Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

 

Autor aurikuloakupunktury dr.Paul Nogier ve své knize „Lehrbuch der Aurikulotherapie“ v rr.1969 píše na straně 314 malou poznámku, že dráha Jenn Mo leží na pravém tragu u praváků, u leváků obráceně.

Probíhá v linii mezi kůží obličeje boltce. Začátek přední střední dráhy( odpovídá hrázi) začíná při horním okraji tragu ( poslední bod dráhy TO), při dolním okraji tragu je konec přední střední dráhy ( jeden z bodů dráhy žlučníku). Krátký průběh přední střední dráhy ztěžuje orientaci, přesto se zhruba můžeme orientovat v jeho průběhu  v  oblasti břicha, hrudníku a krku.

Tragus ucha je místo, které jediné není na uchu stranově orientované.

Přední střední dráha na boltcích patří k tzv. vedlejším drahám, které na trupu probíhají 1 cun od hlavní střední dráhy. Zde nedostatek  energie znamená    bolestivou palpaci.

Nutné je vidět stále souvislost  mezi uchem a tělem, tzn. vztah mezi jinovými drahami, střední drahou na těle a na uchu  může pomoci v diagnostice i léčení. Např. stimulací vedlejších předních středních drah stimulujeme i vedlejší střední dráhy na těle. Pokud na nich zůstává stále nedostatek, je nutné myslet na jejich nadřazenost jinovému systému a udělat celou přední vyrovnávací masáž.

Ale i stimulace jinové oblasti uší a středních drah je vlastně vyrovnávací přední masáží.

Pokud se objevuje po ošetření středních drah, event. i verších stále signalizace o poruše toku energie, je nutné dle lokalizace poruchy na uchu hledat i v průběhu  hlavních meridiánů, např. objevíme jizvy jako rušivé póle.

(Muller, J.: Akupunkt-Massage der Ohrmuschel, Konzeptionsgefass, A.P.M.-Journal,1/96, 19. Ročník)


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta