Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Hua Tuo body

Hua Tuo žil ve druhém století po Kristu. V té době římská říše dosáhla pod vedením císaře Hadriana největšího rozmachu a v Číně postupně zanikala vláda císaře Hana. Dynastie Han vládla od založení říše „Žlutým císařem“ Qin Shi Huangdi let.

Hua Tuo se narodil   let po Kristu v dnešní provincii Anhui / východní pobřeží/. V této oblasti  spatřil  světlo světa několik století před jeho narozením i slavný Laotse. Hua Tuo vyrůstal v nuzných podmínkách a navíc mu otec zemřel, když mu bylo pouhých sedm let. Chlapec viděl při epidemiích  a z následků mnohých válek  umírat mnoho lidí a to snad probudilo i jeho zájem o studium medicíny. Léčil chudé i úředníky, staral se ale i o sebe a dožil se úctyhodných 97 let. A možná by se dožil i ještě vyššího věku,kdyby ho v r. 207 po Kristu zákeřně nezavraždili.

Jeho   prestiž je vysoká i v současné době a pokud  se obdivně někdo vyjádří o nějakém lékaři, mluví se o „znovuzrození Hua Tuo“.  Božský   Hua Tuo byl pověstný tím, že léčil vždy jen pomocí minima bodů a léčivých bylin . Jeho krédem byl  i  požadavek přiměřeného pohybu pro jeho nemocné. Vyjadřoval to krásnými slovy:“ Dveře nikdy nenapadne červotoč a tekoucí voda neshnije!“ Děkujeme mu i za „hru pěti zvířat“/ cvičení podle pohybu tygra, medvěda, jelena, opice a jeřába/.

Hua Tuo připravil alkoholový extrakt z bylin, který používal jako narkotikum při operacích.  Údajně prováděl i velké břišní operace včetně operací slepého střeva. Byl však proslulý i operacemi bez narkózy. Traduje se, že zachránil slavného generála Guan Yu, kterému se zabodl otrávený šíp do paže. Hua Tuo vyčistil ránu a odstranil nekrotické části až na kost,  zatímco se generál plně soustředil na deskovou hru. Tato událost inspirovala v dějinách mnoho čínských umělců.

Události, které vedly k jeho smrti, nejsou dobře známy. Podle některých pověstí jej žádal zlý generál Cao Cao o pomoc kvůli nesnesitelným bolestem hlavy. Hua  Tuo doporučil trepanaci lebky v narkóze. Generála to rozčílilo tolik, že nechal lékaře uvrhnout do vězení, kde krátce nato byl zavražděn. Některé  z jeho vědomostí  bylo zaneseno do knih, ale bohužel se žádné písemné dokumenty nezachovaly.

Body nazvané po tomto lékaři považujeme za „příbuzné body“ souhlasných bodů. I v Penzelově učení popisujeme tzv. vedlejší střední dráhy, které leží jeden cun od hlavní střední dráhy. Tím je definována svislá osa, příčná osa   leží na úrovni spodního okraje trnů  hrudní a bederní  páteře. Tím máme definováno 17 Hua Tuo bodů. V této oblasti můžeme řešit blokády drobných obratlových spojení, projevujících se citlivostí a bolestivostí uvedené krajiny.

Příklad: při palpaci klient udává bolestivost po pravé straně čtvrtého bederního obratle. Stimulujeme bod močového měchýře č.25 a ve stejné výši Hua Tuo bod po levé straně. Tím snížíme  přebytek energie po pravé straně.

Neurologové= využívají tuto oblast k obstřikům, např. ji nazývají facetovou technikou.

Oblasti s necitlivostí považujeme za oblasti s nedostatkem energie. Přebytek samozřejmě můžeme tlumit i přímým sedativním účinkem na Hua Tuo body.  Síla těchto bodů se přenáší i na vnitřní orgány jako soused souhlasných bodů. Chceme-li působit na vnitřní orgány, využíváme i tuto oblast.

Příklad:  Diagnostický nález ukazuje na vleklou bronchitidu  a energetický nedostatek v oblasti plic. K ovlivnění můžeme použít body elementů, poplašné body /P1/, souhlasné body/MM13/ a také Hua Tuo body, ležící  na stejné úrovni jako MM13.

Na několika místech ale  akupunkturní body nepatří do systému klasických souhlasných bodů/ 12 hlavních orgánů, zadní střední a bránice/. Na této úrovni Hua Tuo body slouží také jako zesilovače pro tyto akupunkturní body.

Th1 – zde se nachází MM1, mistrovský bod kostí. Hua Tuo bod působí zesilujícím stejným účinkem na kosti i i na element vody.

Th2 –zde se nachází MM12, tzv. brána větru, stimulující bod pro imunitu. Hua Tuo bod podporuje jeho účinek.

Th8 – zde se nachází lokální bod na vnitřní větvi močového měchýře. Není očíslován a nemá ani jméno, může ale podporovat sousední souhlasný bod pro játra.

L3 – zde se nachází MM24, souhlasný bod pro moře energie / PS6/. MM24 tím zesiluje energii spodního ohřívače a může jako sousední bod souhlasného bodu pro tlusté střevo působit i na jeho funkci.

L5 –zde se nachází MM26, souhlasný bod pro PS4. Opět zesiluje energetické působení na spodní ohřívač a jako dolní soused souhlasného bodu pro tlusté střevo.

Hua Tuo body se někdy popisují jako Jia Ji body, což volně přeloženo znamená „body vedle páteře“. Můžeme je volně zahrnout do léčení, pokud již tak intuitivně  dávno neděláte.

 

/Muller,J.:Hua Tuo Punkte, A.P.M.-Journal, 1/2008, 31.ročník/