Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Léčení páteře a nález na uchu

 

Energetický nález na uchu vzhledem ke své dostupnosti umožňuje velmi pohodlnou diagnostickou  pomůcku.

Poruchy toku energie v oblasti páteře, především v oblasti vnitřní větve močového měchýře jsou často příčinou vzniku blokád v oblasti páteře a křížokyčelního skloubení. Blokáda kloubu   znamená poruchu toku energie srovnatelnou například s poruchou při jizvě. Před blokovaným kloubem vzniká přebytek energie. V samotném kloubu většinou v místě, kde jsou plošky kloubní k sobě přiblíženy, vzniká přebytek energie, v místě oddálení kloubních plošek, vzniká nedostatek energie.

Na uchu zóna páteře se nalézá na zadní straně ucha, tedy v jangové oblasti. Promítá se na druhou stranu těla anthelixu a jeho dolního raménka. Tyto části anthelixu obkružují vystouplou eminentia conchae.

Zářez spodního raménka anthelixu probíhá mezi již zmiňovanou eminentia conchae a vystouplou eminentia fossae triangularis.  Nasálně končí u lebky, okcipitálně přechází do těla anthelixu.  Nasální polovina patří křížové kosti a kostrči, okcipitální polovina bederní páteři.

Rýha proti tělu anthelixu je dobře hmatné „propichovací metodou“. Nejprve si určíme lokalizaci atlasu. Je z druhé strany proti rýze mezi antitragem a počátkem anthelixu.

Přední strana anthelixu nám poslouží i orientaci dalších úseků krční a hrudní páteře. Zhruba v polovině těla anthelixu, přibližně proti kořenu anthelixu v konše je 7.krční obratel a počátek hrudní páteře, která končí v rozvětvení ramének anthelixu, kde v dolním raménku navazuje dále na bederní páteř.

Při palpaci využijeme nějakou neutrální zónu, např. rameno nebo paži, aby klient lépe posoudil citlivost při palpaci porušených úseků. Hyposenzibilní úseky většinou nevnímá, cítí bolestivé, které vnímáme jako přebytek energie.

Příklad:energetické problémy vnitřních orgánů mohou být způsobeny blokádami v oblasti páteře. Např. blokády dolní hrudní páteře mohou ovlivnit žaludek nebo slinivku.

Příklad: problémy ramene se změněnou energetickou situací na rameni většinou souvisejí s blokádami C/Th přechodu.

Příklad: pokud nám zůstává citlivost v oblasti atlasu, je to pro nás známkou, že není ukončeno léčení páteře.

 

(Muller,J.:Wirbelsaulenbehandlung und Ohrbefund, A.P.M.-Journal,  3/2003,  26.ročník)