Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Práce s povelovými body

 

Anamnéza a základní léčení – pacient se cítí unaven, bez chuti k práci, lehce se třese a stěžuje si na nechutenství a slabý žaludek. Při odebírání anamnézy si stěžuje na měkkou stolici, často přecházející až v průjmovitou stolici. Při pulzové diagnostice máte potíže odebrat pulz v hloubu na druhé pozici pravé ruky. Protože i plocha sleziny a slinivky na konše je téměř necitlivá, zní náš energetický nález – nedostatek energie ve slezině.

Provedeme opakovaně vyrovnávací masáž ventrální, přezkoušíme jizvy, uvolníme blokády pohybového ústrojí. Přesto přichází den, kdy se musíme přímo zabývat slabou slezinou. Pro řešení funkčních poruch orgánů jsou nejvhodnější povelové body v rámci pěti elementů.

V následujícím textu uvedeme četné léčebné možnosti, které se hodí k ošetření slabé sleziny. V konkrétním případě bychom zvolili jen variantu, která se hodí k danému klientovi. Problém může být přímo v elementu země, ale i v ostatních elementech.

Posílení sleziny v rámci vyživovacího oběhu -  jinové orgány ohně živí jinový orgán země. Při nedostatku energie v orgánech elementu ohně nemohou samozřejmě dostatečně předávat energii slezině.. Proto při odpovídajícím nálezu je zapotřebí posílit jinové orgány ohně , abychom zajistili přívod energie do sleziny.

-          Meridián srdce: bod ohně, bod dřeva, bod vody, bod přechodu,  bod kovu sedovat!

-          Meridián obalu srdce: bod ohně, bod dřeva, bod vody,bod přechodu, bod kovu sedovat!

-          Meridián jater:bod ohně

-          Meridián ledvin: bod ohně

-          Meridián plic: bod ohně sedovat!

Posílit postižený orgán sleziny -  to nepotřebuje další komentář, při nedostatku energie musíme posílit samotný orgán sleziny.

-          Meridián sleziny: bod země, bod ohně, bod dřeva, bod přechodu, bod kovu sedovat! Bod vody sedovat!

-          Meridián jater: bod země

-          Meridián ledviny: bod země sedovat!

-          Meridián plic: bod země sedovat!

Oslabit kontrolní orgán – možnou příčinou slabé sleziny je v nadměrné kontrole hyperaktivních jater. Naše úsilí by potom mělo směřovat v oslabení jater.

-          Meridián jater: bod dřeva sedovat, bod ohně, bod země

-          Meridián žlučníku: bod přechodu

-          Meridián srdce a obalu srdce: bod dřeva

-          Meridián sleziny: bod dřeva

Oslabit následující orgán -  při nedostatku energie bychom se měli snažit podle pravidla „matka-syn“ zajistit zpomalený odtok energie. Proto zde cílíme naši snahu na prvek kovu, tedy na orgán plic.

-          Meridián plic: bod kovu sedovat! Bod země sedovat! Bod ohně sedovat!

-          Meridián tlustého střeva: bod přechodu

-          Meridián sleziny: bod kovu sedovat!

-          Meridián  srdce a obalu srdce: bod kovu sedovat!

Zklidnit kontrolovaný orgán -  při oslabení sleziny nemůže být zajištěna dostatečná kontrola a vzniká nebezpečí, že orgán ledviny,  který je slezinou  kontrolován, upadne do nadbytku energie, což potom může působit další rozvrat energetického oběhu.

-          Meridián ledvin: bod vody sedovat! Bod země sedovat, bod ohně

-          Meridián močového měchýře: bod přechodu

-          Meridián sleziny: bod vody sedovat!

-          Meridián srdce a obalu srdce: bod vody

Jako dodatek naší terapie může  posloužit protažení meridiánu masážní tyčinkou, ovšem jen v tom případě, že má být meridián tonizován. Tak můžeme u každé varianty takto probrat naše možnosti:

-           Posílení vyživovacího orgánu – můžeme protáhnout meridiány srdce a obalu srdce.

-           Posílení postiženého orgánu sleziny  – protáhneme slezinu.

-           Oslabit kontrolní orgán jater – protáhneme meridiány srdce, obalu srdce, sleziny a žlučníku.

-          Oslabení následujícího orgánu plic – protáhneme meridiány srdce, obalu srdce, sleziny a tlustého střeva.

-          Oslabení kontrolovaného orgánu – protáhneme meridián srdce a obal srdce, sleziny a případně i močového měchýře.

Při výše uvedeném ošetření musíme vždy respektovat tok energie, uvědomit si daný přesun energie a vidíme, žew důležitý je i způsob dráždění povelového bodu.

(Muller,J.: Therapiebeispiel zur Arbeit mit Elementenpunkten, A.P.M.-Journal, 2/2002, 25.ročník)