Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Křížokyčelní skloubení jako příčina potíží

 

V rámci meridiánových masáží se přičítá křížokyčelnímu skloubení centrální úloha při vzniku potíží pohybového ústrojí. Křížokyčelní skloubení nemá žádné svaly, spojuje dva partnery a jeho komplikovaný anatomický tvar, nerovný a plochý, jej předurčuje k poruchám postavení a blokádám. Z pohledu  kosti křížové mluvíme při změnách postavení o nutaci, resp. protinutaci, z pohledu lopat kyčelních mluvíme o chybném postavení ve smyslu předního nebo zadního krokového postavení.

Špatné postavení lopaty kyčelní souvisí s funkční změnou délky končetin, protože se změní postavení retabula, ale hlavně jako následek blokád křížokyčelního skloubení dojde k hyperonu m.psoas, adduktorů, m.quadratus lumborum, což vede k addukci dolní končetiny a k úklonu bederní páteře na postižené straně. Zvláště u ležících klientů potom vzniká dojem zkrácení dolní končetiny. Po uvolnění blokády v křížokyčelním skloubení a reflexního uvolnění spasmu svalů se narovná špatné postavení pánve a délka končetin se vyrovná. Kontrolu můžeme provést palpací předních a zadních horních spin a hrany lopaty kyčelní. Pokud přetrvává rozdíl v jednom nebo dvou z těchto palpačních bodů, přetrvává ještě rotace. Pokud jsou všechny tři místa snížena na jedné straně, s vysokou pravděpodobností se jedná o anatomicky rozdílnou délku končetin.

Číst dál: Křížokyčelní skloubení jako příčina potíží

Patrickův test

 

(hyperabdukční fenomén,  znamení „4“, Faberův test)

Je velmi užitečný při poruchách kyčelního kloubu a poruchách křížokyčelního skloubení.

Pacient  při vyšetření leží na zádech, s nataženými nohama. Pacient potom přiloží patu k vnitřní straně kolena a provokuje tím současně ohnutí v kolenním kloubu a flexi, abdukci a zevní rotaci v kyčli . Zopakuje to potom i na druhé straně. Test se může provést takto aktivně ze strany pacineta nebo pasivně léčitelem. Sleduje se velikost vzdálenosti laterálního okraje patelly ohnutého kolena od podložky. Abychom zatížili ještě více křížokyčelní kloub, zatlačíme ještě do ohnutého kolena a druhou rukou do druhostranné přední horní spiny.

Číst dál: Patrickův test

Parkinsonova nemoc

Parkinsonova choroba je v současné době spolu s Alzheimerovou nemocí nejčastějším degenerativním onemocněním nervového systému. Až na výjimky nelze předvídat, koho onemocnění postihne a jakou míru postižení zanechá. Celý svět sleduje, jak s touto zákeřnou nemocí statečně bojuje papež Jan Pavel II., idol boxu Muhammad Ali či známý filmový herec Michael Fox. Kompletní seminární práce je v pokračování článku.

Číst dál: Parkinsonova nemoc

Chondropathia patellae

Chondropathia patellae, možný následek SIK blokády

Křížokyčelní skloubení zaujímá v Penzelově metodice klíčové postavení. Omezení hybnosti v blízkosti tohoto místa mohou působit různé druhotné problémy.

Co je chondropathia patellae? Můžeme  název přeložit jako poruchu chrupavky na čéšce, která se latinsky nazývá patella.  Je postižena zadní strana patelly, kde se stýká chrupavka čéšky s koncem stehenní kosti. Klienti se stěžují na bolesti za čéškou nebo v celém kolenním kloubu. Potíže přibývají především při hcůzi s kopce, se schodů apod.

Synonymem je název retropatelární artróza, retropatelární chondropathia a chnodromalacia patellae.

Číst dál: Chondropathia patellae

Mobilizace křížokyčelního skloubení(SIK)

 

Opakovaně se v rámci meridiánových masáží dotýkáme klíčového postavení SIK. V následujícím textu se budeme zabývat jeho mobilizací pomocí vlnění stehna a trochanter major

Vlnění stehna

Pacient leží na břiše, nohy položeny na podložce, event. přes okraj lůžka, abychom nebránili rotaci nohou, ruce jsou složeny pod čelem, abychom zachovali přímou polohu páteře.

Při mobilizaci pravé strany stojí terapeut na pravé straně klienta. Jeho levá ruka spočívá na oblasti SIK, pravá ruka na stehně, těsně nad kolenem. Pravá ruka začne rotovat stehno dovnitř a ven, takže vzniká pravidelný vlnivý pohyb. Levá ruka zpočátku v klidu leží na SIK a maximálně tlumí přicházející impulzy. Pravidelné rotace stehna se přenášejí na kyčelní kloub a mobilizují pravý SIK. Je to velmi jednoduchý a efektivní postup. Jeho nespecifita se mně jeví i výhodou, protože oslovujeme při tomto pohybu veškeré měkké tkáně i kyčelní kloub. Pravá ruka může pomoci nejen pasivně, ale aktivně protipohybem  přispět k mobilizaci SIK.

Číst dál: Mobilizace křížokyčelního skloubení(SIK)

Rozdíly v délce končetin v praxi

Rozdílná délka končetin může být příčinou recidivujících potíží pohybového ústrojí u dospělých , ale i příčinou skoliotického postavení a skoliózy v dětském věku.  V praxi si tedy neustále klademe otázku – je zde rozdílná délka končetin – ano nebo ne? A pokud ano, tak z jakého důvodu?

Samozřejmě musíme upřesnit, zda se rozdíl v délce končetin skutečně týká nohou anebo je to důsledek změněných poměrů v oblasti pánve.

Do první skupiny patří rozdílné úhly v oblasti krčku femoru / coxa valga, coxa vara/, oploštění nebo defekt hlavice stehenní kosti/ M.Perthes, coxartroza, nekroza hlavice, stavy po osteotomiích, event. stav po zlomeninách krčku femoru se spontánním zhojením nebo po hubování, někdy také po totální endoprotéze.

Dalšími příčinami anatomické rozdílné délky končetin jsou jednorázové poruchy růstové v oblasti femoru nebo tibie, např. poruchy v oblasti epifyzárních štěrbin, při zlomeninách nebo ochrnutích v oblasti končetin,  osové odchylky v oblasti kolenou nebo přímo na femoru nebo tibii, jednostranné poruchy klenby nožní a postavení patní kosti, abychom jmenovali alespoň některé.

Číst dál: Rozdíly v délce končetin v praxi

Koloidní disperze - generátory koloidního stříbra

ionic-pulserO koloidech můžeme mluvit v souvislosti se stavem disperze. Disperze je souborem pevných látek v kapalině. Takovýto soubor se stává  koloidním pokud tíha, tedy gravitace v koloidu již není účinná, takže dochází ke stavu beztíže. Výzkum v oblasti koloidů nevede k jednotné, konečné definici. Věda má veliké problémy s koloidními disperzemi. Jsou definovány jako přeměna z Di-polarit do Mono-polarit s vlivem  van Darwhlschenových zákonů.

Číst dál: Koloidní disperze - generátory koloidního stříbra