Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Akupunktura a akupresura

Určitá kategorie akupunkturních bodů byla v posledních desetiletích  metodou APM dle W.Penzela macešsky přehlížena. Jedná se o tzv. poplašné body. Následující článek by měl tuto mezeru vyplnit.

Poplašné body se vyznačují přímým energetickým vztahem k orgánům. Každý z dvanácti hlavních orgánů má na povrchu těla jeden příslušný poplašný bod. Všechny poplašné body se nacházejí víceméně na přední ploše trupu. Většinou mají vztah k embryonálnímu základu orgánu, takže se nacházejí v blízkosti příslušného orgánu. Z neurofyziologického západního pohledu by se daly charakterizovat jako maximální body daného segmentu.

Číst dál: Poplašné body

 

U některých akupunkturních bodů již název napovídá, jaký od nich můžeme očekávat účinek. To platí například o tonizačních nebo sedativních bodech.  U bodů pramene však to není zřejmé. Pomůckou může být malý výlet do energetické fyziologie. Musíme se vrátit k dolnímu ohřívači, resp. přímo k ledvinám, kde organismus uchovává energii. Ledviny jsou zásobníkem zděděné energie a získané během života. Každý meridián je s tímto rezervoárem spojen a to právě pomocí bodu pramene. Někdy tento bod, který meridiány spojuje s pramenem původní energie nazýváme  „původní bod“( Yuan).

Z našeho kurzu víme, že body pramene přidáváme k tonizačnímu a sedativnímu bodu, abychom zintenzivnili jejich efekt. Bodům pramene se proto připisuje ambivalentní efekt,  který se vztahuje k bodu, se kterým se aplikuje.

Číst dál: Body pramene

 

Anamnéza a základní léčení – pacient se cítí unaven, bez chuti k práci, lehce se třese a stěžuje si na nechutenství a slabý žaludek. Při odebírání anamnézy si stěžuje na měkkou stolici, často přecházející až v průjmovitou stolici. Při pulzové diagnostice máte potíže odebrat pulz v hloubu na druhé pozici pravé ruky. Protože i plocha sleziny a slinivky na konše je téměř necitlivá, zní náš energetický nález – nedostatek energie ve slezině.

Provedeme opakovaně vyrovnávací masáž ventrální, přezkoušíme jizvy, uvolníme blokády pohybového ústrojí. Přesto přichází den, kdy se musíme přímo zabývat slabou slezinou. Pro řešení funkčních poruch orgánů jsou nejvhodnější povelové body v rámci pěti elementů.

V následujícím textu uvedeme četné léčebné možnosti, které se hodí k ošetření slabé sleziny. V konkrétním případě bychom zvolili jen variantu, která se hodí k danému klientovi. Problém může být přímo v elementu země, ale i v ostatních elementech.

Číst dál: Práce s povelovými body

Stále častěji se ozývají zneklidnění rodiče, kteří se chtějí dozvědět o našem stanovisku a argumentech ohledně  piercingu. Každá jizva, bez ohledu na příčinu vzniku, její stáří nebo umístění může rušit energetický tok v těle. Z této poruchy toku energie mohou vznikat různá onemocnění, často vzdáleně umístěné od místa jizvy. Při každém piercingu vzniká jizva, která na rozdíl od jizev vzniklých při operaci a úrazu je naprosto zbytečná.

Číst dál: Pomoc! Piercing!

 

Autor aurikuloakupunktury dr.Paul Nogier ve své knize „Lehrbuch der Aurikulotherapie“ v rr.1969 píše na straně 314 malou poznámku, že dráha Jenn Mo leží na pravém tragu u praváků, u leváků obráceně.

Probíhá v linii mezi kůží obličeje boltce. Začátek přední střední dráhy( odpovídá hrázi) začíná při horním okraji tragu ( poslední bod dráhy TO), při dolním okraji tragu je konec přední střední dráhy ( jeden z bodů dráhy žlučníku). Krátký průběh přední střední dráhy ztěžuje orientaci, přesto se zhruba můžeme orientovat v jeho průběhu  v  oblasti břicha, hrudníku a krku.

Číst dál: Přední střední dráha na uchu

14.bod zadní střední dráhy se dá najít velmi lehce, leží mezi  trnem 7.krčního obratle a 1. Hrudním obratlem. Dá se těžko přehlédnout, neboť prominuje výrazně dozadu. Z topografie   již víme, že při záklonu hlavy  se poloha trnu 7.obratle nemění, zatímco trnový výběžek 6.obratle při záklonu „zmizí v hloubce“. Podíváme-li se na trn 7.obratle s plnou fantazií, odlišuje se výrazně od ostatních, takže není divu, že staří Číňané jej pojmenovali „velký obratel“ nebo „velké kladivo“.

Číst dál: Velké kladivo –bod ZS 14

Jako antické body označujeme skupinu 66 akupunkturních bodů. Jedná se o 60 povelových bodů elementů a 12 bodů pramene.

Protože body pramene jinových drah jsou topograficky identické se skupinou bodů země jinových meridiánů, počítáme jen body pramene jangových drah, které jsou odlišné od povelových bodů jednotlivých elementů.

Tedy: 60 povelových bodů elementů + 6 jangových bodů pramene   -  celkem 66 antických bodů

Akupunktura je známá jako bezpečná, efektivní  alternativa pro řadu zdravotních obtíží. Je vhodná  převážně pro léčbu funkčních poruch organismu, psychosomatických onemocnění, bolestivých stavů, alergických nemocí, poruch imunity, návykových chorob a poruch motorických funkcí. Vlastní terapii předchází vyšetření speciálním přístrojem ACU-GRAPH, který dokáže zhodnotit zdravotní stav, zjistit příčinu a doporučit léčbu.

{gallery}rehabilitace_a_cvičení/akupunktura{/gallery}

Na zadní střední dráze je popisováno 28 klasických akupunkturních bodů. Jeden z nejzajímavějších se nachází přímo na přechodu lebky a šíje. Jedná se o 16.bod této dráhy, jehož účinky zasahují do vertebrogenní oblasti, ale jeho efekt má aspekty i klimatické a psychické.

Willy Penzel popisuje vždy první bos každého meridiánu jako horní bránu a poslední bod meridiánu jako dolní bránu. Tento princip se dá přenést i na oblast páteře.

Číst dál: Zadní střední č.16 /větrný palác, polštář démonů,nebeské okno/

 

Meridiány tenkého střeva, močového měchýře a žlučníku  se ve svém průběhu velmi přibližují v oblasti lopatky. Je proto důležité se v této oblasti dobře orientovat.

1/ Tenké střevo

U této dráhy nás zajímá úsek od zadního okraje podpažního záhybu až po křižovatku jangových drah na krku. Na lopatce samotné jako orientační body slouží body TeS č.10,11,12.  Tvoří na lopatce typický pilovitý průběh.

TeS č.10 – vedeme-li tyčinku přímo v prodloužení zadního axilárního záhybu kraniálně, dostáváme se ke spodnímu okraji hrany lopatky(crista scapulae) a to v místě přechodu do acromia.  Do stejného místa se dostaneme,  i když budeme palpovat od zevního okraje acromia 2 cuny mediálně. Odtud se pohybujeme tyčinkou šikmo mediálně a kaudálně do bodu TeS č.11.

Číst dál: Meridiány na lopatce

Učení o pěti elementech přiřazuje k jednotlivým elementům mimo jiné vnitřní orgány a vnější smyslové orgány. Tak se nachází v jednom elementu vody orgán ledvin a příslušný smyslový orgán uší. Čtenář obdařený velkou dávkou fantazie může v tvaru uší a ledvin najít podobnosti. I západnímu léčitelství není tato forma myšlení ve srovnávání tvarů zcela cizí. Např. tvar rostliny, listu, kořenu spolu s cílovým orgánem, např. vlašský ořech má podobné tvarování jako lidský mozek, z čehož se odvozuje vhodnost ořechů jako výživy mozku.

Číst dál: Ledvina se otevírá v uchu


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta