Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

 

Vyrovnávací masáže a použití velkého a malého energetického oběhu zlepšují reaktibilitu organismu. Lépe potom fungují další léčebná opatření včetně práce s povelovými body.  Většinou se používají až jako nadstavbová terapie, ale mohou se použít i v kombinaci s ostatními léčebnými opatřeními, např. při práci na okruzích. Musíme pouze dobře neustále myslet na to, jaký okruh chceme léčit a z hlediska povelových bodů, které mně pomohou tento cíl podpořit. Pokud použijeme povelové body, nepoužíváme při okruzích obvyklé tonizační  body a body pramene a body terminální.

Stav přebytku energie v žaludku – klientka si stěžuje na tlak v nadbřišku, nadměrná chuť k jídlu. Zóna žaludku na konše je nesmírně citlivá, což podporuje závěr přebytku energie v oblasti žaludku. Rozhodneme-li se pro ošetření pomocí okruhů – závěr zní přebytek energie ve třetím okruhu.  Energie se přetahuje do prvního nebo druhého okruhu.

A které povelové body pomohou odtáhnout energii ze žaludku? Přímé spojení k žaludku mají body země jangových orgánů prvního a druhého okruhu. Pouze pozor na směr energie, zda je budeme tonizovat nebo tlumit.

-          TeS 8 – bod země, sedovat

-          MM 54 – bod země, tonizovat

-          TO 10-  bod země, sedovat

-          Žl 34 – bod země, sedovat

Nedostatek energie v plicích – vyžaduje léčení třetího okruhu, přitáhnout energii můžeme povelovými body od ostatních orgánů, protože plíce mají spojení se všemi ostatními orgány.

-          P 5 – bod vody, sedovat

-          P 8 -  bod kovu, tonizovat

-          P 9 – bod země , tonizovat

-          P 10 – bod ohně , tonizovat

-          P 11 – bod dřeva, sedovat

 

(Muller,J.:Umlaufe und Elemententherapie, A.P.M.-Journal, 3/2006,  29.ročník)


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta