Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Znáte správnou odpověď?

 

 1. Které prohlášení o bodech pramene je správné?
 2. Zesilují účinek tonizačního bodu
 3. Všechny leží v oblasti záprstí ruky a nohy
 4. Jsou spojeny se zásobárnou energie spodního ohřívače.

 

 1. Vynikající body se dají výborně kombinovat s následujícím  způsobem léčení. Které prohlášení je správné?
 2. malý energetický oběh
 3. vyrovnávací masáž zadní
 4. velký energetický oběh
 1. Přebytek energie v meridiánu žlučníku můžeme pomocí akupunkturních bodů…
 2. S7,S9 snížit
 3. OS7, OS9 léčit
 4. P9 léčit

 

 1. Které odpovědi jsou správné? Klasické souhlasné body…
 2. Leží většinou v topografické blízkosti sympatických ganglií.
 3. Se kombinují s poplašnými body k léčení orgánů
 4. Nesou označení MM13-MM28

 

 1. Která prohlášení o bodu L3 jsou správná?
 2. L3 plní úlohu vynikajícího bou
 3. L3 mohou pomoci strach zpracovávat rozumněji a realističtěji
 4. L3 nesou název „velká horská jeskyně“

 

 1. Která prohlášení o bodu TS 4 jsou správná?
 2. LI4 leží na radiální straně druhého metakarpu.
 3. LI4 plní úlohu bodu pramene.
 4. LI4 posiluje obranyschopnost.

 

 1. Která prohlášení o bodu SS6 jsou správná?
 2. SS6 leží na zadním okraji lýtkové kosti.
 3. SS6 platí jako bod přechodu dlouhých jinových drah.
 4. SS6 může být nasazen jako pomocný bod při porodu.

 

 

 1. Která prohlášení jsou správná u oslabeného žaludku?
 2. Stimulací bodu ohně a bodu dřeva meridiánu žaludku
 3. Stimulací bodu země a tlumením bodu vody meridiánu žaludku
 4. Stimulací bodu kovu meridiánu žaludku.

 

Správné odpovědi:

 1. Správná je odpověď a) a c). Špatně je odpověď b), protože např. bod pramene ledviny leží až za vnitřním kotníkem.
 2. Správná je odpověď a) a c), špatně je odpověď b), protože vynikající bod harmonizuje energii v meridiánu, to neodpovídá cíli vyrovnávací masáže zadní, kde chceme maximalizovat stimulaci jangových meridiánů.
 3. Správně je odpověď a) – pravidlo poledne-půlnoc a odpověď b) – pravidlo krátký-dlouhý.
 4. Všechny odpovědi jsou správné.
 5. Všechny odpovědi jsou správné. K odpovědi b) – jako bod země může bod L3 kvalitu rozumu/ rozum patří k důležitým duševním úlohám elementu země/ v ustrašený element vody nechat vtéci /strach – porušená emoce v elementu vody/.  Odpověď c) vychází z představivosti umístění bodu L3 mezi dvěma kostěnými horami talu a kalkaneu.
 6. Všechny odpovědi jsou správné. K odpovědi c) – LI4 umí patogenní vlivy jako vítr a chlad vyvést se sedativní technikou. Proto jej někdy nazýváme jako velký vylučovač.
 7. Správné jsou odpovědi b) a c). Špatně je odpověď a), protože bod SS6 leží na zadním okraji kosti holenní. K odpovědi b)- jako skupinový bod přechodu dlouhých jinových drah stimulací jednoho bodu překládáme energii do  jinových meridiánů  ledviny, jater a sleziny.
 8. Správné jsou odpovědi a) a b). Odpověď c) je špatně protože stimulací bodu kovu/ sedativní bod/ žaludek ještě více oslabíme.