Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Rehabilitace u dětí - 3. část

okenkorehabilitacecast3Rodiče se často ptají, jaký je rozdíl mezi Vojtovou a Bobath metodou. Lékař vám pravděpodobně doporučí buď Vojtovu metodu nebo Bobath koncept.

Bobath koncept a Vojtova metoda patří mezi nejznámější rehabilitační přístupy u dětských klientů. Důležité je však říci, že nejsou jediné. U obou metod se setkáte s jejich příznivci i odpůrci, ale žádný výzkum jednoznačně neprokázal vyšší úspěšnost dané metody. Odborníci z různých oblastí medicíny se shodují na tom,

že každá z nich má svá pro a proti a je na rodičích a terapeutovi, který z přístupů zvolí.

Obecně platí, že je důležité dítě před terapií důkladně vyšetřit, stanovit hlavní problém a cíl terapie. Významným faktorem v celé terapii pak sehrává vlastní rodina, které je vytvořený program určen a která ho následně s dítětem nejvíce cvičí doma.

Vojtova metoda využívá poznatků vývoje (ontogeneze) v prvním roce života dítěte a poznatků z neurofyziologie a patofyziologie. Dle speciálních vyšetření se určí stupeň centrální koordinační poruchy (CKP) a navrhne se konkrétní terapie. Vojtova metoda v praxi vypadá tak, že dítě nastavíme do určité polohy a přes tzv. spoušťové zóny na kůži, vyvoláme hlavně pohybovou odpověď těla. Vyvoláváme tzv. ideální pohybový vzor, který má každý z nás zakódovaný v mozku. U dětí s  CKP se tyto pohybové vzory z nějakého důvodu nespouští automaticky nebo nejsou ideální.

Bobath koncept neboli NDT (neurovývojová metoda) je také založena na poznatcích z ontogeneze a neurofyziologie. Ovšem vlastní terapie je ryze funkční a praktická. Terapeut také hledá neideální pohybové vzory a určuje odchylky od správného psychomotorického vývoje, ovšem v terapii potom hledá slabý článek vzhledem k funkci orgánu v běžných denních činnostech. Využívá se vlastní aktivity dítěte, kterou terapeut pouze svým vedením upravuje, směruje a za použití specifických technik dítěti umožňuje prožití ideálního pohybu. Cvičení je více simulací běžných denních situací, kde neideální pohybový vzor může dítě omezovat či mu danou činnost vůbec neumožní.

Rodič je potom zainstruován na doma v tzv. handlingu, což je manuální vedení, nošení dítěte, přebalování, chování, kojení atd.

MUDr. Zdeněk Šos, Rehabilitace Šos sro, H.Týn,Dobrovského 254, tel.379428620, www.reha-arnika.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.