Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Ledvina se otevírá v uchu

Učení o pěti elementech přiřazuje k jednotlivým elementům mimo jiné vnitřní orgány a vnější smyslové orgány. Tak se nachází v jednom elementu vody orgán ledvin a příslušný smyslový orgán uší. Čtenář obdařený velkou dávkou fantazie může v tvaru uší a ledvin najít podobnosti. I západnímu léčitelství není tato forma myšlení ve srovnávání tvarů zcela cizí. Např. tvar rostliny, listu, kořenu spolu s cílovým orgánem, např. vlašský ořech má podobné tvarování jako lidský mozek, z čehož se odvozuje vhodnost ořechů jako výživy mozku.

Ušní boltce slouží jako reprezentant uvnitř těla ukrytých ledvin. Tím se ukazuje kvalita elementu vody ve struktuře a funkční schopnosti uší. Člověk s velkými, dobře formovanými boltci má konstitučně výraznou energetickou zásobu , neboť ledviny v tradiční čínské medicíně jsou pokladnicí vrozené  i získané energie. Proto jsou i sochy a zobrazení Buddhy vybaveny velkými boltci včetně velkých lalůčků, aby na první pohled bylo zřejmé obrovské bohatství životní  energie.  Drobné boltce a vrozené individuální tvarové odchylky znamenají  konstituční odlišnosti v oblasti elementu vody.

Z funkčního hlediska i úroveň sluchu se odvíjí od energetického stavu elementu vody. Za zhoršující se sluch ve stáří může být zodpovědné i zmenšující se množství energie v oblasti ledvin. Při poruchách sluchu, tinnitu a jiných ušních potížích by se měla rutinně vyšetřovat i oblast elementu vody z energetického pohledu. A následně dle  známých pravidel  léčit problémy i masážemi dle Penzela.

(Muller, J.: Die Niere offnet sich in den Ohren, A.P.M.-Journal,  1/2007, 30.ročník)