Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

ionic-pulserO koloidech můžeme mluvit v souvislosti se stavem disperze. Disperze je souborem pevných látek v kapalině. Takovýto soubor se stává  koloidním pokud tíha, tedy gravitace v koloidu již není účinná, takže dochází ke stavu beztíže. Výzkum v oblasti koloidů nevede k jednotné, konečné definici. Věda má veliké problémy s koloidními disperzemi. Jsou definovány jako přeměna z Di-polarit do Mono-polarit s vlivem  van Darwhlschenových zákonů.

Samotné téma koloidů je případem pro specialisty, fyzika v dnešním smyslu nemá možnost dosáhnout jednoznačných pojmů. Teorie změn polarity je velmi sporná a není dlouho udržitelná. Dojít k reálným pojmům o koloidních disperzích je možné pouze na podkladě metamorfózy gravitace. Práce Dr. Hacheneye ze sedmdesátých let přinesla poprvé jednoznačný fyzikální výklad koloidní disperze. Kořen tohoto pojmu dodala vektorová geometrie od Gausse. Od této doby máme tedy první jednoznačný výklad.

Koloidní disperze vzniká při poklesu gravitační fáze k nule. Vysoce koloidní disperze vzniká při dosažení negativní gravitační fáze, tj. když dochází ke vzniku tahu. Uvedené jednoznačně a měřitelně ovlivňuje morfologické změny koloidu. Stupeň této změny je stupněm účinnosti negativní gravitace. Toto vše je podkladem patentů z let 1974 až 1977/ 78.Jedná se o udělené patenty, takže jejich obsah je stavem vědy a techniky.

Kdo mluví o koloidním roztoku, nemá o celkové problematice ani ponětí. Roztok je vždy molekulární disperze a nikdy koloidní disperze. Klasickým příkladem molekulární disperze je solný roztok. Ve fázi tvorby roztoku je možné o koloidní fázi mluvit velmi krátce a to před dělením jednotlivých molekul.  Výsledkem však není nikdy koloidní disperze. Díky práci p.Hacheneye je nám umožněno vytvořit přesné hranice a zejména  je nám umožněn přechod od abstraktních představ a modelů myšlení k viditelné realitě.

http://ionic-pulser.cz

Jinak nežli u obdobných zařízení je u modelů lonic-Pulser dosahováno napětí až do 41 V. Díky vysokému předávání energie elektrodám je výroba extrémně krácena a může být bez přidání soli vyroben hodnotný koloid stříbra. Je možné vyrobit průzračně čistou substanci.
Další předností postupu je záruka dosažení požadované velikosti částic  (pouze 5 -15 atomů popř. Iontů pro částici). 
Rovněž prostřednictvím vícenásobně destilované kapaliny, která nemá prakticky již žádnou vodivost je možné bez přísad dosáhnout vysoké koncentrace stříbra Elektrody jsou 2,7 mm silné a 82 mm dlouhé a vystačí cca. dvakrát tak dlouho než-li jiné o průměru 2 mm – na 600 Litrů při koncentraci 5 ppm, 60 Litrů při 50 ppm. Elektrody jsou zasunuty bez dalších dodatečných mezistupňů přímo do spodní části přístroje, nádoba s kapalinou může být takto naplněna téměř až po okraj. Vysoký stupeň čistoty stříbra - 99,99% a vysoká hustota materiálu umožňují dosažení optimální velikosti částic. Elektrody mají certifikát kvality výrobce dle EN 10204-3,1B, popř.-2,2
Rozměry Ionic-Pulser: 128 x 40 x 20 mm
domácí výroba koloidního stříbra... s Ionic-pulser - jednoduché jako připravit kávu


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000, mobil 601593370 
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Iveta Holečková      

Úterý:     8:30 - 15:00
Domažlice, Školní ulice / rehabilitace J.Kalousové/

na objednání tel.606 336 509
Středa:   8:00 – 12:00
Horšovský Týn - dle objednávky tel. 379 428 620

Čtvrtek:  8:00 - 12:00
odpolední hodiny vyhrazeny dětským
klientům Horšovský Týn – dle objednávek tel. 379 428 620

Pátek:     8:00-12:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání, mobil 601593370

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta