Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Zdroje energie

 

V meridiánových masážích považujeme energetický oběh za rozhodující systém, nadřazený všem ostatním systémům a funkcím. Proto naším cílem je obnovení toku energie . Při tom pracujeme s vlastní energií klienta. Ten tedy disponuje určitým množstvím své energie, kterou se snažíme optimálně v těle rozdělit. Odkud se bere tato životní energie? Staří Číňané vytvořili pro výklad tohoto jevu systém tří ohřívačů.

Při výuce průběhu meridiánu byla  tato orgánová otázka potlačena do pozadí. Nejlépe funkci tří ohřívačů můžeme spojit se slovem „ metabolismus“ nebo „výměna látková“. Při plnění těchto úkolů se nám orgány rozpadají do topografických a funkčních celků, které rozdělujeme na horní, střední a dolní ohřívač.

Dolní ohřívač – vrozená energie

K dolnímu ohřívači patří orgány ledvin, močového měchýře, tlustého a tenkého střeva. Jejich úkolem je tradičně vylučování nečisté energie, všechny reprodukční úlohy a ukládání energie. Dolní ohřívač ale reprezentuje i aspekt vrozené energie. Rodiče věnují dítěti nejen života, ale dají mu do vínku i startovací balík energie. Ten samozřejmě záleží i na stavu předávajícího, tedy rodičů, v jakém jsou  zdravotním a energetickém stavu. Dle tradičního pojetí je tento vrozený zdroj energie ve svém množství neovlivnitelný a během života se jeho podíl  jen zmenšuje.  Jistě se na rychlosti zmenšování množství vrozené energie podílí životní styl člověka.

 

Střední ohřívač – energie získaná z potravin

Střední část trupu, zhruba oblast nadbřišku, zahrnuje orgány žaludku, jater, slinivky a žlučníku. Jsou v energetické fyziologii zodpovědné za extrakci energie z potravin. Tato činnost je částečně vědomě ovlivnitelná, zatímco  vrozená energie není přístupná vědomému zásahu. Množství energie získané přes střední ohřívač závisí jen na stavu zažívacích orgánů a na kvalitě přijímaných potravin a způsobu příjmu potravy.

Každý z nás může svobodně rozhodnout, jaké potraviny přijímá a v jakém množství. V tomto kontextu je zajímavý německý překlad slova „potraviny“ – „Lebensmittel“ : prostředek k životu.  Pokud se na potraviny budeme dívat těmito očima, jistě se s mnohými kulinářskými dobrotami budeme muset rozloučit.

Na příjmu potravy se podílí i samotný proces příjmu, tedy i rozkousání potravy, které usnadní samotné natrávení. Přebytek přijaté energie se ukládá do dolního ohřívače.

 

Horní ohřívač – energie získaná dýcháním

Část trupu nad bránicí obsahuje orgány horního ohřívače – srdce a plíce. Zde se energie získává ze vzduchu. Opět je to  činnost, člověkem částečně vědomě ovlivnitelná. Prohloubeným a intenzivním dýcháním získáme větší množství energie. Například je to spontánní činnost během sportovního výkonu, kde ale opět získaný efekt se ztratí v provedeném výkonu.

Přebytek energie získaný dýcháním se opět ukládá do dolního ohřívače.

 

S postupujícím věkem se snižuje postupně zásoba vrozené energie a na významu nabývají oba  zbývající způsoby získání energie.  Pro starší lidi je proto velmi významné přijímání energeticky bohaté stravy a pohyb na vzduchu. Toto téma je významné i pro pacienty s vleklými onemocnění.  Zde se na příjmu a rozdělení energie i u těchto pacientů může meridiánová masáž významně podílet, jako opatření k získání dodatečné energie může sloužit i pravidelné moxování.

 

(Muller,J.: Quellen der Energie, A.P.M.-Journal, 4/2002, 25. Ročník)