Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Žlučník č.40

bod pramene žlučníku. První krok – určení průběhu meridiánu na noze: v uvedené krajině nártu jsou důležitá dvě záchytná místa. Žlučník se na nohu dostává jeden cun ventrálně od nejvyššího bodu zevního kotníku. V průběhu nártu potom probíhá mezi 4. a  5.metatarzem. Spojíme-li obě místa lehkým obloukem, dostáváme průběh meridiánu.

Druhý krok – vyhledání kloubní štěrbiny mezi patní kostí a krychlovou kostí:

Palpujeme v průběhu meridiánu distálně od zevního kotníku, dostáváme se nejprve do prohlubně – sinus tarzi až se dostaneme na  vystouplý val předního okraje patní kosti.. Bezprostředně distálně je kloubní štěrbina.

Průsečík průběhu meridiánu a kloubní štěrbiny mezi patní a krychlovou kostí je oblast bodu žlučníku č.40.

Někdy se tento bod popisuje jako „ pole na pahorku“ nebo „ ruiny na pahorku“, což by měla být topografická souvislost s blízkým zevním kotníkem.