Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Okénko rehabilitačního lékaře

Pacienti se často ptají, kdy je nejvhodnější čas pro operaci umělého kyčle. Průměrná životnost kyčelní protézy se příliš nemění a leží mezi 15-20 roky. Lékaři vám budou proto radit, abyste odložili operaci co nejdéle. Změny z opotřebení (artróza) nás postihují všechny a nemusí být nutně svázány s většími bolestmi. Pokud ale se pacientovi objeví silné bolesti, i klidové noční, výrazné omezení pohyblivosti, je na místě o operaci uvažovat.

V současné době sestává umělý kyčelní kloub ze tří komponent: z tyčovité titanové násady, která se ukotví do stehenní kosti, k ní se připevní hlavice, vyrobená ze speciální keramiky a ta vytváří spojení s jamkou (můžeme říci přeneseně s jakousi „pánvičkou“), také vyrobenou z titanu s naneseným vysoce odolným polyetylenem. Bohužel přes úžasnou odolnost materiálu přesto dochází k zeslabení vrstvy polyetylénu v jamce a bohužel někdy i k uvolnění protézy v kosti. To samozřejmě vede k reoperacím. Další operace včetně další výměny kyčelního kloubu jsou možné i ve vyšším věku, ale je to vždy technicky náročnější.

Číst dál: Umělý kyčelní kloub

Často v poslední době slyšíme a čteme v mediích, že osamělý člověk má vysoké riziko zdravotních potíží a zkrácení života. Jsou o tom důkazy?

Na ročním kongresu Americké psychologické společnosti byly prezentovány výsledky analýzy 148 studií s celkovým počtem účastníků přes 300 tisíc osob.   Z těchto výsledků se potvrdilo, že přiměřené sociální umístění snižuje riziko předčasného úmrtí na polovinu. Jiná analýza zahrnovala přes 70 studií s více než 3.4mil. osob a dokazovala, že osamění a sociální izolace má významný efekt na riziko předčasného úmrtí. Toto riziko je větší nebo alespoň obdobné jako ostatní rizikové faktory, např. obezita a kouření. A další dlouhodobá studie již publikovaná v roce 2016 dokazovala, že osamění zvyšuje riziko koronárních příhod a mozkové mrtvice o třetinu. Navíc tato studie prokazovala, že osamění zhoršuje i kognitivní funkce ( paměť).

Samozřejmě se vždy vyskytnou i oponenti, kteří zdůrazňují špatnou prokazatelnost termínu osamění a raději počítají vykouřené cigarety a váhu pacienta. Ale myslím, že podceňování rizika osamělosti a sociální izolace se již nevyplácí v současné generaci starších lidí. A se stárnutím populace bude problém čím dál tím tíživější.

Číst dál: Osamělost jako rizikový faktor

Pokud člověk z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nezvládá běžné činnosti a je odkázán na pomoc druhých osob, má nárok na příspěvek od státu. Jedná se o sociální dávku a hned v úvodu musím zdůraznit, že příspěvek nemá co dělat s věkem.

Příspěvek se vyplácí přímo žadateli. Nezřídka se bohužel stává, že příspěvek použije rodina pro své potřeby a nákupy v Kauflandu. Žadatel si může hradit služby osoby blízké ( např. syna nebo matky), pečovatelskou službu nebo služby domova pro seniory. Můžete zaplatit i sousedce, ale musíte s ní mít podepsanou smlouvu o poskytování pomoci. Pomůcky jako pleny při inkontinenci, hole, chodítka a vozíky hradí zdravotní pojišťovny buď kompletně nebo s nějakým doplatkem. Obecně ale platí, že péče o nemocné a seniory není vysloveně problémem materiálním, ale jde o zajištění péče o člověka, což je psychicky a časově velmi náročná činnost. Často tato péče vyžaduje celodenní službu.

Číst dál: Příspěvek na péči

Práce není jen práce, ale patří k ní i odpočinek. Výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci (osobě mladší 18 let) musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Přestávka v práci na jídlo a oddech může být rozdělena do několika částí v trvání nejméně 15 minut. Platí však, že přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby, a proto nelze o ně pracovní dobu zkracovat. Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby. Tolik Zákoník práce.

Práce je únavná a je třeba si na ni dávat pozor. Jednoznačně se nedá prohlásit, že šlechtí člověka, spíše nás přetěžuje a poškozuje. Zvláště když je jí moc.

Nejen neschopnost, ale doslova absence odpočinku je pro mnoho lidí velikým problémem. Odtrhnout se od práce nebo sledování zpráv je pro ně úkolem nad jejich síly. Důsledkem bývá vyhoření a samozřejmě pokles pracovní výkonnosti. Schopnost dělat několik věcí najednou (multitasking) je totéž jako sedět na více židlích najednou. Dělat stejně kvalitně několik věcí nelze. Začnete dělat chyby, úkoly nezvládnete a vyčerpáváte se.

Číst dál: Práce a odpočinek


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000, mobil 601593370 
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Iveta Holečková      

Úterý:     8:30 - 15:00
Domažlice, Školní ulice / rehabilitace J.Kalousové/

na objednání tel.606 336 509
Středa:   8:00 – 12:00
Horšovský Týn - dle objednávky tel. 379 428 620

Čtvrtek:  8:00 - 12:00
odpolední hodiny vyhrazeny dětským
klientům Horšovský Týn – dle objednávek tel. 379 428 620

Pátek:     8:00-12:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání, mobil 601593370

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta