Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Vlnění trnových výběžků obratlů

 

Uvolnění páteře patří k celkovému ošetření pacienta. Jako energetickou předehru můžeme použít vyrovnávací masáž, u pacienta bez potíží jako předehru využijeme masáže dráhy močového měchýře a ledviny, využít můžeme i malého energetického okruhu.

Pacienta máme uloženého na břiše, abychom dostali drobné obratlové klouby do středního postavení. Důležité je mírně vyrovnat bederní lordózu, neboť přílišná lordóza zužuje kloubní prostor. Můžeme si pomoci podložením pacienta polštářem. Snížení polohy hlavy zase uvolňuje více hrudní kloubní prostor.

Léčitel stojí vedle pacienta, důležité je mít co nejvýhodnější úhel postavení rukou, nejlépe přímo nad páteří pacienta. Léčitel může stát i u hlavy pacienta, pokud je dostatečně velký. Naopak pro malé léčitele je vhodné mít pacienty na zemi na žíněnce a kleknout si nad ně, pokud je máme na lůžku, nezbývá než vylézt na lůžko.

Vlnění na trnu je použitelné, pokud trny dobře hmatáme, tedy v bederní a hrudní páteři, u některých pagnetů se dostaneme až do C/Th přechodu. Pokud jsou palce umístěny z obou stran jednoho trnu, mluvíme o paralelním vlnění, pokud jsou palce umístěny na dva sousední trny, mluvíme o diagonálním vlnění.

Varianty vlnění:

-          Paralelní – palce jsou z obou stran jednoho trnu:

Levý palec  vlevo na L4, pravý palec vpravo na L4

Levý palec vlevo na L3, pravý palec vpravo na L3

Levý palec vlevo na L2, pravý palec vpravo na L2 atd

-          Diagonální – dvě varianty, výchozí pozice s kraniálněji uloženým levým palcem:

Levý palec vlevo na L3, pravý palec vpravo na L4

Levý palec vlevo na L3, pravý palec vpravo na L2

Levý palec vlevo na L1, pravý palec vpravo na L2

Levý palec vlevo na L1, pravý palec vpravo na Th12 atd

 

Nebo druhá varianta s kraniálněji uloženým pravým palcem:

Levý palec vlevo na L4, pravý palec vpravo na L3

Levý palec vlevo na L2, pravý palec vpravo na L3

Levý palec vlevo na L2, pravý palec vlevo na L1 atd

-          Kombinace vlnění –můžeme kombinovat paralelní a diagonální vlění a probereme všechny možné varianty mezi dvěma sousedními trny, než pokročíme dále, např. L3 a L4:

Levý palec vlevo na L4, pravý palec vpravo na L4

Levý palec vlevo na L3, pravý palec vpravo na L4

Levý palec vlevo na L3, pravý palec vpravo na L3

Levý palec vlevo na L4, pravý palec vpravo na L3

Jinou variantou je paralelní začátek, ze kterého vždy pokračuje vzhůru kraniálně a zase buď jen vlevo anebo vpravo:

Levý palec vlevo na L4, pravý palec vpravo na L4

Levý palec vlevo na L3, pravý palec vpravo na L4

Levý palec vlevo na L3, pravý palec vpravo na L3

Levý palec vlevo na L2, pravý palec vpravo na L3

Levý palec vlevo na L2, pravý palec vpravo na L2 až po C/Th přechod

Pokud je trnový výběžek bolestivý, měli bychom to z energetického pohledu hodnotit na straně bolestivosti jako přebytek energie a z hlediska vlnění se tomuto místu vyhnout.

Např. pokud je bolestivost na L2 vlevo, dáme kontakt levým palcem na trn L3, pravým palcem vpravo na L2, dále potom přejdeme levým palcem vlevo na l1 a vpravo zůstáváme na L2  . Přebytek energie v této oblasti můžeme odvést propichovací metodou nebo z hlediska souhlasných bodů do dráhy ledvin na terminální body L1,2,3.

(Muller,J.: Dornfortsatz-Schwingen, A.P.M.-Journal, 3/2006, 29.ročník)