Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Hipoterapie je zvláštní forma pohybové léčby za přímé spoluúčasti člověka  a koně pod vedením školeného fyzioterapeuta s kurzem pro hipoterapii. Působení hipoterapie - kůň má stejný chůzový mechanismus jako člověk a díky tomuto pohybovému vzorci dochází k přenosu podnětu k řídícímu centru a tím k vykonání pohybu. Jízda na koni působí komplexně na fyzio-, psycho-, a sociologický vývoj jedince. Hipoterapie je léčebná jízda na koni a je tedy vhodná pro širokou škálu klientů zejména pro klienty s pohybovými problémy. Ke klientovy se vždy přistupuje zcela individuálně a podle jeho schopností je mu vybrán kůň a postup terapie. Terapie se provádí na koni speciálně vycvičeném za účelem hipoterapie. Klient jezdí od 10 min. do  20min. 1 - 2x týdne dle aktuálního zdravotního stavu. Hipoterapie probíhá v areálu Školního statku v Horšově za spolupráce TJ Horšov. V případě zájmu o hipoterapii vám ráda  na vaše dotazy odpovífyzioterapeutka Eva Svobodová.

{gallery}rehabilitace_a_cvičení/hipoterapie{/gallery}


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000, mobil 601593370 
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Iveta Holečková      

Úterý:     8:30 - 15:00
Domažlice, Školní ulice / rehabilitace J.Kalousové/

na objednání tel.606 336 509
Středa:   8:00 – 12:00
Horšovský Týn - dle objednávky tel. 379 428 620

Čtvrtek:  8:00 - 12:00
odpolední hodiny vyhrazeny dětským
klientům Horšovský Týn – dle objednávek tel. 379 428 620

Pátek:     8:00-12:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání, mobil 601593370

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta