Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

 

Opakovaně se v rámci meridiánových masáží dotýkáme klíčového postavení SIK. V následujícím textu se budeme zabývat jeho mobilizací pomocí vlnění stehna a trochanter major

Vlnění stehna

Pacient leží na břiše, nohy položeny na podložce, event. přes okraj lůžka, abychom nebránili rotaci nohou, ruce jsou složeny pod čelem, abychom zachovali přímou polohu páteře.

Při mobilizaci pravé strany stojí terapeut na pravé straně klienta. Jeho levá ruka spočívá na oblasti SIK, pravá ruka na stehně, těsně nad kolenem. Pravá ruka začne rotovat stehno dovnitř a ven, takže vzniká pravidelný vlnivý pohyb. Levá ruka zpočátku v klidu leží na SIK a maximálně tlumí přicházející impulzy. Pravidelné rotace stehna se přenášejí na kyčelní kloub a mobilizují pravý SIK. Je to velmi jednoduchý a efektivní postup. Jeho nespecifita se mně jeví i výhodou, protože oslovujeme při tomto pohybu veškeré měkké tkáně i kyčelní kloub. Pravá ruka může pomoci nejen pasivně, ale aktivně protipohybem  přispět k mobilizaci SIK.

Varianty:

-           někteří terapeuté používají odděleně neprve zevní rotaci stehna a po určité době vnitřní rotaci, přičemž se vždy vracejí do normálního postavení.

-          mění se postavení pravé ruky, která postupně se posunuje směrem k trochanteru, ale není to nutné. Při postavení ruky nad kolenem je větší páka, což umožní lepší rotace. Dokonce u mohutnějších klientů můžeme, pokud to anatomické poměry dovolí, uchopit  i bérec pod kolenem.

-          rotaci můžeme provádět oběma rukama.

-          Klient má ohnuté koleno do 90st. a my jej držíme za hlezenný kloub. Tato varianta je výhodná, zvláště pokud odděleně provádíme zevní a vnitřní rotaci. Nemůžeme tuto techniku samozřejmě provádět při kolenních problémech.

Vlnění  trochanteru major

Většinou navazuje na předešlou techniku. Pravá ruka stoupá až do oblasti trochanteru a vlní v  pravidelném rytmu, prakticky v sagitálním směru s lehkým posunem lateromediálně.  Levá ruka pracuje synchronně s nepatrným časovým posunem a dlaní do SIK působí ventrálním směrem. Pravá ruka tedy otevírá ventrálně SIK a dlaň levé ruky ventrálním směrem dokončuje tuto mobilizaci.

 

(Muller,J.:Mobilisieren der ISGś, A.P.M.-Journal, 4/2000, 23.ročník)


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000, mobil 601593370 
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Iveta Holečková      

Úterý:     8:30 - 15:00
Domažlice, Školní ulice / rehabilitace J.Kalousové/

na objednání tel.606 336 509
Středa:   8:00 – 12:00
Horšovský Týn - dle objednávky tel. 379 428 620

Čtvrtek:  8:00 - 12:00
odpolední hodiny vyhrazeny dětským
klientům Horšovský Týn – dle objednávek tel. 379 428 620

Pátek:     8:00-12:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání, mobil 601593370

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta