Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

 

U některých akupunkturních bodů již název napovídá, jaký od nich můžeme očekávat účinek. To platí například o tonizačních nebo sedativních bodech.  U bodů pramene však to není zřejmé. Pomůckou může být malý výlet do energetické fyziologie. Musíme se vrátit k dolnímu ohřívači, resp. přímo k ledvinám, kde organismus uchovává energii. Ledviny jsou zásobníkem zděděné energie a získané během života. Každý meridián je s tímto rezervoárem spojen a to právě pomocí bodu pramene. Někdy tento bod, který meridiány spojuje s pramenem původní energie nazýváme  „původní bod“( Yuan).

Z našeho kurzu víme, že body pramene přidáváme k tonizačnímu a sedativnímu bodu, abychom zintenzivnili jejich efekt. Bodům pramene se proto připisuje ambivalentní efekt,  který se vztahuje k bodu, se kterým se aplikuje.

Přidáme-li bod pramene k tonizačnímu bodu, očekáváme zesílený tonizační účinek.

Pokud aplikujeme bod pramene po sedativním bodu, očekáváme zesílený sedativní efekt. Zesílený efekt nyní pochopíme snadněji, protože aplikací bodu pramene se přitahuje ze zásobníku ledvin ve směru   toku energie ( po tonizačním bodu), nebo proti směru toku energie ( bod pramene po sedativním bodu).

Body pramene: S7, OS7, P9, L3, J3 a SS3

TeS4 TO4, TS4, MM64, Žl40, Ž42

Při použití bodů pramene bychom ale měli myslet i na ten fakt, že tím aktivizujeme dědičnou energii, který již není regenerovatelná a nadměrné používání bodů pramene ji může vyčerpávat.    Neměli bychom body pramene dávat samostatně a hlavně často.

Použití  bodů pramenev systému pěti elementů je také zajímavé a dobře využitelné. Klasický tonizační bod( „mateřský bod“) odpovídá ve vyživovacím oběhu předcházejícímu elementu. Např. u tonizačního bodu jater se jedná o bod vody na dráze jater, u tonizačního bodu srdce o bod dřeva na dráze srdce.

Klasický sedativní bod(„přítelkyně“) odpovídá ve vyživovacím oběhu následujícímu elelemntu. Napři u sedativního bodu jater se jedná o bod ohně na dráze jater, u sedativního bodu srdce o bod země na dráze srdce.

Celkově se dá shrnout, že body pramene  posilují i povelové body. Vezmeme-li kontrolní oběh, posilují tonizační body(„babička“) i sedativní body(„tchyně“). Totéž platí i pro vlastní bod, bod biorytmu („syn“).

(Muller,J.: Quellpunkte, A.P.M.-Journal, 1/2003, 26.ročník)

 


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta