Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

 Ergoterapie je specializovaná péče o klienta s postižením jakéhokoliv věku. Při této komplexní terapii jde především 
o jeho jeho aktivizaci, nácvik soběstačnosti a zlepšení motorických a kognitivních dovedností. Dříve používaný termín,,léčba prací,, byl v dnešní době nahrazen příznačnějším názvem,
a to nácvik ztracených dovedností,terapie hrou. Snahou ergoterapie je zlepšení narušených funkcí, maximální využití zbytkových funkcí a návrat klienta do společnosti. Na základě vyšetření zjišťuje ergoterapeut příčinu obtíží a navrhuje individuální ergoterapeutický plán, který respektuje zdravotní stav klienta, typ a stupeň postižení.

Co je ergoterapie? Tzv occupational therapy je velmi populární a rozšířenou terapii ve světě u dětí i dospělých. Dítě cílenou činností a řízenou aktivitou posiluje svaly na těle, zlepšuje koordinaci, držení těla, pozornost, podporuje správný psychomotorický vývoj a senzoruckou integraci.Terapeut záměrně simuluje obtížné situace, do kterých se dítě může dostat a potřebuje si v nich umět samostatně poradit. Fyzioterapeut posílí svaly-ergoterapeut pomůže najít možnosti jak je co nejidealněji zapojit v běžném životě a naším společným cílem je SAMOSTATNÝ a SOBĚSTAČNÝ klientergo 1ergo 3

 

 
Ergoterapií u dětí rozvíjíme:
hrubou a jemnou motoriku
grafomotoriku
pohybovou koordinaci
vizuomotorickou koordinaci
manipulační dovednosti
sebeobslužné činnosti
                      
   Doporučením vhodných kompenzačních pomůcek, nácvikem pohybových stereotypů, adaptací na prostředí pomáhá
ergoterapeut snížit dopad postižení na život dítěte a celé rodiny. Ergoterapeut trénuje s dítětem dovednosti, 
které jsou důležité pro běžný život jako například sebeobslužné činnosti, denní režim, zvládání přesunů, chůze a
nácvik samostatnosti. Dítěti to dodává jistotu a sebedůvěru, kterou tak moc potřebuje pro správný psychomotorický vývoj.
Ergoterapii provádí Bc. Adéla Hrušková(Bazal Snoez terapeut, orofaciální stimulace, grafomotorika- nyní na mateřské dovolené) a ergoterapeut Bc. Lucie Hrádková(oromotorika, grafomotorika, NVT, Synergická reflexní terapie,opakované stáže u Mgr. Petry Dvořákové ve FN Motol ergoterapie) kontakt: 704 499 907, ergoterapie není hrazena pojišťovnami
Součástí ergoterapie je také:
hodnocení a přizpůsobování technických pomůcek především při nácviku soběstačnosti
přizpůsobování životního prostředí, zvláště bytu a odstraňování architektonických bariér.
 Velmi důležitá je především včasná diagnostika postižení dítěte a včasné zahájení rehabilitačního procesu. Včasná aplikace komplexní péče umožňuje nejenom dětem, ale také jejich rodičům, zamezit vzniku následků zdravotního postižení, případně je zmírnit nebo dokonce eliminovat, a dosáhnout tak maximálního společenského začlenění.
 
 

 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta