Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Akupunktura a akupresura

 

Vnitřní větev dráhy močového měchýře se v bederní oblasti táhne přes křížovou kost a tento úsek je velmi důležitý pro energetické zásobení SIK.

K orientaci v této oblasti někdy pomáhá tzv.Michaliesova routa/ pojmenovaná po Kielském gynekologovi Gustavu A.Michaelisovi 1798-1848/ - spojovací linie začátku anální rýhy, důlky vedle zadnbích spin a trnový výběžek  5.bederního obratle. Celý obrazec má být symetrický.

Irientačně o postavení v oblasti SIK hovoří průběh anální rýhy – svislý nebo šikmý, délka gluteálních rýh – stejně dlouhá nebo nestejně dlouhá, jejich stejná nebo rozdílná výška, event. jejich zdvojení.

Číst dál: Průběh dráhy MM v oblasti křížové kosti

 

Energetický nález na uchu vzhledem ke své dostupnosti umožňuje velmi pohodlnou diagnostickou  pomůcku.

Poruchy toku energie v oblasti páteře, především v oblasti vnitřní větve močového měchýře jsou často příčinou vzniku blokád v oblasti páteře a křížokyčelního skloubení. Blokáda kloubu   znamená poruchu toku energie srovnatelnou například s poruchou při jizvě. Před blokovaným kloubem vzniká přebytek energie. V samotném kloubu většinou v místě, kde jsou plošky kloubní k sobě přiblíženy, vzniká přebytek energie, v místě oddálení kloubních plošek, vzniká nedostatek energie.

Číst dál: Léčení páteře  a nález na uchu

Abychom mohli spolehlivě pracovat se systémem bodů pěti elementů, tzv.povelových bodů, musíme samozřejmě znát jejich přesné umístění. Existují různé pomůcky, určitě pro naše čtenáře je velkou pomůckou schéma vypracované Dušanem Tomkem, kde příslušnost bodů k jednotlivým elementům je barevně znázorněna ( např. element vody je znázorněn černou barvou, a tak všechny body vody ve všech elementech jsou znázorněny černou barvou).

Číst dál: Lokalizace povelových bodů

bod pramene žlučníku. První krok – určení průběhu meridiánu na noze: v uvedené krajině nártu jsou důležitá dvě záchytná místa. Žlučník se na nohu dostává jeden cun ventrálně od nejvyššího bodu zevního kotníku. V průběhu nártu potom probíhá mezi 4. a  5.metatarzem. Spojíme-li obě místa lehkým obloukem, dostáváme průběh meridiánu.

Druhý krok – vyhledání kloubní štěrbiny mezi patní kostí a krychlovou kostí:

Palpujeme v průběhu meridiánu distálně od zevního kotníku, dostáváme se nejprve do prohlubně – sinus tarzi až se dostaneme na  vystouplý val předního okraje patní kosti.. Bezprostředně distálně je kloubní štěrbina.

Průsečík průběhu meridiánu a kloubní štěrbiny mezi patní a krychlovou kostí je oblast bodu žlučníku č.40.

Někdy se tento bod popisuje jako „ pole na pahorku“ nebo „ ruiny na pahorku“, což by měla být topografická souvislost s blízkým zevním kotníkem.

 

Kontrolní systém ( babička-vnuk) představuje  spolu se systémem vyživovacím (matka-syn) druhý hlavní fyziologický vztah mezi jednotlivými elementy. Pro připomenutí: ve vyživovacím oběhu předává orgán energii dalšímu orgánu v energetickém oběhu, v kontrolním systému kontroluje orgán druhý následný orgán. Zatímco vyživovací systém představuje stimulující princip, kontrolní systém představuje určitý brzdící systém. Oba systémy představují neoddělitelnou součást dobře fungujícího celku. Trvalá stimulace v rámci vyživovacího oběhu by vedla k poruše energetického toku stejně jako trvalé brzdění v rámci kontrolního oběhu.

Praxe bohužel ukazuje, že přes důmyslný systém tvorby i kontroly oběhu energie dochází vlivem mnoha rušivých faktorů k poruše toku energie a k nutnosti léčebného zásahu.

Číst dál: Pět elementů a kontrolní oběh

Pokud máte zažité zásady metody meridiánové masáže, nečtěte dále, protože byste se určitě nudili. Kolegové, kteří ještě pamatují Willyho Penzela při přednášce, vzpomínají na scény, které se pravidelně opakovaly v každém kurzu.

W.Penzel prosí jednu kurzistku, aby k němu přišla před lavice a posadila se k němu na lehátko. Po krátké rozmluvě se zeptá na nějaký obraz nemoci. Kolegyně popisuje odpovídající symptomy, příčiny a možnou terapii. Poté se W. Penzel pravidelně zeptal, co daný problém znamená z pohledu meridiánové masáže. A nastalo většinou ticho… W.Penzel se zvedá a běhá kolem lavic:“ Je to přece porucha toku energie!  Je to porucha toku energie!“

Číst dál: Je to porucha toku energie…

Přední a zadní střední dráha se v meridiánové masáži dle w.Penzela kombinují do tzv. malého energetického oběhu. Jestliže si klient a léčitel vybudují vzájemnou důvěru – což je v případě malého energetického oběhu nezbytnost – dá se používat téměř univerzálně. Využíváme jej např.

-          všeobecně při poruchách toku energie  ke zlepšení celého systému,

-          speciálně při poruchách toku energie ve střední linii,

-          jako všeobecně prospívající opatření,

-          jako preventivní péče.

Jeho rozsáhlý indikační záběr jej předurčuje i jako partnera k léčení dle pravidel pěti elementů. V takovém případě  ošetřujeme malý energetický oběh, tak i meridiány a povelové body. Malý energetický oběh tvoří základ takového ošetření, neboť přivést do pohybu energii v těchto mimořádných středních drahách je vždy správné. Kromě toho se dle dalšího nálezu usnadní přenos energie pomocí bodů elementů.

Číst dál: Malý energetický oběh – partner učení o elementech?

 

Na jedenáctém žebru se potkávají meridiány jater a sleziny a tím také elementy dřeva a země.

Při APM se učíme, že 13.bod dráhy jater leží na volném konci 11.žebra. Překlad názvu bodu „Ji Le“ jako „Volná žebra“ dává přímý vztah k této lokalizaci, zatímco název „Zhou Jian“ „Špička lokte“ jako topografická pomůcka může pomoci k přibližnému určení polohy bodu. Jestliže se budeme držet této pomůcky, přiložíme paži k trupu a olecranon lokte ukazuje na hledaný bod.

Velice rozšířený název bodu SS15 jako „Velká horizontála“ se dá rovněž použít jako vyhledávací pomůcka. Táhneme-li totiž 1-2 cuny nad pupkem horizontálu do strany, až narazíme na žebra, přibližně se tak dostaneme k bodu SS15.

Číst dál: Jedenácté žebro

 

Vyrovnávací masáže a použití velkého a malého energetického oběhu zlepšují reaktibilitu organismu. Lépe potom fungují další léčebná opatření včetně práce s povelovými body.  Většinou se používají až jako nadstavbová terapie, ale mohou se použít i v kombinaci s ostatními léčebnými opatřeními, např. při práci na okruzích. Musíme pouze dobře neustále myslet na to, jaký okruh chceme léčit a z hlediska povelových bodů, které mně pomohou tento cíl podpořit. Pokud použijeme povelové body, nepoužíváme při okruzích obvyklé tonizační  body a body pramene a body terminální.

Číst dál: Okruhy a povelové body

 

Každý element řídí směr energie v daném směru, směrem vzhůru, dolů, ven či dovnitř.

Element dřeva pohybuje energií směrem vzhůru, zatímco element kovu má tendenci klesající energie. Síla ohně se projevuje tendencí směrem ven, tedy z centra směrem do periférie. Tak slunce vyzařuje do svého okolí.

Voda má vlastnosti stahující. Pohyb energie je směrem dovnitř. Úkoly jako „koncentrace, konzervace, uchování, uschování, podržení“ patří tedy k úkolům elementu vody. Tedy uchování tajemství, informace přinejmenším souvisí se silou elementu vody. Dá se proto předpokládat u osob, které nedokáží dodržet slovo, uchovat tajemství slabost energie v elementu vody.

 

Léčení je závislé samozřejmě i na energetické vyrovnanosti i léčitele. Pro klienta je vhodné, pokud může bez ohledu na termín ošetření vyrovnávat své energetické poruchy.  Mentální ošetření  je velmi vhodným prostředkem. Dlouhé jinové dráhy ošetříme tak, že položíme levou ruku na pravou plosku   a táhneme při výdechu  po pravé noze, po vnitřní straně na břicho a hrudník. Stejným způsobem táhneme z hrudníku ke konečkům prstů ruky. Jangové dráhy ošetříme tak, že s nádechem táhneme od konečků prstů  po ruce a rameno na obličej a dlouhé jangové dráhy z obličeje přes hlavu, záda až na nohu po zevní a zadní straně nohy.

 (Muller, J.: Mentale Therapie: Grosser Kreislauf, A.P.M. Journal, 1/1998,  21. Ročník)


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta