Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Je to porucha toku energie…

Pokud máte zažité zásady metody meridiánové masáže, nečtěte dále, protože byste se určitě nudili. Kolegové, kteří ještě pamatují Willyho Penzela při přednášce, vzpomínají na scény, které se pravidelně opakovaly v každém kurzu.

W.Penzel prosí jednu kurzistku, aby k němu přišla před lavice a posadila se k němu na lehátko. Po krátké rozmluvě se zeptá na nějaký obraz nemoci. Kolegyně popisuje odpovídající symptomy, příčiny a možnou terapii. Poté se W. Penzel pravidelně zeptal, co daný problém znamená z pohledu meridiánové masáže. A nastalo většinou ticho… W.Penzel se zvedá a běhá kolem lavic:“ Je to přece porucha toku energie!  Je to porucha toku energie!“

Otázka: co je Asthma bronchiale z pohledu  meridiánové masáže?

Odpověď: Následek poruchy toku energie v meridiánech zásobující dýchací orgány.

Otázka:Co je Bursitis olecrani z pohledu meridiánové masáže?

Odpověď:Následek poruchy toku energie v meridiánech zásobujících loket.

Otázka:Co je Chondropathia patellae z pohledu meridiánové masáže?

Odpověď: Následek poruchy toku energie v meridiánech  zásobujících koleno a patellu.

Otázka:Co je prolaps disku z pohledu meridiánové masáže?

Odpověď: Následek poruchy toku energie v meridiánech zásobujících páteř.

Otázka: Co je zánět vaječníků z pohledu meridiánové masáže?

Odpověď: Následek poruchy toku energie v meridiánech zásobujících podbřišek.

Otázka:Co je gastritis z pohledu meridiánové masáže?

Odpověď: Následek poruchy toku energie v meridiánech zásobujících žaludek.

Otázka: Co je coxartrosis z pohledu meridiánové masáže?

Odpověď: Následek poruchy toku energie v meridiánech zásobujících kyčel.

Otázka: Co je ……../ doplňte libovolnou diagnózu/ z pohledu meridiánové masáže?

Odpověď: Následek poruchy toku energie v odpovídajích meridiánech.

To je tedy univerzální odpověď. Každá generalizace je  samozřejmě trochu problematická, ale zde z našeho masérského pohledu nabízí geniální zjednodušení možné terapie. Máme zásobu jednoduchých vyšetřovacích technik a léčebných taktických postupů, které nám umožňují okamžitou možnost léčení.  Zdlouhavé hledání  příčin není k léčebnému začátku zapotřebí, protože všechny poruchy výživy, přetížení fyzické i psychické, poruchy emocionální a jiné zátěže všechny ústí do poruchy toku energie.

Určuje diagnóza úspěch při meridiánové masáži? Jestliže převedeme obraz nemoci na poruchu toku energie, ztrácí obvyklá diagnóza na významu. Ale ani funkční nebo strukturální stadium nemoci mnohdy není až tolik významné pro konečný efekt. Samozřejmě čistě funkční poruchy nabízejí lepší podmínky pro efekt masáže , ale většinou hranice mezi funkčním a organickým stadiem je v oblasti teorie. A ani při strukturálních defektech nemůžeme vyloučit efekt masáže. Přinejmenším se může objevít  zmírnění potíží klienta. Stejně tak je teoretická otázka připravenosti organismu coby regulační schopnosti. I u pokročilých stadií nemocí nemůže spolehlivě vyloučit schopnost reakce nebo neschopnost reakce na naše léčení. Každý pacient je individualita a jeho reaktibilita se ukáže až v konkrétní situaci.

Ve školní medicíně je školní diagnóza nutná pro léčení. Pro nás, léčitele meridiánové masáže je však její znalost relativní nutností, protože je jen malou pomůckou v hledání  poruchy energie.

Zjednodušíme-li ale naše myšlení na maximum, že energetický oběh řídí všechny funkce našeho těla, potom jsou všech obrazy nemoci dobře uchopitelné a léčitelné naší metodou.

( Muller, Johannes: Es ist eine EFS, A.P.M.-Journal  2/32008)