Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Rehabilitace v H.Týně - Dobrovského 254,Horšovský Týn 34601, kontakt: 379428620
Rehabilitace v Domažlicích - Poliklinika II, U Nemocnice 148, 2.patro, Domažlice 34401, kontakt: 379484511

 

Vedoucí lékař:

MUDr.Zdeněk Šos

 • Ordinuje v Horšovském Týně Po a Pá, v Domažlicích Čt, střídavě Holýšov a Staňkov Út
 • Absolvent Lékařské fakulty UK v Plzni /1976/, obor všeobecné lékařství.
 • 1976-1979 interní odd. nemocnice v Domažlicích, 1980-1982 praktický lékař , 1983- 1993  primář rehabilitačního oddělení nemocnice v Domažlicích,1993 soukromé rehabilitační odd. v H.Týně a Domažlicích
 • Základní atestace z interního lékařství, nástavbová atestace v oboru Rehabilitace a fyzikální medicína.
 • Diagnostika pohybového ústrojí, diagnostika nohou a páteře Surfacer systém, systém Miletrix, doporučení  vhodných ortopedických vložek na míru
 • Kurz myoskeletální mediciny/ doc. Rychlíková/, lektor myoskeletální mediciny, dlouholetý člen výboru myoskeletální společnosti a redakční rady Manuelle Medizin
 • Manuální terapie dle Tichého
 • Diagnostika ramene, nohy dle Gitle Kirkesoly
 • McKenzie krční a bederní páteř /Herbowy/
 • Kurz akupunktury/dr. Barešová/
 • Pravidelná účast na vzdělávacích akcích a sjezdech
 • Autor knih:Meridiánová masáž, Baňkování a moxování
 • V České republice je v současné době jediný akreditovaný lektor APM  –  výuku absolvoval v německém Lehrinstitut fur APM nach Penzel a získal licenci metodu vyučovat v České a Slovenské republice.
soszdenek

Lékař:

Mudr. Soňa Budková

dětský neurolog

 • absolventka LF UK Plzeň - obor Všeobecné lékařství - r. 1988

  - atestace Pediatrie I. stupeň - r. 1991

  - odborná stáž Vývojová neurologie FTN Praha - Krč - r. 1996

  - odborná stáž Časná diagnostika hybných poruch - FTN Praha - Krč - r. 1996

  - nástavbová atestace Dětská neurologie - 1999

  - specializovaná způsobilost v oboru dětská neurologie - r. 2008

  - specializovaná způsobilost v oboru PLDD - r. 2010

  - licence pro obor dětská neurologie ČLK pro výkon samostatné praxe, funkce odborného zástupce a poskytování poradenských služeb - r. 2001

  - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů vydaný ČLK - r. 2018

  - pravidelná účast na odborných kongresech a dalších vzdělávacích a specializačních akcích

 • člen České pediatrické společnosti J.E.Purkyně

  člen České lékařké společnosti J.E.Purkyně

  člen České a slovenské společnosti dětské neurologie   

 

Vedoucí fyzioterapeut :
Mgr. Helena Bultasová Šosová- dětský fyzioterapeut

 • SZŠ, Domažlice
 • Bakalářské studium ZČU, fakulta zdravotnických studií, obor: fyzioterapie
 • Magisterské navazující studium, UK Praha, obor: speciální pedagogika
 • praxe: FN Plzeň, Nemocnice u sv. Jiří, lázeňská péče Mariánské Lázně, nemocnice Domažlice,jedličkův ústav v rámci SPC vzdělávání, centrum Paraple Praha, FN Olomouc, FN Motol
 • diplomová práce Děti s tělesným postižením v běžné škole, děti s VDT
 • bakalářská práce na téma alternativní postupy vs klasické přístupy ve fyzioterapii
 • individuální praxe- Supervize u Mgr. Blanky Vlčkové(výukový Vojta terapeut), vedoucí fyzioterapeut pro dětskou část FN Motol
 • Certifik. kurz MZČR Vojtova metoda, RL corpus 2013- 2015
 • člen Vojtovy společnosti od roku 2013, organizátor terapeutických supervizních regionálních skupin pro Vojtovu terapii v ČR
 • Využití nových konceptů v terapeutické praxi u dětí s DMO, Rigas A. Dimakopoulos,MSc
 • ACT v pediatrii, PhDr. Ingrid Palaščáková Springerová, Phd
 • kompletní výcvik na TerapiMasteru S-E-T koncept KURZ 1-4
 • certifikovaný kurz Brunkow
 • certifikovaný kurz funkční mobilizace dle Mojžíšové
 • kurz léčba DMO, základy Bobath
 • léčba idiopatické skoliózy, segmentální centrace dle Švejcara
 • funkční manuální terapie dle Tichého
 • cvičení na labilních plochách a velkých míčích dle Špringerové, cvičení funkční dynamické stabilizace
 • SM systém
 • diagnostika a terapie hrou
 • sportovní fyzioterapie
 • diferenciální diagnostika dle Gitle Kirkesoly
 • diferenciální diagnostika a léčba dolní končetiny, aplikace speciálních vložek superfeet
 • Kurz NEUROVÝVOJOVÉ TERAPIE Marja Volemmanová 2017
 • seminář alternativní a augmentativní komunikace- Pavla Skalová, ranná péče stodůlky
 • čínská medicína:
 • PULSOVÁ DIAGNOSTIKA Dušan Tomek
 • meridiánové masáže, reflexní masáž plosky, Dornova a Breussova metoda, ACU-M, surfacer systém
 • kinesiotaping NiTO Denko original certificate
 • gogo babies therapy original US certificate for Gogo Babies by Ellyne Skove
 • dětská jóga dle Hanky Luhanové
 • Speciální pedagog- diagnostika a léčba hrubé a jemné motoriky, grafomotorika, cvičení na
 • jazyk: Anglický jazyk B2, Německý jazyk, český znakový jazyk, AAK
 • specializace: Děti s postižením(DMO,CKP, VVV, ortopedické vady, metabolické vady, genetické vady), děti s odchylkami v psychomotorickém vývoji, děti-sportovci, VDT, skoliózy, děti s ADHD
 • Mezinárodní Kongres Vojtovy společnosti při příležitosti 100 výročí Václava Vojty říjen 2017
 • Mezinárodní kongres centra Monáda komplexní rhb péče o děti 2017
 • pravidelný účastík sjezdů a vzdělávacích akcí
 • instruktor strolleringu
 20190208 110158

Bc. Lucie Hrádková- ergoterpeut

specializace: ergoterapie dětí a dospělých, léčba poruch hybné soustavy, terapie hrou u dětí, grafomotorika,prvky senzorické integrace,  neurologické diagnózy, stavy po CMP, ergonomie pracovního prostředí, úprava domácího prostředí, konzultant pomůcek pro klienty s postižením

Státní jazyková škola Plzeň (Anglický jazyk)

2012-2016 VŠ ZČU Fakulta zdravotnických studií, obor: Ergoterapie

Září 2016 – DS Kdyně ergoterapeut

BŘEZEN 2017 Rehabilitace ŠOS, Poliklinika Domažlice- ergoterapeut

Anglický jazyk

Kurzy a semináře:

NDT Bobath koncept- basic kurz

NDTA- neurovývojová terapie Marja Volemannová

kurz synergické reflexní terapie centrum Spirála

Seminář komprehenzivní rehabilitace spinálních pacientů

Odborná stáž Ergoterapie FN MOTOL pod vedením Mgr. Dvořákové, Mudr. Dyrhonové

Základy smyslové aktivizace

Kurz paliativní péče

Základy kinestetické mobilizace

Kineziotaping EduSpa College

 

 

Praxe:

FN Plzeň - rehabilitační lůžkové oddělení a ambulantní ergoterapie

FN Plzeň - dětská ergoterapie, neonatologické oddělení

RHB Šos Domažlice, RHB oddělení psychiatrie,neurologie Dobřany

ÚSP Zbůch

 

 lucka hradků
Eva Kreuzová, Dis.- fyzioterapeut, lymfoterapeut
 • Vzdělání:
 • Fyzioterapie – VOŠ Příbram
 • GJŠB Domažlice
 • Kurzy:
 • Cvičení na velkých míčích a labilních plochách dle Pavlů
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému dle Bezvodové
 • Certifikovaný kurz manuální lymfatická drenáž a léčba lymfedému
 • Kinesiotaping
 • Komplexní terapie krční páteře
 • cvičení na velkých míčích a labilních plochách- rehaspring
 • neuromobilizační techniky rehaspring
 • Komplexní terapie hybného aparátu
 • Terapie u skolióz
 • kurz Neurac 1- výcvik na terapimasteru
 • Specializace:
 • Terapie lymfedému, terapie poruch hybného aparátu
 evakreuzova2
   

Martina Řezáčková- Horšovský Týn, instruktor kreativních a pohybových aktivit pro rodiče s dětmi dle  Evy Kiedroňové

 • Cvičení pro rodiče s dětmi dle metodiky Evy Kiedroňové ve věku 0 – 6 let, písemná práce na téma Cvičení s dětmi ve věku 9 – 12 měsíců
 • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol s.r.o. - Cvičitel zdravotní tělesné výchovy, písemná práce na téma Cvičení na gymballech
 • Cvičení s kojenci, FACE CZECH, s.r.o. Praha
 • Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally
 • Funkční trénink na závěsných a kluzných systémech, TRX, Flowin
 • SM systém
 • TRX a Flowin systém
 • Jógové hry
 • Sportovní masáže
 • Lymfatické masáže
 • Meridiánové masáže (APM)
 • Masáž lávovými kameny
 • Medové a čokoládové masáže
 • Baňkování
 • Manuální reflexní terapie plosek nohou
 martinarezackova

 

 

 

 

Bc. Tereza Beranová, Dis.

 • certifikovaný Vojta terapeut- LR corpus, supervize Mgr. Blanka Vlčková FN MOTOL
 • dětský terapeut
 • kurz neurovývojové terapie dle Marji Volemannové
 • mezinárodní kongres rehaspring 2017
 • Fyzioterapie u cystické fibrózy- absolventská práce
 • Nabídka volnočasových aktivit na základní škole- bakalářská práce 
 • vzdělání: bakalářské studium Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra obor Sportovní a kondiční specialista
 • Vyšší zdravotnická škola Dr. Ilony Mauritzové obor Diplomovaný fyzioterapeut
 • kurzy: Klappovo lezení- ČÁPOVÁ, Jimramov
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánev. dna a inkontinence
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy
 • Posturální cvičení s využitím labilních ploch
 • Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
 • Fyzioterapie u vrcholových sportovců
 • Míčková facilitace
 • Reflexní terapie plosky nohy
 • zaměření: skoliozy, děti VDT, poúrazové stavy (ramene, kolene),děti a dospělí sportovci
 tberanova

Bc. Adéla Hrušková- ergoterapeut---nyní na MD

 • Aktivizační praktikant smyslové aktivizace, Snoezelen terapeut
 • ergoterapeut-fyzioterapeut
 • SZŠ Domažlice
 • Bakalářské studium ZČU, fakulta zdravotnických studií, obor: ergoterapie
 • Základní kurz Bazální stimulace
 • Nástavbový inovační kurz Bazální stimulace
 • Tvorba aktivizačně sociálního programu se zaměřením pro senio
 • Kinestetická mobilizace – Preventivní/Rehabilitační mobilizace
 • Tanec pro lidi s demencí
 • Práce s minulostí osob vysokého věku – úvod do reminiscence
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí interaktivního multismyslového konceptu
 • Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Mezinárodní kongres Bazální stimulace
 • Prohlubující inovační kurz Bazální stimulace,Sexualita seniorů
 • Odborná mezinárodní konference – Komprehenzivní rehabilitace po amputacích
 • Aktivizační praktikant smyslové aktivizace
 • Funkční testování a trénink, PhDr. Petra Bendová, Klatovy
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skloliózy u dětí a dospělých
 • Konference komprehenzivní rehabilitace spinálnách pacientů
 • Míčková facilitace pro terapeuty, Z. Jebavá
 • Hra, hravost a tvoření dětí se zdravotním znevýhodněním
 • Podpora soběstačnosti u dětí se zdravotním znevýhodněním
 • Specializace: Ergoterapie a fyzioterapie u dětí s postižením(DMO, CKP, metabolické a genetické vady, skoliózy, opoždění PM vývoje), stimulace obličejových svalů, cvičení jazyka pro zlepšení řeči a komunikace, senzorická stimulace prostředím), diagnostika a terapie dospělých klientů s neurologických postižením(CMP, ALS,RS)
 adela2

Maséři


Vendula Paulová- Domažlice, tel 606322016
 

 • aroma  masáže
 • masáže dle W. Penzela
 • klasické masáže, sportovní masáže,
 • medová, čokoládová masáž,
 • Dornova metoda,
 • Breussova masáž,
 • SM systém,
 • Tokoriky rituál
 
 Věrka Vondrašová- masér,tel. 737876014
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
Vzdělání-SZŠ Domažlice obor ošetřovatel/ošetřovatelka
2009 Rekondiční a sportovní masáže
2010 baňkování
2010 moxování
2011 Dornova technika
2011 Breussova masáž
2011 Reflexní terapie plosek nohou
2012 SM Systém 1-4
2013 Meridiánová masáž
 
Moje služby:
Klasická masáž zad a šíje
Masáž horních,dolních  končetin
Celková masáž
Reflexní masáž plosek
Baňkování
Breussova masáž
Dornova metoda
Peelingová solná masáž
Meridiánová masáž
Lávové kameny
Čokoládová masáž
Medová masáž
 
Koupele:
Rašelinová, solná, perličková aroma koupel, Koupele v hydromasážní vaně. 
Zábaly:
Parafínový, rašelinový, zábal ze včelího vosku
 Léčebné balíčky dle domluvy a přání zákazníka.
Prodej dárkových poukazů v obou provozovnách
 
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta