Reha Arnika

....rozhýbáme vaše tělo

Akutní případy budou ošetřeny v daný ordinační den po domluvě s rehabilitačním lékařem.


 

 

Meridiány tenkého střeva, močového měchýře a žlučníku  se ve svém průběhu velmi přibližují v oblasti lopatky. Je proto důležité se v této oblasti dobře orientovat.

1/ Tenké střevo

U této dráhy nás zajímá úsek od zadního okraje podpažního záhybu až po křižovatku jangových drah na krku. Na lopatce samotné jako orientační body slouží body TeS č.10,11,12.  Tvoří na lopatce typický pilovitý průběh.

TeS č.10 – vedeme-li tyčinku přímo v prodloužení zadního axilárního záhybu kraniálně, dostáváme se ke spodnímu okraji hrany lopatky(crista scapulae) a to v místě přechodu do acromia.  Do stejného místa se dostaneme,  i když budeme palpovat od zevního okraje acromia 2 cuny mediálně. Odtud se pohybujeme tyčinkou šikmo mediálně a kaudálně do bodu TeS č.11.

TeS č.11 -  tento bod leží uprostřed spodní jámy lopatky (fossa infraspinata). Podíváme-li se ale na tvar lopatky, vidíme, že můžeme říci, že bod TeS č.11 se nachází uprostřed lopatky. Laterálně vidíme konec zadního axilárního záhybu, horizontála vedená  tímto místem leží vždy pod bodem    TeS č.11. Mediálně se můžeme orientovat přibližně úrovní trnů Thp č.4-5.

TeS č.12 -  tento bod se nachází kraniálně nad hranou lopatky v horní jámě lopatky (fossa supraspinata). Od bodu  TeS č.10 se nachází 3 cuny, pomoci v lokalizování tohoto bodu může i bod TeS č.11, protože bod č.12 leží přímo svisle vzhůru nad tímto bodem. Odtud potom směřujeme do křižovatky jangových drah.

2/ Močový měchýř

Ve výši  trnu obratle C7 se dělí dráha močového měchýře na vnější a vnitřní větev.  Zevní větev probíhá laterálně k lopatce a mediálního okraje  lopatky dosahuje na úrovni   trnu obratle Th3, v místě mediálního okraje hrany lopatky (crista scapulae). Bod nese označení MM č.42 – „brána duše“. Odtud energie plyne svisle distálně dále. Močový měchýř se tedy nenachází přímo na lopatce, jen se dotýká jejího mediálního okraje.

3/ Žlučník

Dráha žlučníku od křižovatky jangových drah probíhá směrem k zadnímu podpažnímu záhybu, kterého se laterálně dotýká. Ve svém průběhu na lopatce probíhá mezi  zevní větví močového měchýře a drahou tenkého střeva. Jednotlivé dráhy se ve svém průběhu nedotýkají.

Při zadní vyrovnávací masáži je orientace snadná, protože v okamžiku masáže žlučníku již máme zřetelné dráhy tenkého střeva a močového měchýře. Při masáži 2.okruhu však tato orientace chybí.

Musíme si proto vyhmatat horní mediální okraj lopatky a táhneme od něho vědomě 1 cun laterálně. Tím zabráníme kontaktu se zevní větví močového měchýře. Abychom zabránili protětí dráhy tenkého střeva, děláme oblouk k podpažnímu záhybu až v okamžiku, kdy se dostaneme na úroveň zadního podpažního  záhybu.

 

Mnoho starších lidí se stěžuje na potíže v oblasti ramene. Přibývající deficit pohybu s věkem samozřejmě postihuje i tuto oblast.  Nedostatečný pohyb přispívá i k poruchám toku energie v uvedených třech drahách. Přidají- li se ještě další faktory jako chlad, průvan apod, objeví se typické problémy potíží stárnoucích ramenních kloubů.

Je proto rozumné například pomalu a jemně kroužit rameny – 2xdenně 21 kroužků, abychom povzbudili energetický tok v uvedené oblasti. A pro ty splašené, kteří nemají stále čas, alespoň často cukat s rameny!

 

(Muller,J.:Meridianverlaufe am Schulterblatt, a.P.M.-Journal,2/2003, 26.ročník)


 

MUDr. Zdeněk Šos

Pondělí:   8:00 - 12:00
Horšovský Týn - rehabilitace, na objednání,

tel. 379 428 620
Úterý:     8:00 – 12:00
Staňkov, na objednání tel.379484177

Holýšov, na objednání tel.379 491 583

Čtvrtek:   8:00 - 12:00
Domažlice, Poliklinika II, U Nemocnice 148,
na objednání tel. 374 442 000
Pátek: 8:00 - 12:00
Horšovský Týn – na objednání tel. 379 428 620

MUDr. Soňa Budková

Dětská neurologie
Středa:   8:00 – 13:00
Poliklinika II, U Nemocnice 148, rehabilitace,
Domažlice- tel. 374442000 dle objednání

Rehabilitace Horšovský Týn

pondělí- pátek
7:00- 15:00 dle objednávky

tel: 379428620.
Objednávat se můžete
od 7:00-8:00 denně

Rehabilitace Šos,
Poliklinika II, Domažlice

Pondělí- pátek 7:00-15:00
dle objednávek,
tel: 374 442 000

 

 

acum arcommini trezalka bioteta