Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

znak

!!! Do Horšovského Týna se lze objednávat na vyšetření pouze od 7:00-8:00 denně na telefonním čísle 379 428 620!!!!

Akutní případy mohou být ošetřeny v ranních hodinách. Akutnost případu, pořadí si určují rehabilitační lékaři sami. Upozorňujeme zároveň, že není možné u akutních případů ovlivnit čekací dobu na ošetření v daný den.

 Do Domažlic se můžete objednávat na telefonním čísle    mobil: 601593370 nebo 374 442 000, ERGOTERAPIE NA ČÍSLE 704499907(Bc. lucie Hrádková)

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00 Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

                                  tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00 Staňkov, na objednání,  tel. 379 484 177

                                  Holýšov, na objednání tel. 379 491 583,

                                 
Čtvrtek:   8:00 - 12:00 Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148, na objednání,

                               mobil: 601593370   tel. 374 442 000
Pátek:     8:00 - 12:00 Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620


MUDr. Iveta Holečková      

Úterý:     8:30 - 15:00 Domažlice, Školní ulice / rehabilitace J.Kalousové/

                                  na objednání tel. 606 336 509
Středa:   8:00 – 12:00 Horšovský Týn - dle objednávky tel. 379 428 620

Čtvrtek:  8:00 - 12:00 odpolední hodiny vyhrazeny dětským klientům Horšovský Týn – dle objednávek tel. 379 428 620

Pátek:    8:00-  12:00  Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace, Domažlice-   mobil: 601593370 tel. 374 442 000 dle objednání

 

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek 7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379 428 620. Objednávat se můžete od 7:00-8:00 denně

 

Rehabilitace Šos, Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00 dle objednávek, tel: 374 442 000

 

 

 
 

 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000, mobil 601593370 
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Iveta Holečková      

Úterý:     8:30 - 15:00
Domažlice, Školní ulice / rehabilitace J.Kalousové/

na objednání tel.606 336 509
Středa:   8:00 – 12:00
Horšovský Týn - dle objednávky tel. 379 428 620

Čtvrtek:  8:00 - 12:00
odpolední hodiny vyhrazeny dětským
klientům Horšovský Týn – dle objednávek tel. 379 428 620

Pátek:     8:00-12:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání, mobil 601593370

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta