Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Meridiánová masáž (APM dle W.Penzela)

 

Uvolnění páteře patří k celkovému ošetření pacienta. Jako energetickou předehru můžeme použít vyrovnávací masáž, u pacienta bez potíží jako předehru využijeme masáže dráhy močového měchýře a ledviny, využít můžeme i malého energetického okruhu.

Pacienta máme uloženého na břiše, abychom dostali drobné obratlové klouby do středního postavení. Důležité je mírně vyrovnat bederní lordózu, neboť přílišná lordóza zužuje kloubní prostor. Můžeme si pomoci podložením pacienta polštářem. Snížení polohy hlavy zase uvolňuje více hrudní kloubní prostor.

Léčitel stojí vedle pacienta, důležité je mít co nejvýhodnější úhel postavení rukou, nejlépe přímo nad páteří pacienta. Léčitel může stát i u hlavy pacienta, pokud je dostatečně velký. Naopak pro malé léčitele je vhodné mít pacienty na zemi na žíněnce a kleknout si nad ně, pokud je máme na lůžku, nezbývá než vylézt na lůžko.

Číst dál: Vlnění trnových výběžků obratlů

Na tento kurz jsem byl hodně zvědavý a zároveň se těšil. Přeci jenom není příliš obvyklé, aby alternativní metodu přednášel MUDr., s panem doktorem Šosem jsem se před začátkum kurzu neviděl a vše bylo domluvenou pouze přes telefon a mail a v neposlední řadě mě metoda hodně zajímala. Výsledek předčil očekávání. Kurz byl výborný po odborné stránce i po lidské. I když účastníkům nedali pan doktor a jeho manželka prakticky vydechnout, našel se čas na hřejivá slova i legraci. Jak se stalo zvykem, nezaháleli ani koncovky. Symbolické bylo i to, že přijeli úplně všichni přihlášení, prakticky z celé republiky. Příští kurz A v únoru rozhodně absolvuji jako účastník.

Číst dál: Meridiánové masáže APM - kurz A 7.-9.12.2007

 

Willy Penzel popsal ve svém ošetření páteře i vlnění v poloze na zádech. Zdůraznil jeho význam u osob, které se nedokáží uvolnit.  Aplikoval jim jinové hlazení a následně vlnění na zádech.

Cena tohoto ošetření ale spočívá i v tom, že klient leží pohodlně na zádech. Při poloze na břiše musíme totiž speciální péči věnovat postavení hlavy, protože při nedokonalém uložení hlavy dochází k vlnění, kde pivotem je nos a to je velmi nepříjemné. Při poloze na zádech tato  problématika odpadá a hlava se může volně vlnit spolu s celým tělem.

Číst dál: Vlnění páteře  na zádech

Obě metody mají stejný teoretický základ  a mohou se z tohoto důvodu dobře kombinovat.  V meridiánové masáži se používá v léčení obvyklý postup, kdy začínáme s vyrovnávací masáží, většinou s dvojím dělením, tedy masáží přední nebo zadní strany těla.  Masáž zde vzhledem k akupunktuře je vstupním prvkem, který pomáhá navodit dobré podmínky v cirkulaci energie.  Akupunkturní body potom mohou pomoci lépe ve stimulaci. Je jedno, zda používáme jehly, nebo nějaký stimulační přístroj anebo hrot tyčinky. Po masáži funguje  stimulace bodů lépe a hlavně má déletrvající efekt.

Přirovnáváme tuto situaci k elektrickému vedení. Pokud je spojení mezi vypínačem a žárovkou neporušeno,  funguje celý systém rozsvícení dobře. Pokud bude někde drát( dráha) porušen, buď k efektu vůbec nedojde, nebo jen na chvíli.

Číst dál: Meridiánová masáž a akupunktura

Začínalo se v dešti a Toulcův dvůr byl díky pokračující rekonstrukci změněn ve velké bahnité lázně, havně cesta do ubytovny byla lahůdková. Nicméně po zahájení všechny chmury spadly a uvnitř panovala slunečná nálada. Na pořadu byla především diagnostika z uší a pulsová diagnostika. Některé pohledy byly opravdu zajímavé.
Opět se na nás zahrnuly další body, systém 5-ti elementů a další zákonitosti a vazby z čínské medicíny. Ale bylo to opravdu zajímavé a inspirující.
V sobotu a v neděli opět paní Šosová předcvičovala o přestávkách Tai-či, dokonce se povedlo propojení japonské techniky se slovenským hudebním nástrojem fujarou.
Domů jsme se ve slunečné neděli rozjeli nabití vědomostmi a s lehkým mrazením v zádech při očekávání závěrečné zkoušky při příštím kurzu. Na jeho sobotní večer večer jsme si naplánovali interaktivní koncert v rámci projektu Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování, když už nás koncovky provázeli celou celým cyklem.

Číst dál: Meridiánové masáže APM - kurz C 25.-27.4.2008

Ruce i nohy zaujímají v systému energetického oběhu strategické místo, protože se zde nacházejí přechody z jinu do jangu, event. z jangu do jinu. Poruchy toku energie v těchto oblastech proto jsou velmi časté. Upozorňují-li  klienti již v anamnéze na studené ruce nebo nohy, myslíme i na tuto možnost.  Při následující masáži věnujeme proto této oblasti náležitou pozornost. Ošetření přechodových zón se dá zahrnout do mnoha ošetření dle Penzela a je klienty příjemně vnímáno.

Číst dál: Krémování rukou a nohou APM krémem

Tentokrát jsme se sešli v poněkud menším počtu než v prosinci. Nálada byla opět slunečná, stejně jako počasí za okny. Účastníci přijeli prakticky z celé republiky - od Vsetína až po Liberec a Prachatice, jedna masérka dokonce přijela z Německa. Stáli tu vedle sebe fyzioterapeuti, maséři, amatéři i jeden MUDr. Kurz byl sice zpestřován humorem pana doktora, přívětivostí jeho usměvavé manželky a hudebními vstupy s fujarami a koncovkami, ale nakonec jsme toho v neděli měli všichni až nad hlavu. Bylo to zajímavé ale náročné. A alespoň za sebe mohu prohlásit, že se těším na pokračování za měsíc.

Číst dál: Meridiánové masáže APM - kurz A2 22.-24.2.2008

 

Do velkého energetického oběhu zahrnujeme malý energetický oběh – přední a zadní střední dráhu( matku jinu a otce jangu) a 12 jejich dětí - hlavních meridiánů.

Při ošetření velkého oběhu nedochází k velkým přesunům energie, tedy nevidíme typický „ efekt přílivu a odlivu“ jako při vyrovnávacích masážích.

Indikacemi k velkému energetickému oběhu je špatný stav pacienta a tedy snížení jeho regulačních schopností, množstvím nemocí, které zhoršují celou energetickou situaci a také nejistotou  přesného energetického nálezu.

Číst dál: Velký energetický oběh

 

1/ Jaké pořadí jin-jangu charakterizují okruhy

a/ 2 jinové dráhy následují po 2 jangových drahách

b/ 2 jinové dráhy předcházejí 2 jangovým drahám

c/ 2 jinové dráhy ohraničují 2 jangové dráhy

 

2/Okruhy se řadí v APM dle Penzela

a/ k dvojímu dělení energetického oběhu

b/ k trojímu dělení energetického oběhu

c/ k šestidělení energetického okruhu

Číst dál: Otázky a odpovědi na téma okruhů

Technické provedení: přenášíme energii z pravé poloviny těla na levou, používáme ji tedy při nedostatku na levé polovině těla nebo při přebytku na pravé polovině těla. Na levé straně masírujeme celý energetický okruh a přední a zadní střední vedlejší dráhu, která leží 1 cun od hlavní střední dráhy vlevo. Nejlépe pro klienta je, když začínáme u ledvin, protože prakticky celý okruh může ležet na zádech, převracíme jej až na poslední dvě dráhy – tenké střevo a močový měchýř.

Číst dál: Vyrovnávací masáž vlevo

Ochladilo se, ale uvnitř bylo příjemně. Typickým znakem kurzu bylo hojné popíjení špaldové kávy, která na jiných kurzech obvykle zbývá.  MUDr. Šos sršel dobrou náladou a atmosféra byla velmi pohodová. V sobotu byli všichni pomalováni a na vlastní kůži se přesvědčili, že obyčejné pojíždění hůlkou po těle působí hodně silně. Například jedna účastnice při cestě domů 3x přejela. Jako obvykle jsme zahráli na koncovky a fujaru, tentokrát vypomohla Pavla na příčnou flétnou v improvizovaném hudebním vystoupení za tiché asistence kostlivce Kryšpíny. V neděli po skončení kurzu se všichni kvapem rozprchli (asi aby mohli co nejdříve procvičovat) a někteří si nestihli ani vše zabalit. Nevadí, věci jim schováme.

Číst dál: Meridiánové masáže APM - kurz A 17.-19.10.2008


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta