Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

 

V systému pěti elementů vyživuje jeden element další v energetickém oběhu( ve směru hodinových ručiček). V tomto smyslu vyživuje element dřeva element ohně, ten zase předává energii elementu země. Ta živí energií element kovu a ten zase vyživuje element vody. Tím se uzavírá oběh, protože voda živí element dřeva.

V literatuře najdeme i jiné názvy tohoto cyklu/ vyživovací, produktivní, aj./. Princip samozřejmě platí i na úrovni orgánové, tzn. játra- srdce/obal srdce-slezina-plíce-ledviny, event. v jangové rovině žlučník-trojitý ohřívač/tenké střevo-žaludek-tlusté střevo-močový měchýř.

Léčení nedostatku energie

Chceme-li posílit orgán s nedostatkem energie, musíme posílit nejen tento orgán, ale z principu vyživovacího oběhu i orgán mu v oběhu předcházející.   Využívá se nejen bodů biorytmu, tedy bodů elementu vlastním, ale i povelových bodů, které umožňují proudění energie mezi těmito elementy.

Příklad: nedostatek energie v ledvinách

Tonizujeme body kovu plic (bod biorytmu) a bod vody ledvin(bod biorytmu). Plíce potom mohou přes tonizaci bodu země žádat energii z elementu země a tonizací bodu kovu v ledvinách zase přeneseme energii na slabé ledviny.

Příklad: nedostatek energie ve žlučníku

Tonizujeme bod dřeva ve žlučníku a bod vody v močovém měchýři.Močový měchýř přitáhne energii z elementu kovu přes svůj bod kovu, kterou potom přes tonizaci bodu vody ve žlučníku transportuje do cílového orgánu žlučníku.

Léčení přebytku energie

Abychom snížili obsah energie v přeplněném orgánu, doporučuje se ve směru toku energie energii odvést do následujícího orgánu. Kromě toho se nabízí tlumení samotného přeplněného orgánu.

Příklad: nadbytek energie v tenkém střevě

Žaludek představuje následující orgán po tenkém střevě, tedy přijme energii z tenkého střeva. Tento proces vykonají  body země a body ohně žaludku. Tlumení vlastního přeplněného tenkého střeva uděláme tlumením bodu ohně tenkého střeva a tonizací jeho bodu země.

Příklad: nadbytek energie v plicích

Fyziologicky teče energie z plic do ledvin. Tento proces podpoříme bodem vody ledvin a bodem kovu v ledvině, tedy stimulací elementu vody.  Chceme-li ještě tlumit samotné plíce, budeme tonizovat bod vody v plicích a bod kovu v plicích sedovat.

(Muller,J.: Ernahrungskreislauf – Therapie mit Elementenpunkten, A.P.M.-Journal 4/2000, 23. ročník)


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta