Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Masáže dle W.Penzela - princip masáže

Vážení přátelé, děkuji za Váš zájem, který jste projevili o metodu čínských masáží dle W.Penzela. V Německu, kde metoda vznikla zhruba před 30 léty, se metoda nazývá Akupunkt-Massage nach W.Penzel, ve zkratce APM.

Metoda je určena převážně pracovníkům zdravotnických profesí/ lékařům, fyzioterapeutům, zdravotním sestrám/, masérům, kosmetičkám , ale i zájemcům z řad pacientů a jejich rodinných příslušníků.

V r.1997-99 proběhly v naší republice první kurzy této metody a máme již první úspěšné absolventy, kteří nám věřím pomohou šířit Penzelovu metodu i v naší zemi.

Podařilo se nám prosadit kurz jako rekvalifikační / celá kvalifikace ale sestává z kurzu kondičních a sportovních masáží a masáží dle Penzela. Jinak se jedná pouze o zájmový kurs a obdržíte potvrzení o absolvování kurzu. Pokud však i dodatečně kdykoliv a kdekoliv absolvujete kurz masáží, vystavíme potvrzení o rekvalifikaci. Kurs kondičních a sportovních masáží uspořádáme v průběhu podzimu 2009 a na jaře 2010 v H.Týně. Rehabil.pracovníci dostávají rekvalifikační osvědčení automaticky /.

Kurs masáží dle W.Penzela vede MUDr.Zdeněk Šos, který absolvoval kurs v Institutu W.Penzela v Heyenu v Německu a obdržel povolení pro výuku v naší republice za pomoci asistentů z řad absolventů kurzu. U některých kurzů budou přítomni i zahraniční lektoři, především Tony Žemlička, člen švýcarské asociace masérů, který má hlavní zásluhu na tom, že metoda se dostala do naší země. Výuka bude vždy v českém jazyce.

 

Na shledání se těší dr.Zdeněk Šos