Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Okénko rehabilitačního lékaře

noha3Na současném trhu se nabízí desítky různých ortopedických vložek. Všechny se tváří, že jsou dokonalé a vyřeší Vaše plochonoží. Bohužel není to tak jednoduché. Každá noha je jedinečná svojí stavbou  a její zatížení také záleží na stavbě celého těla a zatěžováním během dne, hlavně v zaměstnání.
Pokud se vyrábějí tzv. vložky individuálně, postup je takový, že otiskujeme svoji patologii do  podložky a dle toho vyrábíme vložku. Vůbec tomuto postupu nerozumím. Ještě jednou to zopakuji: máte špatnou klenbu, ta se obtiskne do nějaké hmoty a podle toho se vytvoří vložka.
Vyzkoušeli jsme si několik typů vložek a nakonec jsme se rozhodli pro americké ortopedické vložky Superfeet. V podstatě nejsou přímo individuální, mají jen různé povrchy vložky podle druhu zatěžování a postižení/ např. diabetická noha/ , ale   mají jednu nejdůležitější vlastnost proti všem ostatním vložkám, tzv. patní misku.  Ta je vytvořena přesně dle ideálního úhlu a sklonu správného tvaru nohy, takže přinutí nohu držet patu ve správném postavení a roztočí  nohu do správného odvinutí během kroku.  Je zajímavé, že takové vložky nepotřebují ani podložení srdíčkem v místě příčné klenby.  Právě držení paty v ideálním postavení je základní klad těchto vložek. Pro běžné plochonoží jsou ideálním řešením.
Pro velmi těžké potíže budeme v nejbližší době vybaveni přístrojem, který nohu v odlehčení dá do správného postavení a vložku vytvaruje potom do správného tvaru i podle jeho odlišností. Ale právě zůstane i ona základní patní miska.
Vyšetření s vložkami stojí dospělého 1500,-Kč, pro děti 1000,- Kč.
A ještě několik slov k případnému cvičení plochých nohou, na které se často ptáte. Úplně špatné se ukázalo např. chycení tužky mezi prsty a psaní různých písmen. To je zajištěno úplně opačnými svaly, které zajišťují klenbu. Doporučuje se ale roztahování prstů do stran, stoupání na špičky, stimulace plosky přes různé masážní míčky a polokoule / plastové nebo gumové s výstupky/. Ale opravdu je to jen pomůcka, bez vložek to opravdu nejde.
Jistě ne všechny potíže nohou nejsou způsobeny jen plochonožím, ale mohou být důsledkem poruch nervů, diabetem nebo cévním  onemocněním.  Proto  řešte potíže nohou a neodkládejte vyšetření, až nebudete moci chodit.

Bolesti v zádech přecházející  do dolních končetin jsou velmi častým steskem. Více jak 2/3 dospělé populace prodělá během života epizodu bolestí v zádech a 10 % udává přitom bolesti přecházející   do dolních končetin.

Přičinou může být zúžení páteřního kanálu, posun obratlů ( spondylolistéza), zlomeniny obratlů ( často u žen po menopauze při osteoporóze), ale v drtivé většině, asi v 85% je příčinou výhřez meziobratlové ploténky. Tím se rozumí, že se materiál disku – hlavně jeho rosolovité jádro - dostává mimo svůj vyhrazený prostor mezi obratlovými těly a v páteřním kanálu tlačí na obaly míchy anebo na nervy. Kontakt vede kromě mechanického útlaku také  k zánětlivým změnám, které jsou často více zodpovědné za potíže než samotný tlak.

Vyzpovídání pacienta (anamnéza) často může být dostatečná k úvaze o výhřezu disku. Většinou potížím předchází několik epizod bolestí v zádech i během několika let, lokalizovaných do bederní oblasti a hýžďové krajiny. Pokud bolesti vystřelují do nohy, pod kolena nebo až na nohu, je nutné se zeptat, zda postižený nedělal v poslední době práci v ohnuté poloze a hlavně spojenou s rotacemi trupu.

Vážnějším příznakem je nemožnost chůze po špičce nebo po patě, objevuje se také výpadek citlivosti kůže podle postižení daného nervu. Zvednutí natažené nohy (Lasegueův příznak) do pouhých 20-30 st.  je také významným pozitivním příznakem.

Číst dál: Léčení výhřezu meziobratlové ploténky

Vývoj pohybového aparátu u člověka probíhá dlouho a složitě. Růstové tempo je největší do druhého roku věku, poté mírně klesá. Ve třetím roce života dítě vyroste průměrně o 7,5 cm za rok a v následujících letech až do počátku puberty roste zhruba 5 cm za rok. V období mezi třetím rokem a počátkem puberty pak proběhne několik růstových urychlení a zpomalení. Právě v době urychlení se mohou objevit tzv. růstové bolesti.

Růstové bolesti se projevují většinou jako hluboká bolest na přední straně bérce, v lýtku nebo podkolenní jamce. Ve skutečnosti nebolí kost, ale okolní měkké tkáně, které se napínají a dráždí nervová zakončení.

Typický věk pro výskyt růstových bolestí je rozmezí 3 až 12 let. Bolesti se objevují většinou večer nebo v noci, zvláště po předchozí námaze. A co je důležité – netýkají se kloubů! Dobrou zprávou pro rodiče je, že růstové bolesti se nepojí se závažným organickým onemocněním a většinou „jen“ narušují spánek celé rodiny, protože se dítě bolestí vzbudí.

Terapie je poměrně jednoduchá. Rodiče by dítě nejdřív měli uklidnit a utišit, potom mohou zkusit jemnou masáž postižené oblasti s pomocí chladivých nebo analgetických mastí, případně gelů. To většinou bolest zmírní. Vhodné je také přikládání teplých obkladů, suchých i vlhkých. Příčina potíží není zcela jasná. Kosti rostou rychleji než svaly a šlachy a dochází tím k napětí v úponech na kostech. Domnívali jsme se, že k těmto situacím dochází v období zrychlení růstu, ale asi to neplatí absolutně. Při pokusech se opravdu zjistilo, že růst dlouhých kostí neprobíhá kontinuálně, ale že z 90 % probíhá ve spánku. Na druhé straně nejsou období s nejvyšším výskytem růstových bolestí totožná s obdobím nejrychlejšího růstu. Určitě hraje roli i přetížení námahou, souvisí ale i s ortopedickými vadami ( již zmiňované ploché nohy, vadné držení těla, obezita). Nesmíme podceňovat i psychické příčiny. Často děti s růstovými potížemi potom trpí i bolestmi hlavy, břicha aj.

Záda a klouby mohou bolet děti v jakémkoliv věku. Svoji roli mohou hrát různé i vrozené vady, špatný vývoj, postupný rozvoj vadného držení těla se svalovými poruchami. Bohužel se přidávají i následky úrazů. Děti mají nyní tendenci se věnovat různým adrenalinovým aktivitám, které mají ale i vysoké procento úrazovosti.

„Naše děti všeobecně špatně chodí, špatně stojí a hlavně většinu času sedí,“ říká ortoped František Picek. Naštěstí vadné pohybové návyky ještě u dětí neznamenají výrazné strukturální změny, které by byly neměnné. Nejsou u nich výrazně zdegenerované svalové úpony, spíš se jedná o jednorázové větší přetížení, které vede k tomu, že se organismus brání a snaží se bolavé místo znehybnit. aštěstí děti mají většinou velmi dobrou schopnost regenerace, a tak lze problémy korigovat   rehabilitací, vhodnou obuví a hlavně výběrem aktivit, které nejsou jednostranné.

A vracíme se na začátek problémů s vadným držením těla u našich dětí. Důvod? Děti se baví převážně u televize a počítačů – a u nich sedí. Ovšem na druhé straně – venku si nemají kde hrát. Zmizely plácky, kde se dříve děti mohly do sytosti vyřádit, zelené plochy se mění v další obytné nebo komerční objekty. Na silnicích je příliš mnoho aut a volně přístupné hřiště je vzácností. Rodiče je musí naučit chodit na hřiště, do parku a do lesa.

 

MUDr. Zdeněk Šos, Rehabilitace Šos sro, Dobrovského 254, H.Týn, tel. 379428620, navštivte také naše oddělení v Domažlicích, poliklinika u staré nemocnice, 2. poschodí, tel. 379484511.

Na vyšetření u našich lékařů se objednávejte telefonicky na těchto telefonních číslech ráno mezi 7. a 8. hodinou.

S bolestmi zad se setkáváme již v dětském věku. Příčinu vidíme již u kojenců při neideálním pohybovém vývoji, jehož výsledkem je vadné držení těla. Některé dítě v kojeneckém věku neprojde kvalitně jednotlivými vývojovými stupni (opora, otáčení a hlavně lezení), navíc je rodiče často předčasně posazováno, nemá pak dobře vyvinutou svalovou koordinaci. Nedostatek vhodného pohybu v předškolním a hlavně ve věku školním vede k chabému (zborcenému) držení páteře, následně k útlaku a dráždění nervů a výsledkem jsou bolesti zad, případně i hlavy a dalších oblastí. Chybou bývá i přetížení dítěte nadměrným pohybem při předčasném výkonnostním sportu, zejména s asymetrickou zátěží. K tomu se přidává sedavý způsob života dnešních lidí a celkový životní styl.

Studie kliniky při univerzitě Aertawe Bro Morgannwg ve Velké Británii zaznamenala dvojnásobný nárůst onemocnění páteře mezi dětmi. Dříve děti strádaly podvýživou, nemocemi, zimou a mnohým dalším, ale žádné však na rozdíl od dnešní doby netrpělo bolestmi zad a hlavy, což jsou typické neduhy moderní doby. Dosud se o těchto problémech hovořilo jen v případě dospělých. Nyní se již objevují kolem sedmi let věku dítěte. A jako příčina hlavní se uvádí drastická změna životního stylu spojená s používáním moderní elektroniky a nedostatkem pohybu.

Na konci osmdesátých let jsme prováděli průzkum v mateřských školách domažlického okresu a již tehdy jsme varovali, že děti by neměly tolik času trávit u televize a měly by více času trávit pohybem. A to byly v nedohlednu ještě mobily, videohry a počítače.

Anglická studie analyzovala malý vzorek 200 dětských pacientů ve věku od sedmi do osmnácti let. Z výsledků vyplynulo, že 64 procent dětí od jedenácti do osmnácti let připouští, že je bolí záda, ale v 90 procentech případů se s tím nikomu nesvěřilo. Dokonce kolem 72 procent těch nejmladších, což jsou v tomto případě děti od sedmi do deseti let, připouští, že takovou bolest již zažilo nebo zažívají.

Moderní elektronika by měla být pozitivním přínosem pro dnešní život. Děti by v současné době vůbec nemusely vláčet těžké tašky a batohy. Váha tašky by neměla přesahovat 10% tělesné váhy dítěte. Není bohužel výjimkou, že váha tašky přesahuje 40-60% váhy dítěte. Dítě potom musí jít v předklonu, aby jej taška nezvrátila na záda. Zažil jsem případ, kdy učitelka v první třídě nařídila dětem, že musí přinést do školy ukázat cihlu. Jasné zneužití pravomoci veřejného činitele, z mého pohledu trestný čin!

Pokud je to možné, dopřejte dětem dvoje učebnice, zakupte co nejlehčí tašku s vyztuženými zády a naučte děti nosit ji na zádech, nikoliv na rameni. Vláčení tašky v ruce, nebo na jednom rameni vede k nesymtrickému zatížení a tím křivení páteře. Při nejtěžších deformitách dvoje učebnice nařizujeme, ale myslím ,že rodiče nemusí čekat až na naše rozhodnutí.

MUDr. Zdeněk Šos, Rehabilitace Šos sro, Dobrovského 254, H.Týn, tel. 379428620, navštivte také naše oddělení v Domažlicích, poliklinika u staré nemocnice, 2. poschodí, tel. 379484511.

Na vyšetření u našich lékařů se objednávejte telefonicky na těchto telefonních číslech ráno mezi 7. a 8. hodinou.

Příčiny bolestivých stavů u dětí:

-        bolestivé stavy jsou častější u dívek

-        ze zkušenosti jsou bolestivé stavy častější u dětí nad 12 let a u starších

-        negativním faktorem při vzniku bolestivých stavů je špatné držení těla a obezita. Slabý svalový systém nedostatečně reaguje na různé podněty.

-        výrazně negativním faktorem jsou těžké školní tašky, ještě nošené přes jedno rameno nebo v jedné ruce

-        sedavý životní styl, nadměrné sledování televize a povalování u počítače nevede k budování svalového korzetu

-        úrazy při dynamických sportech jako je kopaná, jízda na koni, na výrazné pohyblivosti závislé sporty jako gymnastika nebo tanec, nebo silové sporty jako vzpírání a veslování

-        drobné úrazy, tzv. mikrotraumata, kam řadíme natažení vazů, podvrknutí kloubů apod. I malé úrazy nesmíme podceňovat, v naší hantýrce říkáme, že „klouby mají paměť“ a bohužel i nenápadné úrazy mohou zanechat trvalé změny, které potom ovlivňují celé tělo do budoucnosti

U bolestí zad u dítěte vždy lékaře vyhledejte, abychom stanovili co nejpřesnější diagnózu. Jak už bylo opakovaně řečeno, za mnoho potíží si může dítě a jeho rodiče samo svým přístupem k pohybu, ale samozřejmě existují i vážnější stavy, které vyžadují i přesnější vyšetření:

-        úrazy kostí a kloubů jako jsou zlomeniny a výhřezy plotének na páteři

-        fibromyalgie je častější u dospělých, ale tato chronická bolest spojená s únavou, bolestmi v celém těle se vyskytuje i u dětí

-        bohužel se setkáváme i se stavy, kdy dochází ke stlačení nervů vyhřezlými ploténkami. Nejčastěji k tomu dochází při extrémních sportech, kdy dochází k pádům na záda a na zadek ( gymnastika, skateboarding, snowboarding, biketrial aj.)

-        Scheuermannova nemoc je postižení obratlů v období dospívání, častější u chlapců ve věku 14-16let, způsobuje nadměrné zakřivení hrudní páteře. Léčí se omezením zátěže a rehabilitací

-        skolióza se projevuje bočním vychýlením páteře, poznáme ho při pohledu zezadu asymetriemi tajle i postavením lopatek. Většinou se horší po dobu růstu, ale iv dospělosti se může výrazně zhoršovat postupujícími změnami z opotřebení a potom jsou bolestivé stavy výrazné.

-        Bechtěrevova nemoc je zánětlivé onemocnění, nejčastěji začíná v oblasti kříže, typická je ranní ztuhlost, noční bolesti, postupně se rozvíjí ztuhlost páteře. Zase častěji postihuje chlapce a mladé muže ve věku 15-30 let. Bohužel se nedá zcela vyléčit, je nutné každodenní rozcvičování a také léky tlumící bolesti.

-        Spondylolistézou se nazývá skluznutí jednoho obratle proti druhému, u dětí často při úrazech nebo při nedostatečnosti vaziva, je ale častější v dospělosti. Někdy je nutné stabilizovat páteř operativně.

MUDr. Zdeněk Šos, Rehabilitace Šos sro, Dobrovského 254, H.Týn, tel. 379428620, navštivte také naše oddělení v Domažlicích, poliklinika u staré nemocnice, 2. poschodí, tel. 379484511.

Na vyšetření u našich lékařů se objednávejte telefonicky na těchto telefonních číslech ráno mezi 7. a 8. hodinou.

Vzpřímené držení těla je pro člověka velmi náročné a od okamžiku, kdy se v roce postavíme, o něho neustále musíme bojovat. A bohužel většinou prohráváme. Je smutné, že hodně dětí již tento souboj prohrává  v předškolním a školním věku. Dětí se špatným držením těla neustále přibývá a spolu s nadváhou dětí, snižující se kondicí dětí je obrazem současné doby.

Sedavý způsob života, který ovládá náš životní styl v dospělosti, dále přispívá ke zhoršujícímu se držení těla. Sedíme většinou v zaměstnání, a po návratu domů se povalujeme  u televize a počítače.

Není divu, že tělo původně určené k pohybu, se s touto změnou stylu nemůže vyrovnat.

Páteř sama o sobě nestojí vzpřímeně, to zajišťují svaly. A pokud jste měli na ruce nebo noze ortézu nebo sádru, jistě si pamatujete, že po dvou nebo třech týdnech objem svalů se výrazně zmenšuje. Svaly se musí trénovat, bez nich držení těla nikdy neudržíte. 

Již v předešlých dílech našeho seriálu jsme si opakovaně řekli, že základem našeho zdraví je pohyb a opakovaně jsme si říkali, že základním pohybem, který může dělat každý, je chůze. A nejlepší je chůze s hůlkami, protože nám zajišťuje mimojiné právě dobré držení těla.

Právem ale namítnete, že většinu dne v práci nebo doma musíme stát, sedět, nebo dokonce dělat v předklonu a zvedat břemena. Je mně jasné, že se skutečně nemůžeme úplně špatným polohám vyhnout, ale zapamatujte si několik důležitých rad, jak zmírnit nepříznivé důsledky těchto špatných poloh:

Stoj – naučte se stát s mírně pokrčenými koleny. Zamezíte tím přílišnému sklonu pánve dopředu a prohnutí bederní páteře. Pokud musíte dlouhodobě stát, střídejte polohu , kdy máte nohy vedle sebe a stoj jako při kroku, zatěžujte střídavě pravou i levou nohu. Jakmile je to možné, udělejte pár kroků.  Při pracích jako např. žehlení můžete odlehčit zátěž tím, že jednu nohu střídavě zvednete na nějaký stupínek.

Sezení -  snažte se sedět vzpřímeně s mírně dopředu skloněnou pánví, Pomoci může sedací  šikmá podložka nebo i možnost sklonu sedadla židle. Můžete tuto polohu zpestřit sezením na klekačce, míči apod. Důležité je polohu při sezení měnit, jinak dříve nebo později bude sedět s ohnutými zády a se skloněnou hlavou.

 Předklon –  snažte se vždy o co nejmenší předklon a vždy s pokud možno rovnými zády. Pokud zvedáte něco ze země, vždy pokrčte nohy a snažte se zvedat břemeno co nejblíže u těla. Pokud ho přenášíte, snažte se ho držet na úrovni pánve, tam máme těžiště těla. A hlavně se vyvarujte při zvedání břemene současnému otáčení.  Na práci se musíme vždy dívat přímo a ne bokem. Pokud ale musíte pracovat v předklonu, snažte se co nejrychleji si najít jinou práci. Nikdy si nemůžete na tuto polohu zvyknout  a potíže  se mohou z vyčerpání objevit i v mladém věku.

Takže ještě jednou: nejlepší k udržení správného držení těla je pohyb, sezení je špatné, ještě horší je stoj a nejhorší je předklon.

Politici nás ubezpečují, že vlastně nestárneme a že můžeme pracovat  nejméně do 70let. Realita je jiná a myslím, že  jen sebevrah by nastoupil do autobusu, který by řídil 70-letý řidič.  Po šedesátce  je zcela normální, že už se nám po práci většinou nestýská. A pokud pracujeme, tak po čtyřech hodinách práce si  chceme zdřímnout. Nejlépe s vnoučátkem.

Současná společnost  je posedlá kultem krásy, síly, mládí, štíhlosti. Bohužel se zajímáme jen o povrchní a hlavně pomíjivé věci. Plastické kliniky praskají ve švech. Lidé /hlavně ženy, ale v posledních létech i muži/ si nechávají odsávat tuk, modelovat víčka, nos, uši, bradu, prsa a kdovíco ještě/. Říká se, že úprava celé ženy stojí zhruba 250tisíc. Nu, nedejte to!

Mám v ordinaci pocit, že se lidé děsí stáří. Často slýchávám povzdychnutí: „Ale já to nechci!“ Nechci bolest, nechci artrózu. Určitě hraje roli i chování společnosti, kdy člověk kolem padesátky je    pro zaměstnavatele většinou nezajímavý,  nadbytečný. Starší lidé se obávají propouštění z práce, protože většinou novou práci neseženou. 

Takže kdy přestáváme být mladí?  Já rozděluji  věk na první a druhý poločas, přestávka je ve čtyřicítce, potom se začínají  objevovat problémy zdravotní a  z opotřebení. A tyto potíže jsou normální.  Jistě největší problém mají ti, kteří jsou zvyklí se kontrolovat v zrcadle. Asi jsou zklamaní ze svého vzhledu, zvláště při pohledu zboku.

Úředně se hranice odchodu do penze odsouvá, ale to jednoho dne skončí. Musíme si počkat na rozumné politiky, protože nejde o naše důchody ale o to, abychom co nejdéle odváděli státu peníze.  Myslím, že přiměřená hranice je u manuálních zaměstnání kolem 60 let, u administrativních do 65 let . Ale o skutečném stáří bych mluvil až kolem 75 let. Ve světě je hranice stáří ještě vyšší. Pro Švýcarsko je člověk starý, až překročíte 84let, pro Kanaďany 79let.

Záleží samozřejmě na zdravotním stavu, sociálním prostředí a životním stylu. Ale to si říkáme každý měsíc. V jakémkoliv věku musíme jako základní hodnotu uctívat pohyb.  Takže vyražte na procházku a až se vrátíte, čtěte a luštěte křížovky. Čilá hlava, čilé tělo.

A propos -  všechny články, které dosud vyšly, najdete na našich webových stránkách www.reha-arnika.cz.

MUDr. Zdeněk Šos, Rehabilitace Šos sro, Dobrovského 254, Horšovský Týn, tel. 379 428 620, Poliklinika u Nemocnice 148, Domažlice, 2. poschodí, tel. 379 484 511. K vyšetření u lékařů se objednávejte na těchto telefonních číslech denně mezi 7.-8.hodinou.

Současný způsob života je nesmírně ovlivněn rostoucím používáním počítačů, tabletů, chytrých telefonů a jiných mediálních vychytávek. Reklama nás masíruje, že musíme být neustále na síti a kdo není připojen, tak neexistuje. Tempo kolem nás se neustále zrychluje, ale nárůst tempa přijímáme většinou vsedě.  Fyzická práce v zaměstnáních ubývá, všude kolem nás jsou výtahy, pohyblivá schodiště, přesouváme se většinou auty.

Pro tuto novou aktivitu už existuje i latinský název – sedentární aktivita/ z latinského slova sedere-sedět/. Změna sezení za stání a lehkou chůzi se považuje za lehkou fyzickou aktivitu.  Není sice známo, že by zkrácení sezení  ovlivnilo obezitu, přesto množství tuku v těle kolem srdce, ledvin a jater je více závislé na měřené době sezení než na body mass indexu/ BMI – váha v kg dělená druhou mocninou výšky/. Povzbuzující je i zjištění, že lehká fyzická aktivita vede ke snížení únavy, snížení bolestí ve svalech a zlepšení glukozového metabolismu / cukrovky/.

Zvláště osoby zaměstnané v administrativních profesích by měly během pracovní doby přerušovaně změnit sezení za stání a chůzi alespoň v celkově nastřádané době 2 hodin. To je doporučení odborníků publikované 1. června tohoto roku v Anglii. A zaměstnavatelům se doporučuje zajistit  na pracovištích prostory pro chůzi, nastavitelné pracovní desky pro práci vsedě i vstoje, umístit sociální zařízení, kuchyně a konferenční místnosti do různých pater, omezit pohyb výtahy, informace předávat osobním stykem. Že to působí komicky?

Možná. Ve spojitosti s Olympijskými hrami v Londýně v r.2012 bylo sděleno, že v rozvinutých zemích 70% osob s onemocněním srdce a cév, cukrovkou a nádory nenaplňuje doporučení o minimální fyzické aktivitě v týdnu, což je 150 minut středně náročné fyzické zátěže. Při přísnějším měření toto číslo stouplo až na 95% dospělé populace. Od r.1960 klesl průměrný kalorický výdej v zaměstnání o 175kcal/den spolu s 20%-ním omezením fyzické aktivity ve volném čase. Pokud tento trend bude pokračovat, za dalších 15 let to již bude 35%.

Takže abychom si rozuměli, nemluvíme dnes o sportovní aktivitě, což tak rádi naši politici omílají v televizi, že nám postaví nová sportoviště a přidají peníze a tím si zlepšíme zdravotní stav. Mluvíme o tom, že jsme i lehkou fyzickou aktivitu vyměnili za sezení. Takže pokud musíte dlouhodobě sedět, nezapomínat alespoň sezení přerušovat a projít se.

A propos, už jste si koupili trekingové hole, které stále doporučuji? 

Patřím už bohužel mezi pamětníky školních lavic zvaných škamny. Seděl jsem v nich na konci padesátých let minulého století. Pevné, dubové (krásně se do nich rylo nožem), deska skloněná, nahoře prohloubená pro tužky a kalamář. Sedačka tvarovaná dokonce již tehdy s bederní opěrkou. Postupně byly vyměněné za rovné stolky a moderní židle, které jako by sváděly děti k lehání, povalování a hrbení se při psaní.

Aktivity po vyučování spočívaly v lítání a válení se po trávě až do setmění. Večer jsme se vraceli domů většinou špinaví, někdy i v roztrhaných teplácích, občas jsme někomu míčem něco rozbili a dostali doma hned mezi dveřmi nařezáno.

Číst dál: Bolesti u dětí – 1.část

Naši předkové před tisíci léty byli lovci, sběrači nebo nomádi a denně nachodili a naběhali odhadem dvacet kilometrů. Mnozí lidé dnes nenachodí za den ani jeden jediný kilometr. V průměru sedíme denně sedm hodin, z toho jsou asi tři hodiny u televize nebo  surfování po internetu.

Sezení se stalo významným rizikovým faktorem, nové kouření! V drtivé většině je jako rizikový faktor podceňováno . Při monotónním dlouhém sezení klesá svalová aktivita, aktivita krevního oběhu, klesá i aktivita metabolismu, samozřejmě klesá i výdej energie, je prokázán pokles výkonu mozku, koncentrace a výkonnosti mozku. Stoupá hladina cholesterolu, hodnoty inzulinu a tím i riziko vzniku nemocí jako je cukrovka typu 2, nadváha, nemoci žil, rakovina. Zvyšuje se riziko bolestí v zádech, bolestí hlavy a zhoršuje se držení těla. Zvyšuje se riziko duševních nemocí, např. depresí. Zvyšuje se tlak na meziobratlové destičky. Zvyšuje se chybovost při práci.

Myslím, že výčet následků dlouhého sezení určitě stojí za zamyšlení, ne?

Číst dál: Bojujme o delší život

Určitě se budu v následujících řádcích opakovat s informacemi, které již byly v minulosti v tomto časopise uveřejněny. Ale myslím si,  že v tomto případě opakování nebude na škodu. Obory medicíny, které přicházejí do styku s bolestmi kloubů a zad (ortopedie, neurologie a rehabilitace), mají různé názory na příčinu vzniku potíží. Ortopedie a neurologie mají blíže k anatomickému pohledu, tedy že za bolestmi stojí nějaká změna kloubů a  obratlů (opotřebené klouby, výrůstky), event. neurologie, že se jedná o postižení nervů, rehabilitace vidí příčinu především ve špatném nastavení celého pohybového ústrojí, ve špatné spolupráci svalů. Říkáme tomu funkční změna, tedy když nastavíme systém správně, potíže mizí.

Pravda bude jako obvykle někde mezi těmito pohledy. I když jako rehabilitační lékař mám blíže k pohledu funkčnímu, určitě změny kloubů  a obratlů jsou příčinou menší odolnosti a při větší námaze nebo přetížení se potíže rychleji objeví. Osobně jako důležitou informaci vnímám prodělané, i malé úrazy. Vždy dochází ke změnám, i po různých výronech a zhmožděních, tělo si je „pamatuje“ a určitě tato místa jsou méně odolná.

Číst dál: Proč mne bolí záda?


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000, mobil 601593370 
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Iveta Holečková      

Úterý:     8:30 - 15:00
Domažlice, Školní ulice / rehabilitace J.Kalousové/

na objednání tel.606 336 509
Středa:   8:00 – 12:00
Horšovský Týn - dle objednávky tel. 379 428 620

Čtvrtek:  8:00 - 12:00
odpolední hodiny vyhrazeny dětským
klientům Horšovský Týn – dle objednávek tel. 379 428 620

Pátek:     8:00-12:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání, mobil 601593370

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta