Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Pravidlo „matka –syn“ v novém hávu

Motto:“ Každý zná Blasia, který platí stále více, doma  musí ovívat, a  láska ho vysává…“

/ z básně Roberta  Refische/

1/ klasické APM pravidlo „matka-syn“

-          Indikace: stavy prázdnoty v meridiánu, zvláště stavy chronického nedostatku energie

-          Princip léčení: tříčlánkový princip – nejprve tlumíme meridián následující a tonizujeme předcházející meridián a tonizujeme postižený prázdný meridián.

-          Účinek:  působení na oba meridiány, které obklopují postižený meridián je účinnější než samotná tonizace postiženého prázdného meridiánu.

Tato varianta pravidla „matka-syn“ se používá výhradně k léčení stavů nedostatků energie v jednotlivých meridiánech a musíme ji oddělovat striktně od verze“ matka-syn“ v učení pěti elementů. Zde je používána  nejen u stavů nedostatku energie. Ale i v situacích přebytku energie.

2/ nové pravidlo „matka-syn“

Tato nová verze rozšiřuje výše uvedené klasické pojetí u APM léčení a umožňuje léčení i stavů s přebytkem energie. Také zde si využijeme tříčlánkový princip, který kromě postiženého meridiánu při léčení používá i meridiány sousedící.

Konkrétně pracujeme s těmito meridiány:

-          předcházející meridián/ energetická matka/

-          následující meridián v energetickém oběhu/ energetická přítelkyně/

-          postižený plný meridián/ energetický syn/

V praxi se ukazuje, že i v tomto případě je efekt léčení účinnější, než samotné tlumení postiženého plného meridiánu.

Postup léčení:

-          tlumení mateřského meridiánu  -  matka předává energii meridiánu svého syna a pokud je dostatečně naplněný energií nebo přeplněný, je další přesun energie kontraproduktivní. Musíme tedy tlumit tento meridián a tím omezíme přísun energie do meridiánu syna.

Příklad: meridián močového měchýře je přeplněný – tlumení tenkého střeva/mateřský meridián/ sedativním bodem TeS 8 a bodem pramene TeS 4. Oba body jsou tonizovány.

-          tonizace meridiánu přítelkyně -  tento meridián přijímá energie od plného meridiánu syna, proto zesílíme tento automatický proces tím, že budeme meridián přítelkyně povzbuzovat a ten bude více odtahovat energii od meridiánu syna.

Příklad: meridián močového měchýře je přeplněný – tonizovat přechod z dráhy močového měchýře do ledvin L1 a MM67 jako terminální body, dále protáhnout meridián ledvin a tonizujeme body tonizační L7 a bod pramene L3.

-          tlumení meridiánu syna – zde je léčení přeplněného meridiánu jasné – tlumení

Příklad: meridián močového měchýře je přeplněný – léčením je sedativní bod močového měchýře MM65 a bod pramene MM64.

Ještě jeden souhrnný příklad: po opakovaném léčení zjišťujeme stále stavy přeplnění v oblasti conchy v oblasti žaludku vlevo. Zkusíme se nyní řídit novým pravidlem, které jsme si vysvětlili výše.

Tlumíme levý meridián tlustého střeva, čímž omezíme přísun energie do meridiánu žaludku. Uděláme to tonizací sedativního bodu a bodu pramene tlustého střeva.

Dále protáhneme přechod z dráhy žaludku do dráhy sleziny, abychom podpořili odtok z dráhy žaludku, musíme nastimulovat i terminální body Ž45 a SS1. Nyní protáhneme levý meridián sleziny a přidáme tonizační bod a bod pramene.

Naposledy budeme tlumit sedativním bodem a bodem pramene dráhu žaludku vlevo.