Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

bod pramene žlučníku. První krok – určení průběhu meridiánu na noze: v uvedené krajině nártu jsou důležitá dvě záchytná místa. Žlučník se na nohu dostává jeden cun ventrálně od nejvyššího bodu zevního kotníku. V průběhu nártu potom probíhá mezi 4. a  5.metatarzem. Spojíme-li obě místa lehkým obloukem, dostáváme průběh meridiánu.

Druhý krok – vyhledání kloubní štěrbiny mezi patní kostí a krychlovou kostí:

Palpujeme v průběhu meridiánu distálně od zevního kotníku, dostáváme se nejprve do prohlubně – sinus tarzi až se dostaneme na  vystouplý val předního okraje patní kosti.. Bezprostředně distálně je kloubní štěrbina.

Průsečík průběhu meridiánu a kloubní štěrbiny mezi patní a krychlovou kostí je oblast bodu žlučníku č.40.

Někdy se tento bod popisuje jako „ pole na pahorku“ nebo „ ruiny na pahorku“, což by měla být topografická souvislost s blízkým zevním kotníkem.


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta