Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Malý energetický oběh – partner učení o elementech?

Přední a zadní střední dráha se v meridiánové masáži dle w.Penzela kombinují do tzv. malého energetického oběhu. Jestliže si klient a léčitel vybudují vzájemnou důvěru – což je v případě malého energetického oběhu nezbytnost – dá se používat téměř univerzálně. Využíváme jej např.

-          všeobecně při poruchách toku energie  ke zlepšení celého systému,

-          speciálně při poruchách toku energie ve střední linii,

-          jako všeobecně prospívající opatření,

-          jako preventivní péče.

Jeho rozsáhlý indikační záběr jej předurčuje i jako partnera k léčení dle pravidel pěti elementů. V takovém případě  ošetřujeme malý energetický oběh, tak i meridiány a povelové body. Malý energetický oběh tvoří základ takového ošetření, neboť přivést do pohybu energii v těchto mimořádných středních drahách je vždy správné. Kromě toho se dle dalšího nálezu usnadní přenos energie pomocí bodů elementů.

Na následujícím případu si přiblížíme, jak v daném případě postupujeme:

Malý energetický oběh a element vody –meridiány ledvin a močového měchýře – se výborně hodí k přípravě ošetření páteře. Stimulace oběhu a daných meridiánů zlepší  energetický průtok dané oblasti a pánve. Body vody na meridiánech močového měchýře a ledvin – tedy body biorytmu MM66 ( základní článek malíku, zevně, na přechodu proximální diafýzy a epifýzy) a L10( v ohybové rýze kolena, mediálně, mezi úponovými šlachami semisvalů)  posilují specificky tyto meridiány s kvalitou daného elementu, k jehož okruhům tradičně počítáme i kostěnné části pohybového ústrojí.

Chceme-li ještě zvýšit energetický obsah v daném elementu pomocí předcházejícího prvku ( pravidlo matka-syn), tonizujeme body kovu MM67( u nehtu malíku nohy, zevně) a L7(tři cuny nad vrcholem vnitřního kotníku a jeden cun za zadní hranou holenní kosti). Víme již , že jsou to normální tonizační body meridiánu).

Zkuste to někdy!

(Muller, J.: KKL- ein Partner der Elementenlehre?, A.p.M. – Journal,1/2007, 30.ročník)