Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Meridiánové masáže dle W.Penzela (APM)

Co znamená Akupunkt-masáž dle Penzela?

(Pokud se chcete přihlásit ZDE najdete kalendář kurzů)

V pojmu Akupunkt-masáž dle Penzela jsou zastrčena slova Akupunktura, Masáž a Penzel. Willymu Pezelovi, zakladateli této metody se po téměř třicetiletém úsilí podařilo vyvinout z komplikovaného učení čínské akupunktury pro nás Evropany lehce srozumitelnou speciální masážní metodu.

Jaké kurzy nabízíme?

Učební látka se sděluje ve čtyřech oddělených týdenních kurzech. Vyučování je koncipováno takovým způsobem, že již po A-kurzu můžeme s nabytými znalostmi pracovat. Praktická část probíhá ve dvojicích na masážních lehátkách.

Abyste věděli, co můžete v jednotlivých kurzech očekávat, uvádíme následující stručný obsah jednotlivých kurzů:

A - kurz
-úvod do základů energetiky
-úkoly a topografie meridiánů
-energetický nález
-vyrovnávací masáž v teorii a praxi
-fyzikální terapie z energetického hlediska

B - kurz
-topografie a funkce nejdůležitějších energetických regulačních bodů v teorii a praxi
-energetická pravidla
-energetický nález podrobněji
-jizva
-uvolňující léčení pomocí jin tahů
-péče o těhotné a příprava k porodu
-energetické léčení kloubů

C - kurz
-základní pojmy učení pěti elementů
-základní pojmy z pulzní diagnostiky
-základní pojmy z ušní akupunktury
-APM léčení přes ušní akupunkturu
-cizí energie jako útočné opatření
-nízkofrekvenční léčebné proudy a energetika
-moxování

D - Kurz
-páteř z energetického hlediska
-páteř z funkčně anatomického pohledu
-křížokyčelní kloub, význam a jeho léčení
-obratle, jejich klouby, význam a léčení
-energeticky funkční koncept léčení páteře
-specifické klinické obrazy /např. skolioza, Bechtěrev, Scheuermann/
-jako zpestření tejping pro zpevnění kloubů

 

(Pokud se chcete přihlásit ZDE najdete kalendář kurzů)