Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Žaludek č.42

 

Patří k bodům pramene, někdy je nazýván jako „ hlavní nebo vleklá cesta jangu“.

Vyhledání bodu Ž42:

Nejprve musíme určit průběh meridiánu na dorzu nohy. Dobrým místem orientačním je tonizační bod Ž41 na přechodu bérce na nohu, je to zároveň bod ohně na žaludku. Druhý orientační bod je na laterální straně 2.metatarzu, na proximálním přechodu diafýzy do epifýzy, je to bod Ž43, bod dřeva na žaludku.

Druhou orientační linií je kloubní štěrbina mezi loďkovitou kostí a řadou klínovitých kostí. Vrchol loďkovité kosti na vnitřní straně nohy vyhmatáme snadno, často jej vnímáme jako „ druhý vnitřní kotník“. Palpujeme-li jeho distální okraj, dostáváme se do kloubní štěrbiny a v této úrovni nalezneme bod M42, kde nám protne výše jmenovanou linii meridiánu.

Často se v tomto bodě hmatá i a.dorsalis pedis, takže zde dostáváme informaci o energetickém stavu žaludku. A protože žaludek je dominantní pro energii získanou z potravy, je tento palpační nález velmi důležitý.  Z tohoto důvodu se používá Ž42 k posílení obnovitelné energie, např. po vážné nemoci.

(Muller,J.: Magen 42, A.P.M.-Journal,3/2003,26.ročník)