Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Akupunktura a akupresura

 

 

Velmi vhodná terapie pro nedostatek energie v malé pánvi představuje vyrovnávací masáž dolní. Za domácí úkol klient potom dostane během celého léčení 2x denně si krémovat APM krémem celou oblast křížové kosti, hráze, genitálií, stydké spony a podbřišku. Dbáme přitom samozřejmě na směr toku energie zezadu směrem dopředu.

Jednou z typických skupin klientů představují starší muži s problémy prostaty. Zhruba od 50.roku života se zvětšuje u poloviny mužů tato žláza  objímající počátek močové trubice, často se vyvine i adenom. Za vinu se klade nerovnováha hormonální, kdy u starších klientů se začíná projevovat nedostatek mužských pohlavních hormonů. Rozděluje se na 3 části, pravý, levý a střední lalok.

Číst dál: Stavy nedostatku energie v malé pánvi

 

Vyrovnávací masáže a použití velkého a malého energetického oběhu zlepšují reaktibilitu organismu. Lépe potom fungují další léčebná opatření včetně práce s povelovými body.  Většinou se používají až jako nadstavbová terapie, ale mohou se použít i v kombinaci s ostatními léčebnými opatřeními, např. při práci na okruzích. Musíme pouze dobře neustále myslet na to, jaký okruh chceme léčit a z hlediska povelových bodů, které mně pomohou tento cíl podpořit. Pokud použijeme povelové body, nepoužíváme při okruzích obvyklé tonizační  body a body pramene a body terminální.

Číst dál: Okruhy a povelové body

Přední a zadní střední dráha se v meridiánové masáži dle w.Penzela kombinují do tzv. malého energetického oběhu. Jestliže si klient a léčitel vybudují vzájemnou důvěru – což je v případě malého energetického oběhu nezbytnost – dá se používat téměř univerzálně. Využíváme jej např.

-          všeobecně při poruchách toku energie  ke zlepšení celého systému,

-          speciálně při poruchách toku energie ve střední linii,

-          jako všeobecně prospívající opatření,

-          jako preventivní péče.

Jeho rozsáhlý indikační záběr jej předurčuje i jako partnera k léčení dle pravidel pěti elementů. V takovém případě  ošetřujeme malý energetický oběh, tak i meridiány a povelové body. Malý energetický oběh tvoří základ takového ošetření, neboť přivést do pohybu energii v těchto mimořádných středních drahách je vždy správné. Kromě toho se dle dalšího nálezu usnadní přenos energie pomocí bodů elementů.

Číst dál: Malý energetický oběh – partner učení o elementech?

 

Vnitřní větev dráhy močového měchýře se v bederní oblasti táhne přes křížovou kost a tento úsek je velmi důležitý pro energetické zásobení SIK.

K orientaci v této oblasti někdy pomáhá tzv.Michaliesova routa/ pojmenovaná po Kielském gynekologovi Gustavu A.Michaelisovi 1798-1848/ - spojovací linie začátku anální rýhy, důlky vedle zadnbích spin a trnový výběžek  5.bederního obratle. Celý obrazec má být symetrický.

Irientačně o postavení v oblasti SIK hovoří průběh anální rýhy – svislý nebo šikmý, délka gluteálních rýh – stejně dlouhá nebo nestejně dlouhá, jejich stejná nebo rozdílná výška, event. jejich zdvojení.

Číst dál: Průběh dráhy MM v oblasti křížové kosti

Abychom mohli spolehlivě pracovat se systémem bodů pěti elementů, tzv.povelových bodů, musíme samozřejmě znát jejich přesné umístění. Existují různé pomůcky, určitě pro naše čtenáře je velkou pomůckou schéma vypracované Dušanem Tomkem, kde příslušnost bodů k jednotlivým elementům je barevně znázorněna ( např. element vody je znázorněn černou barvou, a tak všechny body vody ve všech elementech jsou znázorněny černou barvou).

Číst dál: Lokalizace povelových bodů

 

Energetický nález na uchu vzhledem ke své dostupnosti umožňuje velmi pohodlnou diagnostickou  pomůcku.

Poruchy toku energie v oblasti páteře, především v oblasti vnitřní větve močového měchýře jsou často příčinou vzniku blokád v oblasti páteře a křížokyčelního skloubení. Blokáda kloubu   znamená poruchu toku energie srovnatelnou například s poruchou při jizvě. Před blokovaným kloubem vzniká přebytek energie. V samotném kloubu většinou v místě, kde jsou plošky kloubní k sobě přiblíženy, vzniká přebytek energie, v místě oddálení kloubních plošek, vzniká nedostatek energie.

