Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Tradiční čínská medicína popisuje v systému pěti elementů element vody jako první fázi.  Z elementu vody, tzv. „velkého jinu“, se vytvářejí zbývající elementy – dřevo, oheň, kov a konečně země.  Element vody stojí na počátku vzniku elementů.

Moderní medicína není až tak vzdálená tomuto výkladu, protože víme, že považujeme v teorii vzniku života vodní prostředí za základní. Když se odebral člověk na pevninu, vzal si s sebou vodní element v obrovském množství. Podíl vody v našem těle tvoří až 70%. Dvě třetiny se nacházejí v buňkách, dílem mezi buňkami a nejmenší část je v krvi a lymfě. Voda tvoří nezbytné prostředí pro průběh veškeré výměny látkové u  člověka.

Nedostatek tekutin je proto spojen s velmi rychlým nárůstem neritických poruch. Vnímání pitného režimu jako důležitého faktoru uzdravení je proto  významné u každé nemoci, kdy dochází k poruše toku energie.

Mluvíme-li o pitném réžimu, musíme si uvědomit, že mluvíme o vodě jako takové. Pijeme-li kávu, kolu, pivo, čaj, limonády, víno, likéry, sekt, nepijeme jen vodu , ale i látky které mají často dehydratační účinky. Například kofein v kávě a kole tlumí vylučování antidiuretického hormonu hypofýzy /ADH/ a tím umožní zvýšené vylučování vody. Jistě jste si všimli, že v dobré kavárně dostanete ke kávě ještě sklenku vody.

Pití čajů, zvláště bylinných zase má svůj energetický léčebný zásah. Mělo by být  přiměřené zdravotnímu stavu a nemělo by zastupovat univerzální pitný prostředek.

Při pití vody bychom měli myslet i na takové faktory jako je teplota vody. Teplota člověka je kolem 37st.Celsia. Pití studené vody znamená ohřívání, pití teplé vody znamená chlazení, obojí znamená spotřebu energie. Již starý Paracelsus radil pít vodu teplou 37 stupňů.

Nejvíce energie obsahuje tekoucí voda. Jistě dobře vnímáme vodu v horské bystřině poskakující po kamenech a utíkající do údolí.  Voda uvězněná v městském potrubí tuto energetickou nálož postupně ztrácí. I zde tradiční medicína radí, že k urychlení pohybu vody a zvýšení energetické náleže je vhodné vodu ohřát.

Obecně platí, že lidé pijí velmi málo.  Odpovědí může být i  charakteristika moče, která v optimální podobě by měla být světle žlutá nebo až bezbarvá., v žádném případě ne tmavě žlutá.

Dr.Batmanghelidj / autor knihy Wasser die gesunde Losung/ radí přijímat 3Oml na 1 kg tělesné váhy. Pro člověka o tělesné váze 7Okg to znamená denně přijímat 70x30 = 2100ml vody.  Pití vody by se mělo rozumně zakotvit do denního réžimu do pravidelných dob. Pít bychom měli půl hodiny před jídlem a 2-3 hodiny po jídle. Pití velkého množství vody během jídla ředí trávicí šťávy a zhoršuje trávení.

Důležitý je i poznatek, že během života se snižuje podíl vody v buňkách člověka a tím se zhoršuje jejich činnost. Právě starší lidé pijí málo, někdy můžeme mít dojem, že ztratili pocit žízně.

(Muller, J.: Trinken Sie Wasser?, A.P.M.-Journal,  4/2002. 25.ročník)


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta