Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Otázky a odpovědi na téma okruhů

 

1/ Jaké pořadí jin-jangu charakterizují okruhy

a/ 2 jinové dráhy následují po 2 jangových drahách

b/ 2 jinové dráhy předcházejí 2 jangovým drahám

c/ 2 jinové dráhy ohraničují 2 jangové dráhy

 

2/Okruhy se řadí v APM dle Penzela

a/ k dvojímu dělení energetického oběhu

b/ k trojímu dělení energetického oběhu

c/ k šestidělení energetického okruhu

3/Okruhy se nechají

a/ také výhradně s akupunkturními body ošetřovat

b/také výhradně s drahami ošetřovat

c/optimálně se ošetřují s drahami a akupunkturními body

 

4/ Jak zní při ošetření okruhů obvyklé pořadí  léčebného postupu?

5/Mohou se používat při ošetření okruhů také povelové body kategorie „syn“( vlastní body, body biorytmu, home points), např. bod dřeva dráhy jater?

a/určitě, proč ne

b/ne, absolutně nemožné

c/ ano, např. mohou nahradit tonizační body

 

 

 

 

6/Jsou správné všechny nálezy o léčení nedostatku energie ve 2.okruhu vlevo?

a/dráhy OS,TO, Žl a J se mohou na levé straně tonizovat masážní tyčinkou

b/Body přechody OS, TO, Žl a J, všechny na levé straně, by se měly tonizovat

c/všechny počáteční a koncové body 2.okruhu vlevo by se měly tonizovat

 

7/ Stav přeplnění ve 3.okruhu vpravo

a/ se může přeložit do 3. a  1.okruhu vlevo

b/ se může přeložit do 1. a  2.okruhu vpravo

c/se může přeložit do 2.okruhu vlevo

 

8/ Která prohlášení o okruzích jsou správná?

a/Léčení na okruzích obvykle zahajuje léčení

b/Klient musí být bezpodmínečně informován o efektu „příliv-odliv“ energie

c/abychom zabránili přetížení klienta  terapeuta, při jednom léčení se mohou ošetřit maximálně tři okruhy

 

9/Při akutních potížích ukončíme léčení na okruzích

a/na přání příbuzných klienta

b/ při snížení nebo vymizení potíží klienta

c/ při dosažení aktuálního okruhu dle orgánových hodin

 

10/ Ošetřujete  poruchu toku energie na obou drahách močového měchýře pomocí 1.okruhu. Jaká dodatečná opatření mohou ještě zesílit vaši práci?

a/stimulace všech terminálních bodů na rukou a nohou

b/stimulace  2.okruhu na obou stranách

c/stimulace močového měchýře elektrickým proudem

 

 

11/ Pokud v současné době nemá klient potíže, ukončíme léčení na okruzích

a/při normálním nálezu na uchu

b/ při ukončení práce na okruhu

c/při normalizaci palpačního nálezu v oblasti potíží

 

12/ Obvyklé číslování okruhů v APM dle Penzela

a/se zakládá na starém čínském astrologickém číslování

b/odpovídá dělení dle dr.J.Bischka

c/ nedopovídá někdy číslování v akupunktuře, např. plíce platí často jako počátek 1.okruhu

 

13/ Nález na pulzu a.radialis odpovídá nedostatku ve 2.okruhu. Můžete využít nějaké opatření také na konše ucha?

a/ vibrační dráždění na zónách OS,TO,Žl a J.

b/ úsilovné dráždění tlakem na zóny OS, TO, Žl a J.

c/točení  doleva na zónách OS,TO, Žl a J.

 

14/Okruhy se nazývají „okruhy“, protože…

a/ terapeut při ošetření okruhu obkružuje klienta

b/ energie při ošetření kruhu  jednou projde celým tělem

c/ pojem „oběh“ již byl obsazen pojmy velký a malý energetický oběh

 

Správné odpovědi:

1c,2b,3abc,5ac,6a,7abc,8 všechny odpovědi špatně,9b,10c,11ac,12bc,13ac,14b

4 počáteční bod-meridián-počáteční bod-koncový bod- tonizační bod-bod pramene- přechod meridiánů-meridián atd