Číst dál: Léčení páteře  a nález na uchu

 

V systému pěti elementů vyživuje jeden element další v energetickém oběhu( ve směru hodinových ručiček). V tomto smyslu vyživuje element dřeva element ohně, ten zase předává energii elementu země. Ta živí energií element kovu a ten zase vyživuje element vody. Tím se uzavírá oběh, protože voda živí element dřeva.

V literatuře najdeme i jiné názvy tohoto cyklu/ vyživovací, produktivní, aj./. Princip samozřejmě platí i na úrovni orgánové, tzn. játra- srdce/obal srdce-slezina-plíce-ledviny, event. v jangové rovině žlučník-trojitý ohřívač/tenké střevo-žaludek-tlusté střevo-močový měchýř.

Číst dál: Oběh matka-syn/ vyživovací/

Japonský lékař Yoshio Manaka(1911-1989) nebyl jen lékař, ale ve smyslu širokého vzdělání i básník a umělec. Jeho přenos východní tradiční lékařské teorie do racionálně podloženého vědeckého modelu položily základní kámen nového pojetí  vysvětlení akupunktury, tzv. X-signálního systému. Při bližším zkoumání této teorie je až nápadná podobnost s pojetím Penzelovy metody.

Čínská medicína vždy zdůrazňuje obrovský význam síly ledvin pro zdraví celého organismu. Z pojetí pěti elementů je tento výklad zřejmý, protože z vody se rodí ostatní prvky a ledviny patří k ní jako původní, základní prvek. Vezmeme-li jako základ pojetí tří ohřívačů, dojdeme ke stejnému závěru.

Číst dál: Manaka body

 

Na jedenáctém žebru se potkávají meridiány jater a sleziny a tím také elementy dřeva a země.

Při APM se učíme, že 13.bod dráhy jater leží na volném konci 11.žebra. Překlad názvu bodu „Ji Le“ jako „Volná žebra“ dává přímý vztah k této lokalizaci, zatímco název „Zhou Jian“ „Špička lokte“ jako topografická pomůcka může pomoci k přibližnému určení polohy bodu. Jestliže se budeme držet této pomůcky, přiložíme paži k trupu a olecranon lokte ukazuje na hledaný bod.

Velice rozšířený název bodu SS15 jako „Velká horizontála“ se dá rovněž použít jako vyhledávací pomůcka. Táhneme-li totiž 1-2 cuny nad pupkem horizontálu do strany, až narazíme na žebra, přibližně se tak dostaneme k bodu SS15.

Číst dál: Jedenácté žebro

 

Každý element řídí směr energie v daném směru, směrem vzhůru, dolů, ven či dovnitř.

Element dřeva pohybuje energií směrem vzhůru, zatímco element kovu má tendenci klesající energie. Síla ohně se projevuje tendencí směrem ven, tedy z centra směrem do periférie. Tak slunce vyzařuje do svého okolí.

Voda má vlastnosti stahující. Pohyb energie je směrem dovnitř. Úkoly jako „koncentrace, konzervace, uchování, uschování, podržení“ patří tedy k úkolům elementu vody. Tedy uchování tajemství, informace přinejmenším souvisí se silou elementu vody. Dá se proto předpokládat u osob, které nedokáží dodržet slovo, uchovat tajemství slabost energie v elementu vody.

 

Léčení je závislé samozřejmě i na energetické vyrovnanosti i léčitele. Pro klienta je vhodné, pokud může bez ohledu na termín ošetření vyrovnávat své energetické poruchy.  Mentální ošetření  je velmi vhodným prostředkem. Dlouhé jinové dráhy ošetříme tak, že položíme levou ruku na pravou plosku   a táhneme při výdechu  po pravé noze, po vnitřní straně na břicho a hrudník. Stejným způsobem táhneme z hrudníku ke konečkům prstů ruky. Jangové dráhy ošetříme tak, že s nádechem táhneme od konečků prstů  po ruce a rameno na obličej a dlouhé jangové dráhy z obličeje přes hlavu, záda až na nohu po zevní a zadní straně nohy.

 (Muller, J.: Mentale Therapie: Grosser Kreislauf, A.P.M. Journal, 1/1998,  21. Ročník)


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000, mobil 601593370 
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Iveta Holečková      

Úterý:     8:30 - 15:00
Domažlice, Školní ulice / rehabilitace J.Kalousové/

na objednání tel.606 336 509
Středa:   8:00 – 12:00
Horšovský Týn - dle objednávky tel. 379 428 620

Čtvrtek:  8:00 - 12:00
odpolední hodiny vyhrazeny dětským
klientům Horšovský Týn – dle objednávek tel. 379 428 620

Pátek:     8:00-12:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání, mobil 601593370

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta