Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Verbální komunikace nás provází v každodenní praxi. Klient si obvykle dojednává termín první návštěvy. Zdravíme se verbálně s klientem a během anamnézy pozorně nasloucháme. Kromě bezesporu důležitých informací o jeho zdravotním stavu, lékařských vyšetřeních a dosavadním léčení je zajímavé slyšet, jak se vyjadřuje.

Normální hlas není vůbec nápadný přes všechny individuální rozdíly. Není ani hlasitý ani tichý, měly by znít jasně a zřetelně a žádné zabarvení hlasu nevzbudí naši pozornost. Na druhé straně se z jeho hlasového projevu dá odvodit první dojem o jeho energetické situaci.

Prvním upozorněním je již síla hlasu a rychlost řeči. Tendence k přebytku energie se projevuje nápadně hlasitou řečí, silným hlasem, zatímco tichý, slabý hlas ukazuje na osobu s tendencí k nedostatku energie.

Jestliže pacient se nedá v řeči zastavit, asi se snaží nevědomky  odbourat přebytek energie. Člověk držící se zpátky, ze kterého musíme každé slovo lámat, asi spoří energii, neboť mluvení m energii ztrácíme. Každý jsme si to již zažili například při pěších túrách , kdy  při stoupání do kopce, kdy potřebujeme více sil, všichni zmlknou. Mlčení tedy pomáhá šetřit energii a sbírat síly. Při meditacích je povinností mlčet nejen kvůli soustředění, ale i z důvodu úspory energie.

Výrazná porucha energie uvnitř elementu může změnit také zcela hlasovou polohu. Máme-li pocit, že jsme od klienta okřikováni, měli bychom se dříve nebo později podívat na orgány elementu dřeva. Energetická porucha v oblasti jater propůjčuje hlasu naléhavý, hlasitý, rozzlobený až agresivní přízvuk, který by se spíše hodil do kasáren, ale ne do ordinace. Pozor ale i na tichý , neznatelný hlásek, který naznačuje malou schopnost se prosadit, ukazuje také na poruchu v elementu dřeva. Tentokrát porucha je spíše v nedostatku energie.

Porucha v elementu ohně propůjčuje hlasu úsměvnost až mihotavost. Máme-li dojem spíše „zpívání“, tedy hlas se mění ve výškách i polohách, myslíme spíše na podrážděný element dřeva. Opačný výraz hlasu, tedy neobyčejně líný, monotónní „zpěv“ nám napovídá také o poruše v oblasti pankreatu, slinivky a žaludku.

Plačtivost, smutek nebo depresivní tendence mají původ pravděpodobně v poruše energie elementu kovu. Jsou to osoby, které jako by měly stále slzy v očích. Poruchy elementu vody propůjčují hlasu vzdychavý tón, kvílí nad trvalým snášením bolestí.

Čínská medicína soudí, že duše člověka sídlí v srdci a mozek je jejím pracovištěm. Z tohoto pohledu poruchy řeči, poruchy koordinace řeči, setřelost řeči jsou známkami možné energetické poruchy v oblasti srdce a oběhu srdce.

Určitě však nesmíme pouze z kvality hlasu  udělat závěrečnou diagnózu, ale může to být užitečná pomůcka v našem energetickém nálezu.


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta