Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

 

Do velkého energetického oběhu zahrnujeme malý energetický oběh – přední a zadní střední dráhu( matku jinu a otce jangu) a 12 jejich dětí - hlavních meridiánů.

Při ošetření velkého oběhu nedochází k velkým přesunům energie, tedy nevidíme typický „ efekt přílivu a odlivu“ jako při vyrovnávacích masážích.

Indikacemi k velkému energetickému oběhu je špatný stav pacienta a tedy snížení jeho regulačních schopností, množstvím nemocí, které zhoršují celou energetickou situaci a také nejistotou  přesného energetického nálezu.

Poruchy toku energie se postupně objevují během života, hromadí se, sumují dohromady až nakonec vedou k obrazům nemocí. Je jen výhodně tyto poruchy preventivně odstraňovat. Pravidelná péče pomocí velkého energetického oběhu je pro tento účel výhodná.

Ve staré knize „Nei Ching“ je již myšlenka profylaxe napsána těmito slovy:“ Je pošetilé začít čistit zbraně, když už válka vypukla. Stejně tak je nerozumné začít kopat studni, když dostaneme žízeň!

Velký oběh můžeme použít kdykoliv v průběhu léčebné série, i několikrát denně, neplatí zde omezení 48 hodin jako u vyrovnávací masáže.

Provedení masáže je jednoduché, i když časově náročné. Je na našem uvážení, zda přidáme ještě terminální body, tonizační body a body pramene.

 

(Muller, J.:Der grosse Kreislauf, A.P.M.-Journal,1/96, 19.ročník)


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta