Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Patrickův test

 

(hyperabdukční fenomén,  znamení „4“, Faberův test)

Je velmi užitečný při poruchách kyčelního kloubu a poruchách křížokyčelního skloubení.

Pacient  při vyšetření leží na zádech, s nataženými nohama. Pacient potom přiloží patu k vnitřní straně kolena a provokuje tím současně ohnutí v kolenním kloubu a flexi, abdukci a zevní rotaci v kyčli . Zopakuje to potom i na druhé straně. Test se může provést takto aktivně ze strany pacineta nebo pasivně léčitelem. Sleduje se velikost vzdálenosti laterálního okraje patelly ohnutého kolena od podložky. Abychom zatížili ještě více křížokyčelní kloub, zatlačíme ještě do ohnutého kolena a druhou rukou do druhostranné přední horní spiny.

Jako varianta vyšetření se může použít ohnutí obou nohou najednou. Nohy se ohnou v kolenou a paty se spojí dohromady. Vyšetřují se tak obě strany najednou. Můžeme také položit ohnutou nohu trochu kaudálně pod patellou druhé končetiny. Shora pozorováno, vytvářejí obě nohy číslici „4“.

Při normálním nálezu se ohnutá noha bez bolesti dotkne lehátka, obě strany jsou stejné. Nakonec nezáleží až na dosáhnutém absolutním stupni, záleží na věku, trénovanosti,  jaký rozsah pohybu je u jedince možný.

Jako pozitivní hodnotíme test vždy při bolestivosti a stranovém rozdílu.  Větší úhel napovídá o větším napětí adduktorů, způsobeném poruchou kyčelního kloubu nebo poruchou křížokyčelního skloubení.

Abychom rozlišili obě možné poruchy, musíme vyšetřit kyčelní kloub. Jednoduchou zkouškou je rotace ohnutého kolena a kyčle v 90stupních. Dle  kloubního vzorce podle Cyriaxe je nejprve omezena vnitřní rotace. Zjistíme-li stranový rozdíl a hlavně bolestivost, je zde určitě podezření na postižení kyčle, pokud je nález symetrický a bez bolesti, můžeme téměř s jistotou postižení kyčle vyloučit.

Vyšetření křížokyčelního skloubení máme probráno dostatečně v jiných kapitolách.

Patrickův test můžeme zařadit i jako domácí cvičení , zvláště u blokád křížokyčelního ksloubení v zadním krokovém postavení. Také v shiatsu protahovací cvičení meridiánů patří k pravidelným cvikům terapeutů. Patrickův test zde připomíná protažení „srdce a tenkého střeva“. Pacient si chytí  vsedě rukama obě nohy spojené k sobě a předklání se dopředu.

U 5-10-letých chlapců musíme myslet i na vážné onemocnění  kyčelního kloubu  M.Perthes.

(Muller,J.: Patrick-Test, A.P.M.-Journal, 3/2006,  29.ročník)