Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Seznam článků

Bobath concept nově na našem oddělení!

Vážení klienti, dovolujeme si Vám představit novinku, kterou si od ledna můžete objednávat na našem rhb oddělení v Domažlicích na Poliklinice. Kolegyně ergoterapeutka Bc. Lucie Hrádková je absolventkou výcviku Basic Bobath konceptu v Ostravě, což je jediné mezinárodně akreditované pracoviště pro vzdělávání v Bobath konceptu v naší republice.

Bobath koncept je neurovývojová terapie manželů Berty a Karla Bobathových. Bobath centrem v Londýně, jenž založili, ročně projdou stovky pacientů z celého světa, především s dětskou mozkovou obrnou, genetickými syndromy, neurologickými problémy a ortopedickými vadami. Koncept je určen zejména dětské populaci s vrozenými i získanými onemocněními. Principem této metody je celodenní, funkční komplexní zajištění, úprava prostředí,  abychom vytvořili ideální podmínky a umožnili zmírnit dopady handicapu na běžný život. Terapeut vytváří cvičení v rámci denních aktivit. Patří sem již správné terapeutické krmení, polohování, cvičení, nácvik lokomoce, využití speciálních pomůcek.


 

Dětská mozková obrna je z pohledu Bobath konceptu neprogresivní onemocnění, jehož příčinou je poškození nezralé centrální nervové soustavy. Navenek se to projevuje především porušeným  vývojem dítěte v jednom nebo více vývojových aspektech, porušeným svalovým napětím (hyper nebo hypotonie)  a poruchou koordinace pohybu. Bobath je velmi úspěšnou metodou volby i u dospělých klientů, jelikož techniky se dají velmi dobře přizpůsobit, cvičení je aktivní a může velmi dobře reflektovat na potíže klientů například po CMP, s roztroušenou sklerózou a jinými neurologickými a ortopedickými potížemi.

Vyškolený terapeut má nástroje diagnostiky, díky nimž může stanovit funkční možnosti dítěte - co dítě umí bez pomoci a kde potřebuje pomoc, stanovit správný léčebný plán. Ptá se na hranice a rezervy dítěte, hledá možnosti, vytváří podmínky pomocí úpravy svalového tonu. Cíle své terapie dosahuje za použití terapeutických nástrojů, které aplikuje velmi přesně a individuálně.

Cituji z webových stránek ČADBT:

,, Dle reakcí na léčbu aktuálně mění a přizpůsobuje svou terapii. Mluvíme o tom, že terapeut provádí handling za použití jeho jednotlivých technik. Tyto techniky jsou zaměřeny především k tomu, aby příznivě ovlivnily patologický tonus pacienta, usnadnily dítěti provést pohyb co nejsprávněji a nejsnadněji. Terapeut neučí dítě pohybům, ale dělá vše pro to, aby pacient mohl pohyb sám co nejsprávněji provést. Veškerá terapie je prováděna v rámci funkční situace. Snahou terapeuta je umožnit dítěti získat novou sensomotorickou zkušenost a tím příznivě posunout jeho vývoj vpřed. Terapeut často používá četné pomůcky k dosažení zamýšleného cíle (míče, válce, lavičky, labilní plochy atd.) Základním znakem Bobath konceptu je práce v týmu. Ve středu týmu vždy stojí dítě a jeho rodina. Všichni ostatní terapeuti (logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut) musí na problémy dítěte pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.´´

POLIKLINIKA 2, ergoterapie Bc. Lucie Hrádková 704 499 907

Novinky


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta