Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Rehabilitace v H.Týně - Dobrovského 254,Horšovský Týn 34601, kontakt: 379428620
Rehabilitace v Domažlicích - Poliklinika II, U Nemocnice 148, 2.patro, Domažlice 34401, kontakt: 379484511

 

Vedoucí lékař:

MUDr.Zdeněk Šos

 • Ordinuje v Horšovském Týně Po a Pá, v Domažlicích Čt, střídavě Holýšov a Staňkov Út
 • Absolvent Lékařské fakulty UK v Plzni /1976/, obor všeobecné lékařství.
 • 1976-1979 interní odd. nemocnice v Domažlicích, 1980-1982 praktický lékař , 1983- 1993  primář rehabilitačního oddělení nemocnice v Domažlicích,1993 soukromé rehabilitační odd. v H.Týně a Domažlicích
 • Základní atestace z interního lékařství, nástavbová atestace v oboru Rehabilitace a fyzikální medicína.
 • Diagnostika pohybového ústrojí, diagnostika nohou a páteře Surfacer systém, systém Miletrix, doporučení  vhodných ortopedických vložek na míru
 • Kurz myoskeletální mediciny/ doc. Rychlíková/, lektor myoskeletální mediciny, dlouholetý člen výboru myoskeletální společnosti a redakční rady Manuelle Medizin
 • Manuální terapie dle Tichého
 • Diagnostika ramene, nohy dle Gitle Kirkesoly
 • McKenzie krční a bederní páteř /Herbowy/
 • Kurz akupunktury/dr. Barešová/
 • Pravidelná účast na vzdělávacích akcích a sjezdech
 • Autor knih:Meridiánová masáž, Baňkování a moxování
 • V České republice je v současné době jediný akreditovaný lektor APM  –  výuku absolvoval v německém Lehrinstitut fur APM nach Penzel a získal licenci metodu vyučovat v České a Slovenské republice.
soszdenek

Lékař:

MUDr.Iveta Holečková

 • V Horšovském Týně St, Čt dle objednávek
 • V Domažlicích na poliklinice II- pátek 
 • Absolventka Lékařské Fakulty UK v Plzni /1995/, obor všeobecné lékařství
 • Interní kmenový základ, atestace v oboru Rehabilitace a fyzikální medicína.
 • Absolvovaná praxe
 • Interní oddělení Nemocnice Strakonice /1995-2001/
 • Interní oddělení Klatovské nemocnice /2001-2002/
 • Rehabilitační oddělení Klatovské nemocnice /2002 - 2010/
 • Rehabilitace Šos, s.r.o. /od r. 2010/
 • Absolvované specializační a odborné kursy
 • Certifikovaný kurs myoskeletální medicíny /doc.Rychlíková, Praha/
 • Certifikovaný kurs Manuální lymfodrenáže /doc.Bechyně, Praha/
 • Certifikovaný kurz diagnostilka hybných poruch v dětském věku, RL corpus 2015-2016/Mudr. Olga Dyrhanová, Bc. Věra Kováčiková, Mgr. Blanka Vlčková/
 • Odborný kurs lymfotapingu, Kurs kineziotapingu
 • Odborný kurs Diagnostika a terapie kolenního kloubu
 • Odborný kurs Diagnostika a terapie ramenního kloubu
 • Certifikovaný kurs Posilování a strečink ve fyzioterapii
 • Víkendový kurs Terapie s využitím SM systému
 • Pravidelná účast na odborných kongresech a dalších vzdělávacích a specializačních akcích
ivetaholeckova

Vedoucí fyzioterapeut :
Mgr. Helena Bultasová Šosová- dětský fyzioterapeut

 • SZŠ, Domažlice
 • Bakalářské studium ZČU, fakulta zdravotnických studií, obor: fyzioterapie
 • Magisterské studium, UJAK Praha, obor: speciální pedagogika
 • praxe: FN Plzeň, Nemocnice u sv. Jiří, lázeňská péče Mariánské Lázně, nemocnice Domažlice, centrum Paraple Praha, FN Olomouc
 • individuální praxe- Supervize u Mgr. Blanky Vlčkové(výukový Vojta terapeut), vedoucí fyzioterapeut pro dětskou část FN Motol
 • Certifik. kurz MZČR Vojtova metoda, RL corpus 2013- 2015
 • Využití nových konceptů v terapeutické praxi u dětí s DMO, Rigas A. Dimakopoulos,MSc
 • ACT v pediatrii, PhDr. Ingrid Palaščáková Springerová, PhD
 • diplomová práce Děti s tělesným postižením v běžné škole, děti s VDT
 • bakalářská práce na téma alternativní postupy vs klasické přístupy ve fyzioterapii
 • kompletní výcvik na TerapiMasteru S-E-T koncept
 • certifikovaný kurz Brunkow
 • certifikovaný kurz funkční mobilizace dle Mojžíšové
 • kurz léčba DMO, základy Bobath
 • léčba idiopatické skoliózy, segmentální centrace dle Švejcara
 • funkční manuální terapie dle Tichého
 • cvičení na labilních plochách a velkých míčích dle Špringerové, cvičení funkční dynamické stabilizace
 • SM systém
 • diagnostika a terapie hrou
 • sportovní fyzioterapie
 • diferenciální diagnostika dle Gitle Kirkesoly
 • diferenciální diagnostika a léčba dolní končetiny, aplikace speciálních vložek superfeet
 • meridiánové masáže, kinesiotaping, reflexní masáž plosky, Dornova a Breussova metoda, ACU-M, surfacer systém
 • gogo babies therapy original US certificate for Gogo Babies by Ellyne Skove
 • dětská jóga dle Hanky Luhanové
 • Speciální pedagog- diagnostika a léčba hrubé a jemné motoriky, grafomotorika, cvičení na
 • Kinect
 • specializace: Děti s postižením(DMO,CKP, VVV, ortopedické vady, metabolické vady, genetické vady), děti s odchylkami v psychomotorickém vývoji, děti-sportovci, VDT, skoliózy, děti s ADHD
helenka

Bc. Lucie Hrádková- ergoterpeut

specializace: ergoterapie dětí a dospělých, léčba poruch hybné soustavy, terapie hrou u dětí, grafomotorika,prvky senzorické integrace,  neurologické diagnózy, stavy po CMP, ergonomie pracovního prostředí, úprava domácího prostředí, konzultant pomůcek pro klienty s postižením

Státní jazyková škola Plzeň (Anglický jazyk)

2012-2016 VŠ ZČU Fakulta zdravotnických studií, obor: Ergoterapie

Září 2016 – DS Kdyně ergoterapeut

BŘEZEN 2017 Rehabilitace ŠOS, Poliklinika Domažlice- ergoterapeut

Anglický jazyk

Kurzy a semináře:

Seminář komprehenzivní rehabilitace spinálních pacientů

Odborná stáž Ergoterapie FN MOTOL pod vedením Mgr. Dvořákové, Mudr. Dyrhonové

Základy smyslové aktivizace

Kurz paliativní péče

Základy kinestetické mobilizace

Kineziotaping EduSpa College

Praxe:

FN Plzeň - rehabilitační lůžkové oddělení a ambulantní ergoterapie

FN Plzeň - dětská ergoterapie, neonatologické oddělení

RHB Šos Domažlice, RHB oddělení psychiatrie,neurologie Dobřany

ÚSP Zbůch

 

 lucka hradků
Eva Kreuzová, Dis.- fyzioterapeut, lymfoterapeut
 • Vzdělání:
 • Fyzioterapie – VOŠ Příbram
 • GJŠB Domažlice
 • Kurzy:
 • Cvičení na velkých míčích a labilních plochách dle Pavlů
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému dle Bezvodové
 • Certifikovaný kurz manuální lymfatická drenáž a léčba lymfedému
 • Kinesiotaping
 • Komplexní terapie krční páteře
 • cvičení na velkých míčích a labilních plochách- rehaspring
 • neuromobilizační techniky rehaspring
 • Komplexní terapie hybného aparátu
 • Terapie u skolióz
 • kurz Neurac 1- výcvik na terapimasteru
 • Specializace:
 • Terapie lymfedému, terapie poruch hybného aparátu
 evakreuzova2
   

Martina Řezáčková- Horšovský Týn, instruktor kreativních a pohybových aktivit pro rodiče s dětmi dle  Evy Kiedroňové

 • Cvičení pro rodiče s dětmi dle metodiky Evy Kiedroňové ve věku 0 – 6 let, písemná práce na téma Cvičení s dětmi ve věku 9 – 12 měsíců
 • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol s.r.o. - Cvičitel zdravotní tělesné výchovy, písemná práce na téma Cvičení na gymballech
 • Cvičení s kojenci, FACE CZECH, s.r.o. Praha
 • Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally
 • Funkční trénink na závěsných a kluzných systémech, TRX, Flowin
 • SM systém
 • TRX a Flowin systém
 • Jógové hry
 • Sportovní masáže
 • Lymfatické masáže
 • Meridiánové masáže (APM)
 • Masáž lávovými kameny
 • Medové a čokoládové masáže
 • Baňkování
 • Manuální reflexní terapie plosek nohou
 martinarezackova

Kateřina Lochařová- Baby masage instruktor, Domažlice

 • aroma therapy
 • klasické masáže
 • sportovní masáž,
 • SM systém,
 • skupinové cvičení pro předškolní děti, kojence, batolata
 • instruktor léčebné tělesné výchovy
 

Fyzioterapeut- Domažlice Poliklinika II

Bc. Kateřina Spudilová

 • Prevence vertebroalgického syndromu u fyzioterapeutů- bakalářská práce 2010
 • Bakalářské studium ZČU, fakulta zdravotnických studií, obor: fyzioterapie 2010
 • SZŠ Tábor
 • Certifik. kurz Manuální lymfodrenáž, NZZ Stanislav Flandera
 • SM systém, Smíšek
 • Funkční testování a tréning bederní páteře, pánve a dolní končetiny, PhDr Petra Bendová FyzioP Ph.D
 • Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie, Dobřichovice CKP Mgr. Barbara Fischerová
 • ACT systém, PhDr. Ingrid Palaščáková Springerová Ph.D
 • TRX, NZZ Čelákovice Rehaspring
 • BOBATH koncept
 • Meridiánové masáže dle Penzela, MuDr. Zdeněk Šos, centrum Třezalka
 • Specializace: Dg, léčba a terapie funkčních poruch pohybového systému, terapie lymfedému, ergonomie pracovního prostředí, skupinové cvičení Revmaliga Domažlice, cvičení v závěsu, léčba poúrazových a pooperačních ortopedických onemocnění
Bc.Katka Spudilová

Bc. Tereza Beranová, Dis.

 • certifikovaný Vojta terapeut- LR corpus, supervize Mgr. Blanka Vlčková FN MOTOL
 • dětský terapeut
 • Fyzioterapie u cystické fibrózy- absolventská práce
 • Nabídka volnočasových aktivit na základní škole- bakalářská práce 
 • vzdělání: bakalářské studium Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra obor Sportovní a kondiční specialista
 • Vyšší zdravotnická škola Dr. Ilony Mauritzové obor Diplomovaný fyzioterapeut
 • kurzy: Klappovo lezení- ČÁPOVÁ, Jimramov
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánev. dna a inkontinence
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy
 • Posturální cvičení s využitím labilních ploch
 • Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
 • Fyzioterapie u vrcholových sportovců
 • Míčková facilitace
 • Reflexní terapie plosky nohy
 • zaměření: skoliozy, děti VDT, poúrazové stavy (ramene, kolene),děti a dospělí sportovci
 tberanova

Bc. Adéla Hrušková- ergoterapeut---nyní na MD

 • Aktivizační praktikant smyslové aktivizace, Snoezelen terapeut
 • ergoterapeut-fyzioterapeut
 • SZŠ Domažlice
 • Bakalářské studium ZČU, fakulta zdravotnických studií, obor: ergoterapie
 • Základní kurz Bazální stimulace
 • Nástavbový inovační kurz Bazální stimulace
 • Tvorba aktivizačně sociálního programu se zaměřením pro senio
 • Kinestetická mobilizace – Preventivní/Rehabilitační mobilizace
 • Tanec pro lidi s demencí
 • Práce s minulostí osob vysokého věku – úvod do reminiscence
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí interaktivního multismyslového konceptu
 • Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Mezinárodní kongres Bazální stimulace
 • Prohlubující inovační kurz Bazální stimulace,Sexualita seniorů
 • Odborná mezinárodní konference – Komprehenzivní rehabilitace po amputacích
 • Aktivizační praktikant smyslové aktivizace
 • Funkční testování a trénink, PhDr. Petra Bendová, Klatovy
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skloliózy u dětí a dospělých
 • Konference komprehenzivní rehabilitace spinálnách pacientů
 • Míčková facilitace pro terapeuty, Z. Jebavá
 • Hra, hravost a tvoření dětí se zdravotním znevýhodněním
 • Podpora soběstačnosti u dětí se zdravotním znevýhodněním
 • Specializace: Ergoterapie a fyzioterapie u dětí s postižením(DMO, CKP, metabolické a genetické vady, skoliózy, opoždění PM vývoje), stimulace obličejových svalů, cvičení jazyka pro zlepšení řeči a komunikace, senzorická stimulace prostředím), diagnostika a terapie dospělých klientů s neurologických postižením(CMP, ALS,RS)
 adela2

Maséři


Vendula Paulová- Domažlice, tel 606322016
Kateřina Lochařová- Domažlice tel. 724254550

 

 • aroma  masáže
 • masáže dle W. Penzela
 • klasické masáže, sportovní masáže,
 • medová, čokoládová masáž,
 • Dornova metoda,
 • Breussova masáž,
 • SM systém,
 • Tokoriky rituál
 
 Věrka Vondrašová- masér,tel. 737876014
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Provozovna 1: rhb Horšovský Týn
Provozovna 2: Arnika nám. míru 119, Domažlice
Dobrovského 254
34601
Vzdělání-SZŠ Domažlice obor ošetřovatel/ošetřovatelka
2009 Rekondiční a sportovní masáže
2010 baňkování
2010 moxování
2011 Dornova technika
2011 Breussova masáž
2011 Reflexní terapie plosek nohou
2012 SM Systém 1-4
2013 Meridiánová masáž
 
Moje služby:
Klasická masáž zad a šíje
Masáž horních,dolních  končetin
Celková masáž
Reflexní masáž plosek
Baňkování
Breussova masáž
Dornova metoda
Peelingová solná masáž
Meridiánová masáž
Lávové kameny
Čokoládová masáž
Medová masáž
 
Koupele:
Rašelinová, solná, perličková aroma koupel, Koupele v hydromasážní vaně. 
Zábaly:
Parafínový, rašelinový, zábal ze včelího vosku
 Léčebné balíčky dle domluvy a přání zákazníka.
Prodej dárkových poukazů v obou provozovnách
 
   
   
   
   
   
   

 

Možnost platby také Flexipassy, Relaxpassy, Unišeky a AccorTicket.

 

 

 


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000, mobil 601593370 
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Iveta Holečková      

Úterý:     8:30 - 15:00
Domažlice, Školní ulice / rehabilitace J.Kalousové/

na objednání tel.606 336 509
Středa:   8:00 – 12:00
Horšovský Týn - dle objednávky tel. 379 428 620

Čtvrtek:  8:00 - 12:00
odpolední hodiny vyhrazeny dětským
klientům Horšovský Týn – dle objednávek tel. 379 428 620

Pátek:     8:00-12:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání, mobil 601593370

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta