Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Body pramene

 

U některých akupunkturních bodů již název napovídá, jaký od nich můžeme očekávat účinek. To platí například o tonizačních nebo sedativních bodech.  U bodů pramene však to není zřejmé. Pomůckou může být malý výlet do energetické fyziologie. Musíme se vrátit k dolnímu ohřívači, resp. přímo k ledvinám, kde organismus uchovává energii. Ledviny jsou zásobníkem zděděné energie a získané během života. Každý meridián je s tímto rezervoárem spojen a to právě pomocí bodu pramene. Někdy tento bod, který meridiány spojuje s pramenem původní energie nazýváme  „původní bod“( Yuan).

Z našeho kurzu víme, že body pramene přidáváme k tonizačnímu a sedativnímu bodu, abychom zintenzivnili jejich efekt. Bodům pramene se proto připisuje ambivalentní efekt,  který se vztahuje k bodu, se kterým se aplikuje.

Přidáme-li bod pramene k tonizačnímu bodu, očekáváme zesílený tonizační účinek.

Pokud aplikujeme bod pramene po sedativním bodu, očekáváme zesílený sedativní efekt. Zesílený efekt nyní pochopíme snadněji, protože aplikací bodu pramene se přitahuje ze zásobníku ledvin ve směru   toku energie ( po tonizačním bodu), nebo proti směru toku energie ( bod pramene po sedativním bodu).

Body pramene: S7, OS7, P9, L3, J3 a SS3

TeS4 TO4, TS4, MM64, Žl40, Ž42

Při použití bodů pramene bychom ale měli myslet i na ten fakt, že tím aktivizujeme dědičnou energii, který již není regenerovatelná a nadměrné používání bodů pramene ji může vyčerpávat.    Neměli bychom body pramene dávat samostatně a hlavně často.

Použití  bodů pramenev systému pěti elementů je také zajímavé a dobře využitelné. Klasický tonizační bod( „mateřský bod“) odpovídá ve vyživovacím oběhu předcházejícímu elementu. Např. u tonizačního bodu jater se jedná o bod vody na dráze jater, u tonizačního bodu srdce o bod dřeva na dráze srdce.

Klasický sedativní bod(„přítelkyně“) odpovídá ve vyživovacím oběhu následujícímu elelemntu. Napři u sedativního bodu jater se jedná o bod ohně na dráze jater, u sedativního bodu srdce o bod země na dráze srdce.

Celkově se dá shrnout, že body pramene  posilují i povelové body. Vezmeme-li kontrolní oběh, posilují tonizační body(„babička“) i sedativní body(„tchyně“). Totéž platí i pro vlastní bod, bod biorytmu („syn“).

(Muller,J.: Quellpunkte, A.P.M.-Journal, 1/2003, 26.ročník)