Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

Japonský lékař Yoshio Manaka(1911-1989) nebyl jen lékař, ale ve smyslu širokého vzdělání i básník a umělec. Jeho přenos východní tradiční lékařské teorie do racionálně podloženého vědeckého modelu položily základní kámen nového pojetí  vysvětlení akupunktury, tzv. X-signálního systému. Při bližším zkoumání této teorie je až nápadná podobnost s pojetím Penzelovy metody.

Čínská medicína vždy zdůrazňuje obrovský význam síly ledvin pro zdraví celého organismu. Z pojetí pěti elementů je tento výklad zřejmý, protože z vody se rodí ostatní prvky a ledviny patří k ní jako původní, základní prvek. Vezmeme-li jako základ pojetí tří ohřívačů, dojdeme ke stejnému závěru.

Ve spodním ohřívači se ukrývají zásoby energie, které jsou určeny pro celý organismus.  Je to jakási pokladnice nebo trezor organismu, kde je ukrytý poklad těla - zásoba energie.  Chronická onemocnění si samozřejmě berou více než stačí organismus doplňovat, a tak se dostáváme do situace např. syndromu vyhoření( burn-out syndrom).

Posílení ledvin je tedy významným úkolem nejen při poruše toku energie v oblasti ledvin, ale při všech vleklých onemocněních jako pomocná složka léčení.

Manaka připravil kombinaci tří bodů k posílení ledvin, všechny leží na dráze močového měchýře a jsou v přímém spojení s orgánem ledvin.

MM 11 – najdeme jej mezi prvním a druhým hrudním obratlem, na vnitřní větvi močového měchýře. Jedná se o tzv. „mistrovský bod kostí“. Pomáhá spojovat zlomené kosti a je proto doporučován při zlomeninách a osteoporoze. Jeho bezprostřední blízkost v místě větvení meridiánu močového měchýře na zevní a vnitřní větev mu dává vliv jako „souhlasného bodu zad“. V přeneseném slova smyslu přináší „živou esenci do kostí“. Posiluje tedy tělo nejen fyzicky, ale i psychicky, „narovnává“. Základní vůle k životu, k přežití, k udržení vlastního přesvědčení atd.

 

MM 23 – nachází se mezi trny 2. a 3.bederního obratle na vnitřní větvi močového měchýře. Jedná se o souhlasný bod ledvin, tedy má přímý vliv na orgán ledvin. Tímto bodem tedy přímo posilujeme orgán ledvin. Jako místní bod posiluje dolní oblast zad.

MM 54 (MM40) – ve středu podkolenní rýhy, na dráze močového měchýře. Patří k povelovým bodům a zastupuje element země na dráze močového měchýře. Stimulace tohoto bodu tedy přináší energii z elementu země do elementu vody. Zde začíná i hluboká větev močového měchýře a ledviny, která prochází oběma orgány.

Zabudujte si Manakovu kombinaci do svého léčení do svého léčení. Např. můžeme doplnit malý energetický okruh meridiány močového měchýře a ledvin výše uvedenou kombinací bodů dle dr.Manaky. Meridiány můžete ještě doplnit samozřejmě tonizačními  body a body pramene močového měchýře a ledvin.


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta