Blog: REHABILITACE ŠOS

Hledání na našem webu:

Přední střední č.15

 

15.bod přední střední dráhy leží na špičce mečíkovitého výběžku prsní kosti. Nachází se na významném strategickém místě , na přechodu mezi horním a středním ohřívačem. Svůj vliv může uplatňovat oběma směry, jak do dutiny břišní, tak do dutiny hrudní. Mezi indikacemi skutečně vidíme indikace, které ukazují na střední ohřívač – ulcus ventriculi, spastické potíže horního zažívacího traktu, tak indikace, které  směřují k hornímu ohřívači – asthma bronchiale, srdeční potíže. Ošetření bodu může samozřejmě probíhat jak tonizačním, tak sedativním způsobem, podle toho, v jakém stadiu se potíže nacházejí, zda v přebytku energie nebo v nedostatku.

Ocas špačka

Staří Číňané byli nadáni velkou obrazotvorností, když si tohoto ptáka přenesli na hrudník, manubrium sterni odpovídá hlavě+ ptáka, žebra rozevřeným křídlům a mečík reprezentuje peří ocasu. „“Ocas špačka“ neboli „Jiu Wei“. Název obsahuje i funkční komponentu. Čínská medicína popisuje na přední střední dráze také bod přechodu. Van Nghi umisťuje začátek do bodu PS15 a ten rozděluje  energii na nadbřišek jako peří ptáka. Porucha toku energie v této dráze přechodu se ukazuje jako bolesti nebo svědění v nadbřišku.

Palác bohů

Další alternativní název tohoto bodu /“Shen Fu“ / ukazuje na možné souvislosti tohoto bodu s vědomím. Duše sídlí podle starých Číňanů v srdci. Odtud jde vnitřní větev přes PS15 do poplašného bodu srdce PS14, který se nachází jeden cun pod špičkou mečíku.

PS15 patří tradičně k tzv. Shen bodům, které se dají popsat  v našem podání jako vědomí nebo duše.

Emoční poruchy se soustřeďují ne zřídka do oblasti nadbřišku a žaludku. Tak se dle Worsleyho „Vnitřní dračí body“ při potlačení šoku z emočních příčin tlumí nejen přes PS15, ale i přes body žaludku Ž25,32,41 bilat.

N2kdy se pro bod PS15 používá název „Holubí ocas“ nebo ještě lépe „Natřesený holubí ocas“. I to ukazuje na jeho použití u emočních situací. Když jsme z něčeho  „roztřeseni“, nebo „vytočeni“.

Bachmann, jeden z pionýrů akupunktury v Německu popisuje ještě použití PS15 a ZS 19/ na spojení sutura lambdoidea a sutura sagittalis na hlavě, tedy zadní šev/ jako „Bellergal der Akupunktur. Hodí se k řešení vegetativních poruch, např. při menopauze nebo k profylaxi cévních bolestí hlavy.

Staří Číňané ještě řadili PS15 jako bod pramene všech jinových orgánů  s úlohou vyživovat tyto orgány původní energií. I z tohoto efektu může pramenit jeho zklidňující účinek.