Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Abychom mohli spolehlivě pracovat se systémem bodů pěti elementů, tzv.povelových bodů, musíme samozřejmě znát jejich přesné umístění. Existují různé pomůcky, určitě pro naše čtenáře je velkou pomůckou schéma vypracované Dušanem Tomkem, kde příslušnost bodů k jednotlivým elementům je barevně znázorněna ( např. element vody je znázorněn černou barvou, a tak všechny body vody ve všech elementech jsou znázorněny černou barvou).

Povelové body jangových meridiánů

Každý bod můžeme definovat jako průsečík dvou os, podélné a příčné . Podélnou osu tvoří průběhy jangových meridiánů na rukou a nohou a bércích a předloktích. Příčné osy sledují typický vzorec, podle kterého se umístění nazývá také body pěti přehrad. Zajímavé je, že každá příčná osa je přiřazena jednomu elementu a sleduje postupně elementy v pořadí jak za sebou jdou  v okruhu zrození.

-1. oblast - konec prstů u nehtu /KOV/

- 2.oblast – základní klouby prstů/VODA/

-3.oblast –záprstní  kosti,  metatarsy nebo metakarpy/DŘEVO/

-4.oblast –zápěstí nebo hlezno/OHEŇ/

-5.oblast-  loket nebo koleno/ZEMĚ/

Asi se vyplatí si zapamatovat jen jednu oblast, v tomto směru se nabízí názvy v němčině/ kov-Metall,muž –Mann, písmeno „M“ patří k prvku jangu/. Pokud přijdete na vtipnější pomůcku v češtině,  určitě se ozvěte.

Povelové body  jinových meridiánů

Opět postupujeme stejným způsobem. Podélná osa je totožná s průběhem meridiánů a příčná osa opět tvoří pět přehrad. Pouze u ledvin dochází k mírnému posunu.

-1.oblast –konec prstů u nehtu, u ledviny v oblasti příčné klenby bod L1/ DŘEVO/

-2.oblast –základní klouby prstů, u ledvin kost loďkovitá/OHEŇ/

-3.oblast –oblast záprstí, metatarsy nebo metakarpy, u ledvin vnitřní kotník/ZEMĚ/

-4.oblast –zápěstí nebo hlezno /KOV/

-5.oblast – loket nebo koleno/VODA/

Pro zapamatování umístění jednotlivých elementů u jinových drah zatím použiji opět pomůcku z němčiny. Dřevo –Holz, žena jako zástupce jinu – domov, pec – Heim a Herd, tedy spojovacím prvkem je písmeno „H“.


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta