Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

surfacer_3Surfacer je revolučním systémem v moderní diagnostice poruch pohybového ústrojí. Jde o neinvazivní optický scanner, neobsahuje tedy žádné škodlivé záření a dokáže nahradit v mnoha případech  rentgenová vyšetření páteře. Přístroj velmi přesně určí zakřivení páteře. Během 20 milisekund nasnímá povrch těla a s 99% přesností určuje asymetrie s odchylkou 1mm. Během vyšetření lze stanovit posun obratle či rotaci, hodnotí rotaci trupu jako celku, výšku paravertebrálních valů stejně tak jako výpočet Cobbova úhlu, zešikmení i rotaci pánve, určení výšky lopatek, výšku kyfóz a lordóz páteře.

 

 

Veškeré parametry si lze prohlédnout v několika projekcích a v 3D vizualizaci.

Dokáže tak přesně ukázat na oblast, na které je potom možné nadále fyzioterapeuticky působit pro zlepšení celkových obtíží.

Surfacer kombinujeme s podobarometrickou deskou, která snímá tlak na chodidlech. Díky deformaci desky aktivujeme senzory a na monitoru se nám objevuje díky barevnému spektru jednotlivá zatížení snímané nohy. S vysokou přesností opět můžeme určit morfologii dolních končetin a analyzovat pohyb při chůzi. Výhodou systému je možnost okamžitého návrhu individuálních ortopedických vložek do bot.

surfacer_letak_1strana_05m surfacer_letak_2strana_05b

 

Detailní popis a hodnocení antropometrických dat umožňuje přesnou a rychlou diagnostiku  páteře, pánve a dolních končetin. Toho lze využít pro diagnostiku vadného držení těla, diagnostiku skoliózy, určení nutace, rotace, zešikmení pánve, hodnocení asymetrického zatěžování trupu. S velkou přesností se dá využít dat pro stanovení nejpravděpodobnějšího místa patologie. Při vertiginozních problémech nám zařízení umožňuje provést i podrobné stabilometrické vyšetření.

 Diagnostiku lze provádět opakovaně během dne, jelikož při něm nevzniká žádné škodlivé záření. Lze doplnit o rehabilitační cvičení, které probíhá přímo před monitorem na barometrickém chodníku, kde je využit princip biofeedbacku.

surfacer_1 surfacer_2
snímání páteře vyhodnocování

VYŠETŘENÍ JE MOŽNÉ ABSOLVOVAT NA REHABILITACI V HORŠOVSKÉM TÝNĚ. Objednávejte se na tel. 379 428 620. 


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta