Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Chondropathia patellae

Chondropathia patellae, možný následek SIK blokády

Křížokyčelní skloubení zaujímá v Penzelově metodice klíčové postavení. Omezení hybnosti v blízkosti tohoto místa mohou působit různé druhotné problémy.

Co je chondropathia patellae? Můžeme  název přeložit jako poruchu chrupavky na čéšce, která se latinsky nazývá patella.  Je postižena zadní strana patelly, kde se stýká chrupavka čéšky s koncem stehenní kosti. Klienti se stěžují na bolesti za čéškou nebo v celém kolenním kloubu. Potíže přibývají především při hcůzi s kopce, se schodů apod.

Synonymem je název retropatelární artróza, retropatelární chondropathia a chnodromalacia patellae.

K rozvoji tohoto obrazu vede přímý úraz, např. zlomenina čéšky, zhmoždění kolena ale i subluxace a luxace, tedy vykloubení čéšky. Všechny tyto stavy vedou k postupnému rychlejšímu opotřebení /degeneraci/ chrupavky jako i nefyziologickým tvarům čéšky anebo povrchu distálního konce femoru.

Dle našeho názoru je ale nutné při těchto potížích cíleně zkoušet i pohyblivost křížokyčelního skloubení/SIK/. Zhoršuje-li se totiž pohyblivost SIK, rozvíjí se chybné postavení pánve. Se změněným postavením pánve se mění i body úponů na kostech pro svaly v této krajině a tím vzniká svalové napětí v postižených svalech.

Zablokuje-li se například SIK v předním krokovém postavení, mění se postavení obou předních spin/ spina iliaca anterior superior a inferior/. Na straně blokády jsou umístěny kraniálněji, tím se posouvá i úpon hlavy  čtyřhlavého svalu stehenního / m.rectus femoris/ výše. Tím se dostávají svalová vlákna do zvýšeného napětí.  Čtyřhlavý sval stehenní víme že má v dolní úponové šlaše zavzatu čéšku a upíná se do tuberositas tibiae na holenní kosti/ hrbolek pod patellou/. Mohutnou šlachu od patelly dolů k úponu nazýváme ligamentum patellae. Napětí svalu z proximálního konce  se přirozeně  přenáší  i do dolního , distálního úponu svalu a tedy i na čéšku, kde je tlak na chrupavku zvýšen a jsou tedy i předpoklady k postupnému opotřebování.

Klinické vyšetření čéšky: chondropathia patellae mimojiné způsobí omezenou pohyblivost čéšky, pohybujeme s ní do strany, laterálně i mediálně a nahoru a dolů, proximálně a distálně a srovnáváme i rozdíl v pohyblivosti na obou stranách.   Vyšetření pohyblivosti děláme postupným jemným zatlačením do daného směru, tedy ne rytmickým střídáním. Postižená strana kloubní plochy je citlivější, takže při posunutí čéšky do strany, zatlačíme i na odkrytou kloubní plochu s dolním koncem stehenní kosti.

Z hlediska meridiánové masáže samozřejmě volíme některou ze základních variant vyrovnávací masáže podle stavu energetického naplnění, postupně můžeme zúžit léčení na meridiány ledvin, močového měchýře apod. a pokud nalezneme poruchu v SIK, doplňujeme léčení o ošetření SIK (vibrace, mobilizace SIK, jako domácí cvičení švihání nohy dozadu – klient stojí např. na knížce nohou nezablokované strany a komíhá postiženou stranou směrem dozadu, snaží se tím překlopit zablokovanou část pánve opět směrem dozadu).

(Muller,J.: Chondropathia patellae, A.P.M.-Journal 2/2008, 31.ročník)