Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Akupunktura a akupresura

Zkusili jste si někdy koupel nohou? Je to nejen velmi příjemná procedura, ale z hlediska léčení i nesmírně užitečný léčebný prostředek.

Víme, že u většiny klientů máme přebytek energie v horní polovině těla a v oblasti dolní poloviny energie chybí. Teplá koupel nohou může pomoci tento deficit řešit a jednoduchým způsobem ovlivnit přechod z jangu do jinu.  Vhodné je po koupeli nakrémovat nohy APM krémem a tím prodloužit efekt koupele.

Můžeme tento rituál preventivně provádět i pravidelně při večerní hygieně. Podaří se nám tím zklidnit podráždění centrální nervové soustavy, odstranit napětí z pracovního dne a připravíéme si dobré podmínky pro nerušený spánek.

Při stavu nedostatku energie, například při prochladnutí, pomáhá teplá koupel nohou stabilizovat energetický systém .

Hua Tuo žil ve druhém století po Kristu. V té době římská říše dosáhla pod vedením císaře Hadriana největšího rozmachu a v Číně postupně zanikala vláda císaře Hana. Dynastie Han vládla od založení říše „Žlutým císařem“ Qin Shi Huangdi let.

Hua Tuo se narodil   let po Kristu v dnešní provincii Anhui / východní pobřeží/. V této oblasti  spatřil  světlo světa několik století před jeho narozením i slavný Laotse. Hua Tuo vyrůstal v nuzných podmínkách a navíc mu otec zemřel, když mu bylo pouhých sedm let. Chlapec viděl při epidemiích  a z následků mnohých válek  umírat mnoho lidí a to snad probudilo i jeho zájem o studium medicíny. Léčil chudé i úředníky, staral se ale i o sebe a dožil se úctyhodných 97 let. A možná by se dožil i ještě vyššího věku,kdyby ho v r. 207 po Kristu zákeřně nezavraždili.

Číst dál: Hua Tuo body

 

V systému pěti elementů vyživuje jeden element další v energetickém oběhu( ve směru hodinových ručiček). V tomto smyslu vyživuje element dřeva element ohně, ten zase předává energii elementu země. Ta živí energií element kovu a ten zase vyživuje element vody. Tím se uzavírá oběh, protože voda živí element dřeva.

V literatuře najdeme i jiné názvy tohoto cyklu/ vyživovací, produktivní, aj./. Princip samozřejmě platí i na úrovni orgánové, tzn. játra- srdce/obal srdce-slezina-plíce-ledviny, event. v jangové rovině žlučník-trojitý ohřívač/tenké střevo-žaludek-tlusté střevo-močový měchýř.

Číst dál: Oběh matka-syn/ vyživovací/

 

15.bod přední střední dráhy leží na špičce mečíkovitého výběžku prsní kosti. Nachází se na významném strategickém místě , na přechodu mezi horním a středním ohřívačem. Svůj vliv může uplatňovat oběma směry, jak do dutiny břišní, tak do dutiny hrudní. Mezi indikacemi skutečně vidíme indikace, které ukazují na střední ohřívač – ulcus ventriculi, spastické potíže horního zažívacího traktu, tak indikace, které  směřují k hornímu ohřívači – asthma bronchiale, srdeční potíže. Ošetření bodu může samozřejmě probíhat jak tonizačním, tak sedativním způsobem, podle toho, v jakém stadiu se potíže nacházejí, zda v přebytku energie nebo v nedostatku.

Číst dál: Přední střední č.15

Japonský lékař Yoshio Manaka(1911-1989) nebyl jen lékař, ale ve smyslu širokého vzdělání i básník a umělec. Jeho přenos východní tradiční lékařské teorie do racionálně podloženého vědeckého modelu položily základní kámen nového pojetí  vysvětlení akupunktury, tzv. X-signálního systému. Při bližším zkoumání této teorie je až nápadná podobnost s pojetím Penzelovy metody.

Čínská medicína vždy zdůrazňuje obrovský význam síly ledvin pro zdraví celého organismu. Z pojetí pěti elementů je tento výklad zřejmý, protože z vody se rodí ostatní prvky a ledviny patří k ní jako původní, základní prvek. Vezmeme-li jako základ pojetí tří ohřívačů, dojdeme ke stejnému závěru.

Číst dál: Manaka body

Učení o pěti elementech přiřazuje k jednotlivým elementům mimo jiné vnitřní orgány a vnější smyslové orgány. Tak se nachází v jednom elementu vody orgán ledvin a příslušný smyslový orgán uší. Čtenář obdařený velkou dávkou fantazie může v tvaru uší a ledvin najít podobnosti. I západnímu léčitelství není tato forma myšlení ve srovnávání tvarů zcela cizí. Např. tvar rostliny, listu, kořenu spolu s cílovým orgánem, např. vlašský ořech má podobné tvarování jako lidský mozek, z čehož se odvozuje vhodnost ořechů jako výživy mozku.

Číst dál: Ledvina se otevírá v uchu

 

V meridiánových masážích považujeme energetický oběh za rozhodující systém, nadřazený všem ostatním systémům a funkcím. Proto naším cílem je obnovení toku energie . Při tom pracujeme s vlastní energií klienta. Ten tedy disponuje určitým množstvím své energie, kterou se snažíme optimálně v těle rozdělit. Odkud se bere tato životní energie? Staří Číňané vytvořili pro výklad tohoto jevu systém tří ohřívačů.

Číst dál: Zdroje energie

 

Stavy nadbytku energie -  vzniká zde nebezpečí, že orgán v přebytku bude přehánět svoji kontrolní úlohu. Kontrolovaný orgán je potlačován a může se zhroutit do nedostatku energie. Např. tak může přeplněný orgán jater způsobit nedostatek v orgánu sleziny nebo stav přeplněnosti žaludku způsobit slabost močového měchýře.

Přebytek v játrech - vzhledem k nebezpečí potlačení sleziny je vhodné profylakticky slezinu posilovat.

-          Bod dřeva  na slezině tonizovat, tím přitahujeme energie z jater, které tím oslabujeme.

-          Tonizace bodu dřeva v játrech udělá stejnou službu.   Tonizací tohoto bodu proudí energie proti směru toku energie ze sleziny do jater, což působí na játra sedativně a tonizuje slezinu.

-          Můžeme posílit přímo slezinu bodem dřeva sleziny.

-          Tato předešlá opatření  posilují slezinu a tím nepřímo také působí na problém plných jater, protože plíce(kontrolní orgán jater) přes vyživovací systém posiluje (slezina živí plíce). Plíce mohou lépe játra kontrolovat. Ledviny( vyživovací orgán jater) přes kontrolní systém(slezinu kontroluje ledvinu) oslabují, játra dostávají tím méně energie.

Stavy nedostatku energie -  vzniká nebezpečí, že orgán  nebude dostatečně vykonávat svoji kontrolní funkci a kontrolovaný orgán bude upadat do přebytku energie. Nedostatek v orgánu tlustého střeva může vést k přebytku žlučníku.

Číst dál: Léčení s povelovými body – kontrolní systém

 

 

Velmi vhodná terapie pro nedostatek energie v malé pánvi představuje vyrovnávací masáž dolní. Za domácí úkol klient potom dostane během celého léčení 2x denně si krémovat APM krémem celou oblast křížové kosti, hráze, genitálií, stydké spony a podbřišku. Dbáme přitom samozřejmě na směr toku energie zezadu směrem dopředu.

Jednou z typických skupin klientů představují starší muži s problémy prostaty. Zhruba od 50.roku života se zvětšuje u poloviny mužů tato žláza  objímající počátek močové trubice, často se vyvine i adenom. Za vinu se klade nerovnováha hormonální, kdy u starších klientů se začíná projevovat nedostatek mužských pohlavních hormonů. Rozděluje se na 3 části, pravý, levý a střední lalok.

Číst dál: Stavy nedostatku energie v malé pánvi

Motto:“ Každý zná Blasia, který platí stále více, doma  musí ovívat, a  láska ho vysává…“

/ z básně Roberta  Refische/

1/ klasické APM pravidlo „matka-syn“

-          Indikace: stavy prázdnoty v meridiánu, zvláště stavy chronického nedostatku energie

-          Princip léčení: tříčlánkový princip – nejprve tlumíme meridián následující a tonizujeme předcházející meridián a tonizujeme postižený prázdný meridián.

-          Účinek:  působení na oba meridiány, které obklopují postižený meridián je účinnější než samotná tonizace postiženého prázdného meridiánu.

Tato varianta pravidla „matka-syn“ se používá výhradně k léčení stavů nedostatků energie v jednotlivých meridiánech a musíme ji oddělovat striktně od verze“ matka-syn“ v učení pěti elementů. Zde je používána  nejen u stavů nedostatku energie. Ale i v situacích přebytku energie.

Číst dál: Pravidlo „matka –syn“ v novém hávu

 

Patří k bodům pramene, někdy je nazýván jako „ hlavní nebo vleklá cesta jangu“.

Vyhledání bodu Ž42:

Nejprve musíme určit průběh meridiánu na dorzu nohy. Dobrým místem orientačním je tonizační bod Ž41 na přechodu bérce na nohu, je to zároveň bod ohně na žaludku. Druhý orientační bod je na laterální straně 2.metatarzu, na proximálním přechodu diafýzy do epifýzy, je to bod Ž43, bod dřeva na žaludku.

Druhou orientační linií je kloubní štěrbina mezi loďkovitou kostí a řadou klínovitých kostí. Vrchol loďkovité kosti na vnitřní straně nohy vyhmatáme snadno, často jej vnímáme jako „ druhý vnitřní kotník“. Palpujeme-li jeho distální okraj, dostáváme se do kloubní štěrbiny a v této úrovni nalezneme bod M42, kde nám protne výše jmenovanou linii meridiánu.

Číst dál: Žaludek č.42


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta