Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Krémování rukou a nohou APM krémem

Ruce i nohy zaujímají v systému energetického oběhu strategické místo, protože se zde nacházejí přechody z jinu do jangu, event. z jangu do jinu. Poruchy toku energie v těchto oblastech proto jsou velmi časté. Upozorňují-li  klienti již v anamnéze na studené ruce nebo nohy, myslíme i na tuto možnost.  Při následující masáži věnujeme proto této oblasti náležitou pozornost. Ošetření přechodových zón se dá zahrnout do mnoha ošetření dle Penzela a je klienty příjemně vnímáno.

Indikace

  1. Velký energetický oběh – velký oběh stimulujeme vždy, pokud chceme celý systém 24 meridiánů ošetřit v přirozeném sledu toku energie. Je to velmi výhodné, je dobře vnímáno a dá se použít v mnoha situacích.  Touto masáží jsou osloveny všechny jinové a jangové meridiány a proto je jen logické, že jsou do ošetření zahrnuty všechny přechody.
  2. Malý energetický oběh – spojení přední a zadní střední dráhy vytváří uzavřený okruh, který se energeticky stará nejen o střed těla, ale přes funkci „ otec a matka“ povzbuzuje energeticky celý systém meridiánů a orgánů. Pokud uvažujeme při použití malého energetického oběhu z tohoto důvodu, je krémování rukou i nohou na místě.
  3. Dolní vyrovnávací masáž – masáž stimuluje všechny meridiány pod opaskem, přenáší energii z horní poloviny těla do dolní. Nedostatek energie v dolní polovině těla je často spojen s příznakem studených nohou. Zde proto vždy připojujeme krémování nohou.
  4. Přední vyrovnávací masáž/“ventrál“/ -  touto masáží snižujeme přebytek energie v jangové oblasti zadní strany těla. Volný průtok energie z jangu do jinu na nohou je pro tuto masáž strategicky důležitý. Proto při tomto druhu masáže používáme krémování nohu.
  5. Jinové hlazení -  důležitou indikační oblastí pro tuto taktiku je celkové uvolnění. Je obtížné dosáhnout takového efektu s pocitem chladných nohou. Krémování nohou proto používáme před hlazením jako přípravu masáže.
  6. Zadní vyrovnávací masáž/“dorzál“/ -  energie při této masáži proudí na rukou z jinových meridiánů do jangových. Krémování rukou proto koreluje s tímto typem masáže a doporučuje se především při pocitu chladných rukou.
  7. Horní vyrovnávací masáž – chceme-li koncentrovat energii v horní polovině těla, je na místě tento druh masáže. Zlepšení přechodu z jinových meridiánů do jangových se dá dosáhnout krémováním přechodů na rukou.

Krémování nohou

APM krém se hodí pro ošetření přechodů meridiánů, protože s ním nanášíme médium, které má výborné vodivé vlastnosti. SE zlepšením toku energie se zlepšuje krevní oběh a stoupá i tělesná teplota.  Při nanášení krému musíme důsledně dbát směru toku energie.

Začínáme v oblasti jangových meridiánů nad kotníkem, dokonce je možné začít až v oblasti pod kolenem. Naneseme krém s naší dlaní po celé zevní ploše bérce  a nártu až ke konečkům prstů a věnujeme se i meziprstním prostorům. Potom přejdeme na plosku a vnitřní stranu nohy. I zde můžeme natřít celou vnitřní plochu bérce až pod kolenní kloub.

Po nanesení krému pokračujeme energetickými tahy  na bérci a noze. Jestliže např. pracujeme na levé straně pacienta, naše pravá ruka masíruje celou dlaní jangovou oblast směrem od kolena k noze a dále v jinové oblasti z plosky směrem ke kolenu.  Musíme stát pevně rozkročeni, abychom  udrželi rovnováhu při změně směru masáže. Můžeme při práci na jangu stát v oblasti levé nohy, při práci v jinu se přesuneme do oblasti bérce, abychom táhli vždy k sobě. V tomto směru ale nepovažujeme za velkou chybu, budeme-li stát v oblasti nohy a budeme pracovat oběma rukama najednou. Tedy pravá dlaň masíruje jangovou oblast směrem k noze a zároveň levá dlaň masíruje nohu z vnitřní strany směrem ke koleni. Obě ruce se mohou pohybnost současně, anebo nejprve masírujeme  jangovou oblast a následně jinovou.

Celkově táhneme 10-20x jinovou i jangovou oblast.

Následně jedním prstem nebo palcem 10-20x protahujeme jednotlivé přechody, tedy přechod  z meridiánu močového měchýře do ledviny, přechod z meridiánu žlučníku do jater a přechod z meridiánu žaludku do sleziny.

Ideální je, když ještě k přechodu připojíme poslední úsek předcházejícího meridiánu a počátek následujícího meridiánu.   Např.: nejprve poslední úsek meridiánu močového měchýře, potom přechod do meridiánu ledviny a nakonec první úsek meridiánu ledviny.

 

Krémování rukou

Začínáme nejlépe v jinové oblasti nad zápěstí, možné je začít i uprostřed předloktí. Natíráme naší dlaní krém až k prstům a natřeme pečlivě každý prst. Poté přejdeme na jangovou dorzální stranu ruky a nanášíme krém opět na svrchní stranu ruky a předloktí.

Pokračujeme masírováním rukou energetickými tahy. Stejně jako na noze, pokud např. masírujeme levou ruku, při masáži stojíme v oblasti pacientovy levé hýždě a naší pravou rukou masírujeme jinovou oblast od lokte k prstům, potom přejdeme na stranu pacienta do oblasti jeho předloktí a masírujeme stále naší pravou rukou jeho jangovou stranu ruky. Stejně jako u nohy, můžeme tahy našimi dlaněmi provádět najednou  v jinové i jangové oblasti – pravou rukou táhneme jinovou oblast směrem k prstům a zároveň naší levou rukou jangovou oblast směrem k lokti. Celkový počet tahů je zase 10-20x.

Nakonec opět ošetříme jednotlivé přechody 10-20x. Přechod z meridiánu plic do tlustého střeva z oběhu srdce do trojitého ohřívače a ze srdce do tenkého střeva . I na ruce je ideální, když se kromě přechodu budeme věnovat i poslednímu úseku předcházejí dráhy a počátku následující dráhy. Např. nejprve poslední úsek dráhy plic, potom přechod do dráhy tlustého střeva a nakonec počáteční úsek dráhy tlustého střeva.

A ještě tip na závěr: pokud k nakrémování přidáte na závěr i mobilizací drobných kloubů rukou i nohou, klient Vás zasype zlatem!

(Muller, J.: Eincremen von Handen und Fussen, A.P.M.-Journal, 2/2006,, 29.ročník)