Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Velké kladivo –bod ZS 14

14.bod zadní střední dráhy se dá najít velmi lehce, leží mezi  trnem 7.krčního obratle a 1. Hrudním obratlem. Dá se těžko přehlédnout, neboť prominuje výrazně dozadu. Z topografie   již víme, že při záklonu hlavy  se poloha trnu 7.obratle nemění, zatímco trnový výběžek 6.obratle při záklonu „zmizí v hloubce“. Podíváme-li se na trn 7.obratle s plnou fantazií, odlišuje se výrazně od ostatních, takže není divu, že staří Číňané jej pojmenovali „velký obratel“ nebo „velké kladivo“.

Bod ZS14 má významné postavení v obranném systému organismu. Tradiční čínská energie učí o speciálním systému obranyschopnosti, která chrání organismus jako štít. Oběh tohoto obranného oběhu začíná začíná ráno otevřením očí u bodu MM1. Energie potom protéká přes hlavu do ZS14, kde se koncentruje jako v křižovatce obranného systému. Odtud teče celým tělem, aby v oblasti vniřtního kotníku v bodě ledviny L6 vstoupila do mimořádné dráhy. Tato dráha ji přenáší zpět k oku do oblasti MM1.  Obranyschopnost se v noci stahuje dovnitř organismu, z čehož pramení menší odolnost proti vnějším vlivům.

Bod ZS14 zaujímá v systému dominantní úlohu, jehož stimulací výrazně obranyschopnost podpoříme. Kromě obvyklé masáže, stimulace bodu, event. elektrostimulace můžeme si pomoci i moxováním. Také poškrábání, tradičně z jadeitu nebo obyčejně s mincí nebo lžící způsobí mohutnou stimulaci tohoto bodu až k výraznému překrvení až tvoření petechií a hematomů. Metoda je v tradiční čínské medicíně známá jako Gau Sha Fa.  Vyžaduje však trochu robustnější konstituci klientů.

Při počínajícím prochladnutí – moxovat bod ZS 14, i chiropraktici mají podobnou zkušenost. Při počínajícím prochladnutí reponují blokovaný segment C7/Th1.

Bischko popisuje bod ZS14 ve spojení s ostatními body v okolí jako „pavouka“. Myslí tím body ZS16, MM10, Žl20, TO15, TS15, TeS9 a MM 39,event.42 podle jiné nomenklatury. Táhneme-li spojovací linie k těmto bodům a bod ZS14 zůstává výchozím bodem, vzniká obraz podobný pavoučí síti, kde střed /“pavouk“/ je bod ZS14.

Zvláště při diagnóze cervikobrachiální syndrom(CB sy), resp. dolní cervikální syndrom, který často souvisí s poruchou toku energie v horních končetinách( trendový loket, brnění nebo zmrtvění prstů, neuralgie v oblasti ramene apod.) představuje bod ZS14. Podle nedostatku nebo přeplnění energií volíme tonizaci nebo tlumení bodu ZS14.

Bod ZS14 přes sekundární dráhy ovlivňuje všechny výše zmíněné meridiány, často můžeme slyšet i přívlastek „křižovatka všech jangových drah“. Tím se rozšiřuje působnost bodu ZS14 na všechny stavy vyčerpání, po velké námaze nebo těžkých onemocněních, říká se „bod stovky zátěží“. Měli bychom tedy na ošetření tohoto bodu myslet u stavů ztráty síly fyzické i duševní, únavy apod., přičemž slovem „stovka“  rozumíme „velmi mnoho“.

Při palpaci oblasti C/Th přechodu často zjišťujeme mohutné zduření dané oblasti, tzv. hormonální hrb, čímž rozumíme poruchu v endokrinním systému, moderní medicína na něj myslí jako na možný příznak např. osteoporózy. Zvláště dysfunkce štítné žlázy může změněným metabolismem přinést mnoho problémů do běžného dne a nepříznivě ovlivnit celý organismus.

Ve starších učebnicích akupunktury je bod ZS14 často popisován jako ZS13. Je to stejný problém jako v ostatních systémech číslování. Důležitá je topografie daného bodu. Konečně číslování pochází od nás, z Evropy.

(Muller, J.: Velké kladivo, A.P.M.-Journal  2/2007, 30.ročník)