Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Průběh dráhy MM v oblasti křížové kosti

 

Vnitřní větev dráhy močového měchýře se v bederní oblasti táhne přes křížovou kost a tento úsek je velmi důležitý pro energetické zásobení SIK.

K orientaci v této oblasti někdy pomáhá tzv.Michaliesova routa/ pojmenovaná po Kielském gynekologovi Gustavu A.Michaelisovi 1798-1848/ - spojovací linie začátku anální rýhy, důlky vedle zadnbích spin a trnový výběžek  5.bederního obratle. Celý obrazec má být symetrický.

Irientačně o postavení v oblasti SIK hovoří průběh anální rýhy – svislý nebo šikmý, délka gluteálních rýh – stejně dlouhá nebo nestejně dlouhá, jejich stejná nebo rozdílná výška, event. jejich zdvojení.

Vnitřní větev probíhá ve vzdálenosti 2 cunů od střední linie až do dotyku horní hrany lopaty kyčelní. Pokud táhneme ve větší vzdálenosti od střední linie, dostáváme se na hranu lopaty kyčelní už v jiném místě a zakládáme tím na další nepřesnosti.

Pomůckou pro orientaci může být i šířka zaťaté pěsti, která odpovídá šířce křížové kosti na horním okraji. Obvykle také  kost křížová končí v oblasti začátku anální rýhy. Chceme-li si tedy udělat představu o uložení křížové kosti, položíme pěst nad anální rýhu a máme přibližný obraz horního okraje křížové kosti.

Další orientační bod leží nad zadní horní spinou, na jeho laterálním okraji, zhruba 3-4 cuny od střední čáry. Odtud se táhne k začátku anální rýhy.

 

(Muller,J.: Inspektion eines Beckenschiefstandes, die Zacke des Blasenmeridians, A.P.M.-journal,, 3/2002,  25.ročník)