Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Zadní střední č.16 /větrný palác, polštář démonů,nebeské okno/

Na zadní střední dráze je popisováno 28 klasických akupunkturních bodů. Jeden z nejzajímavějších se nachází přímo na přechodu lebky a šíje. Jedná se o 16.bod této dráhy, jehož účinky zasahují do vertebrogenní oblasti, ale jeho efekt má aspekty i klimatické a psychické.

Willy Penzel popisuje vždy první bos každého meridiánu jako horní bránu a poslední bod meridiánu jako dolní bránu. Tento princip se dá přenést i na oblast páteře.

V bodě č.16 se vlévá na rozhraní záhlaví a trupu energie do oblasti páteře. Můžeme tedy tento bod považovat za horní bránu páteře. Užší pohled by viděl tento bod jako horní bránu pro krční páteř. Bod č.14 u trnu 7.krčního obratle by byl jako dolní brána krční páteře.  Dolní brána celé páteře z tohoto pohledu je pod kostrčí, tedy 1.bod zadní střední dráhy ( resp. v Penzelově pojetí poslední bod zadní střední dráhy).

Při energetické přípravě můžeme pro stimulaci energetického průtoku oblastí páteře na stimulovat bod č.16 a poslední bod pod kostrčí, event. pro oblast krční páteře bod č.16 a  bod č.14.

Pokud nastimulujeme jen bod č.16 -  otevíráme vlastně oblast páteře, necháme více natékat energii do oblasti páteře.

Stimulací bodu č.14 necháváme odtékat energii z oblasti krční páteře, event. stimulací bodu č.1( posledního bodu zadní střední dle Penzela) necháváme odtékat energii z oblasti celé páteře.

Tento postup je výhodný při přípravě k mobilizačním technikám páteře. Nemusíme tedy v přípravě bezprostředně použít např. celý malý okruh, ale jen tuto oblast, resp. tyto body.

K funkci bodu č.16 patří samozřejmě i lokální energetický efekt, tedy bezprostřední účinek na oblast prvního krčního obratle – atlasu a jeho okolí. Jeho použití se tedy nabízí při nejrůznějších krčních syndromech.

(Řecká mytologie vypráví  o obru Atlasovi. Jako trest za vzpouru proti bohům byl odsouzen k trvalému podpírání oblohy. Podpíral šíjí sloupy nebes  a odděloval  je od země.  Proto byl prvními anatomy první obratel pojmenován po něm, protože nese a podpírá hlavu).

Z pohledu tradiční čínské medicíny může klimatický faktor „vítr“ napadnout organismus na jakémkoliv místě. Přesto existují tzv. predilekční, vybraná místa a k nim patří především bod č.16 ( větrný palác nebo palác větrů) . horní oblast šíje je snadno přístupná napadení tímto faktorem. Z praktického života víme, že je nutné podvědomě zvednout límec kabátu nebo nosit šálu. Jinak  tímto prostorem vniká vítr do těla a způsobí poruchu toku energie.

Bod č.16 ale slouží i jako obranná bašta pro  vniknutí patogenního faktoru větru. V akutním případě můžeme použít  sedativní postup  k jeho odvedení .

Řečí starých Číňanů popisujeme kost záhlavní( os occipitale) jako polštář démonů nebo polštář … Zde může vniknout do těla nejen zevní vítr ,ale i vnitřní vítr a způsobit poruchu vědomí a chování., „ jako kdyby vnikli démoni do mozku“.

Mohou vzniknout bolesti hlavy, závratě, zvýšení krevního tlaku, ale dokonce i mozkové příhody a epileptické záchvaty.

Z anatomického pohledu nesmíme zapomenout na bezprostřední souvislost s oběma  vertebrálními arteriemi, které probíhají v této oblasti k a.basilaris. Má obrovský význam pro krevní zásobení mozku, především pro jeho zadní , okcipitální oblast. V blízkosti bodu č.16 je prodloužená mícha se svými životně důležitými centry dýchání a krevního oběhu. Stimulací bodu č.16 můžeme tedy také zlepšit prokrvení a přívod kyslíku do mozku, tedy „ vpustit čerstvý vzduch přes  zadní stranu třetího oka). Mluvíme-li takto v obrazech,“ otevíráme okno“, „ obloha se rozjasňuje“ apod. Z toho pramení i další název pro tento bod – „nebeské okno“.

Bez cílené stimulace tohoto bodu má příznivý vliv na tuto oblast „královské“ vzpřímené držení hlavy.

A na závěr – vše sedá zneužít, takže šaolinští mniši řadí tento bod mezi body smrti. My maséři  jej však  budeme používat jen  při stavech přebytku či nedostaktu energie!